Kaarinassa voi opiskella pian automekaanikoksi – Ammattiopisto Spesia avaa toimipisteen Krossiin

0
Ammattiopisto Spesia on etsinyt korjaamoalan opiskelijoille uusia tiloja pitkään. Vaihtoehtona oli Olli Kososen mukaan myös nykyisten Turun Vähäheikkilässä sijaitsevien tilojen remontoiminen. Tilojen löytyminen Krossista ratkaisi ongelman, koska uudet tilat antavat mahdollisuuden myös koulutustarjonnan laajentamiseen.

Ammattiopisto Spesia on avaamassa Krossiin uuden toimipisteen, jossa järjestetään korjaamoalan koulutusta. Auto-, autokori- ja pienkonemekaanikkokoulutukset siirtyvät Kaarinaan Spesian Vähäheikkiläntien kampukselta Turusta. Koulutusohjelmat käynnistyvät Kaarinassa ensi syksynä ja niihin voi hakea parhaillaan käynnissä olevassa yhteishaussa.

Isännöitsijä Olli Kosonen ammattiopisto Spesiasta kertoo, että Vähäheikkilän kampukselle on etsitty korvaavia tiloja jo parin vuoden ajan. Poikkeuksellista on, että Krossiin Kaislahdenkadulle tuleva kampus sijaitsee keskellä yritysaluetta. Tämä avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia oppilaitoksen ja yritysten yhteistyölle.

– Alue on tulvillaan erityyppisiä korjaamoja, autokauppoja, rengasliikkeitä ja katsastusasemia. Juuri niitä paikkoja, joihin opiskelijamme tulevaisuudessa työllistyvät. Ehkäpä joku löytää tulevan työpaikkansa jo opiskelujen aikana esimerkiksi työssäoppimisen kautta, Kosonen toivoo.

Sijainti lisää työllistymismahdollisuuksia

Ammattiopisto Spesia on Suomen toiseksi suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Tutkinnot suoritetaan ja arvioidaan Opetushallituksen tutkinnon perusteiden mukaisesti, kuten muissakin ammatillisissa oppilaitoksissa.

Erona muihin oppilaitoksiin on rehtori Tiina Meriläisen mukaan se, että Spesiassa opiskelijat saavat erityistä tukea opintoihin. Joillakin tuen tarve liittyy fyysisiin rajoitteisiin, toisilla oppimisvaikeuksiin tai esimerkiksi sosiaalisiin haasteisiin. Erityinen tuki tarkoittaa muun muassa pienryhmäopetusta sekä opettajien, ohjaajien ja koulunkäynninohjaajien henkilökohtaista tukea.

Kosonen kiittelee Kaarinan kaupunkia, joka ei nähnyt kaavoituksellista estettä sijoittaa oppilaitosta keskelle yritysaluetta. Kaarinan ennakkoluuloton ratkaisu vahvistaa hänen mukaansa erityisopiskelijoiden yhteiskunnallista asemaa.

– Tämän hankkeen kautta Ammattiopisto Spesia pystyy tarjoamaan oppimiskokemuksen opiskelijoille mahdollisimman lähellä oikeaa työelämää. Samalla Ammattiopisto Spesia on lähempänä muuta yhteiskuntaa rikkomalla perinteisiä rajoja niin, että se sijoittuu muualle kuin perinteiselle oppilaitosalueelle.

Korjauspalveluja asiakkaille pienimuotoisesti

Auto- ja pienkorjaaja-alojen opinnot ovat olleet Spesiassa perinteisesti suosittuja. Kaarinan kampuksella tulee alkuvaiheessa opiskelemaan 36 opiskelijaa ja työskentelemään kahdeksan opetuksen ammattilaista.

Tilat mahdollistivat Kososen mukaan koulutustarjonnan laajentamisen ja uusien opetusryhmien perustamisen myöhemmin, mikäli kysyntää on.

Krossin kampuksella tarjotaan myös ajoneuvojen ja pienkoneiden korjausta opiskelijoiden tekemänä. Kosonen korostaa, että korjaustoiminta on pienimuotoista, eikä oppilaitoksen pyrkimyksenä ole viedä asiakkaita alueen yrityksiltä, vaan toimia yritysten yhteistyökumppanina.

– Yhteistyökumppanuuksia voi syntyä esimerkiksi työssäoppimispaikkojen tai alihankintatöiden muodossa, hän näkee.

Spesian opiskelijat ovat työllistyneet opintojen jälkeen melko hyvin. Noin 40 prosenttia opiskelijoista on siirtynyt työelämään valmistumisen jälkeisenä syksynä. Niille opiskelijoille, jotka eivät työllisty heti, tehdään jatkosuunnitelma, jossa on opiskelijalle sopivia kouluttautumis- tai työllistymisvaihtoehtoja.

Kaarinassa ammatillista koulutusta tarjoaa myös ammattiopisto Livia, jolla ei ole autoalaa koulutustarjonnassaan.

Ammattiopisto Spesia

  • Tarjoaa ammatillista erityisopetusta sekä valmentavaa koulutusta nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opintoihinsa.
  • Ammattiopisto Spesia Oy:n omistavat Invalidiliitto ry ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr.
  • Opetusta järjestetään ensi syksystä alkaen 12 paikkakunnalla.
  • Opiskelijoita valtakunnallisesti noin 1 500 ja työntekijöitä noin 770.