Jatkossa sukunimi ratkaisee, kuka sinua hoitaa - Terveyskeskuksen ajanvarausnumerot vaihtuvat helmikuussa

0
Kaarinan terveyskeskuksessa siirrytään tiimimalliin. Tavoitteena on, että asiakasta hoitaisi terveyskeskuksessa jatkossa aina sama tiimi.

Kaarinan terveyskeskuksessa ollaan siirtymässä kevään aikana tiimimalliin. Asukkaille tämä näkyy siten, että kuntalaiset on jaettu sukunimen alkukirjaimen mukaan kuuteen eri tiimiin, jotka vastaavat heidän hoidostaan. Littoisten ja Piikkiön alueella tiimit muodostuvat asuinpaikan mukaisesti.

Kaarina-lehti uutisoi terveyskeskuksen tiimimallista viime syksynä (31.8.2022). Asia on edennyt ja tavoitteena on saada helmikuun aikana jokaiselle tiimille omat ajanvarausnumeronsa. Jatkossa asiakkaat voivat varata vastaanottoajan suoraan omalta tiimiltään.

Terveyskeskus tiedottaa osastonhoitaja Heta Mannerin mukaan helmikuun aikana uusista ajanvarausnumeroista ja siitä, mihin tiimiin milläkin kirjaimella alkavat kuuluvat. Asiasta tiedotetaan Kaarina-lehdessä, Varhan verkkosivuilla ja terveyskeskuksen some-kanavissa.

– Uusien ajanvarausnumeroiden tultua käyttöön pysyy myös nykyinen ajanvarausnumero vielä käytössä, ja tähänkin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä, mikäli oman tiimin suhteen on epäselvyyttä. Nykyisestä ajanvarausnumerosta on kuitenkin tarkoitus luopua jossakin vaiheessa, Manner selventää.

Hoitoon jatkuvuutta

Kaarinan terveyskeskus on ollut ruuhkautunut, eikä kiireettömiä aikoja ole ollut riittävästi saatavilla. Tilanne on edelleen haastava osittain tiimimalliin siirtymisen vuoksi, mutta ruuhkan uskotaan helpottavan, kun tiimimallissa päästään kunnolla vauhtiin.

Tavoitteena on nimenomaan parantaa palveluiden saatavuutta ja tuoda potilaiden hoitoon jatkuvuutta.

– Ajatuksena on, että asiakkaalla on vastassaan oman tiimin tutut hoitajat ja lääkärit, jotka tuntevat hänen tilannettaan jo entuudestaan. Ei niin, että ammattilainen vaihtuu joka kerta ja asiakas joutuu selittämään sairaushistoriansa aina uudelleen, Manner avaa.

Tiimimalli muistuttaa aiemmin käytössä ollutta omalääkärijärjestelmää. Yhdessä tiimissä voi olla useita lääkäreitä, mutta tieto kulkee tiimin sisällä ja hoitajilla on mahdollisuus konsultoida tuttua lääkäriä.

– Kaarinassa tätä lähdetään ajamaan nimenomaan hoitajavetoisesti, Manner selventää.

Tiimimallin tarkoituksena ei ole romuttaa olemassa olevia hoitosuhteita. Asukkaat on lähtökohtaisesti jaettu tiimeihin sukunimen alkukirjainten mukaan, mutta tiimiä voi tarvittaessa vaihtaa. Myös perheenjäsenet voivat olla saman tiimin asiakkaita, vaikka heillä olisi eri sukunimi.

Henkilöstö toivoo, ettei terveyskeskuksen ajanvarausta kuormitettaisi kysymällä tiimeistä, vaan asiaa voi tiedustella muun käynnin yhteydessä. Samalla voi kertoa olemassa olevasta hoitosuhteesta ja esittää toiveen tiimin vaihtamisesta.

Sauvossa jo käytössä

Kaarinasta tuli Paimion ja Sauvon kanssa samaa sote-aluetta Varhaan siirtymisen myötä. Tiimimalli otetaan Mannerin mukaan käyttöön kaikissa alueen terveyskeskuksissa.

– Sauvossa tiimimallia ollaan itse asiassa jo pilotoitu ja se on siellä käytössä. Myös Paimiossa ollaan menossa kohti tiimimallia.