Katso täältä, miten meni Kaarinan ja Piikkiön seurakunnan vuosi – Kirkosta eronneita yli puolet enemmän kuin kirkkoon liittyneitä

0
Arkistokuva Kaarinan kirkosta.

Kaarinan seurakunta sai vuoden 2021 päätyttyä iloita siitä, että seurakunnan jäsenmäärä oli kasvanut, yhteensä 206 henkilöllä. Tämä on nykyään harvinaista: kirkkoon kuuluminen ei ole enää itsestään selvyys.

Kasvu ei kuitenkaan jatkunut. Vuonna 2022 Kaarinan seurakunnan jäsenmäärä väheni 0,9 prosentilla, 155 henkilöllä.

Myös Piikkiön seurakunnan jäsenmäärä väheni. Laskua oli 52 henkilön verran. Prosenteissa laskua on melko tarkalleen saman verran kuin Kaarinassa.

Kaarinan kaupungin alueella toimivien seurakuntien jäsenmäärää säätelee ensisijaisesti muuttoliike: kuinka paljon muiden seurakuntien alueilta muuttaa väkeä tänne ja kuinka paljon lähtee pois. Lisäksi jäsenmäärässä näkyvät kastettujen ja pois nukkuneiden sekä kirkosta eronneiden ja kirkkoon liittyneiden määrät.

Sekä Kaarinassa että Piikkiössä kirkkoon liittyi yli puolet vähemmän väkeä kuin seurakunnasta erosi. Turussa ja Kaarinassa kirkosta erosi menneenä vuonna yhteensä 3 197 henkilöä ja kirkkoon liittyi 974.

Edelleen selvä enemmistö kaarinalaisista kuuluu kirkkoon. Kaarinan kaupungin alueella eli Kaarinan ja Piikkiön seurakunnissa kirkkoon kuuluu 64 prosenttia väestöstä. Tämä on reippaasti enemmän kuin Turussa, jossa kirkkoon kuulumisen prosentti on 58.

Koko valtakunnan luvuille Kaarina häviää: koko maassa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden lopussa 65 prosenttia suomalaisista.

Turun ja Kaarinan kymmenestä seurakunnasta vain Turun Mikaelinseurakunnassa kokonaisjäsenmäärä kasvoi. Määrällisesti eniten väheni jäsenmäärä Maarian seurakunnassa.

Kaarinan seurakunnan vuosi 2022


Kastettuja 164

Kuolleita 206

Seurakuntaan muuttaneita 1152

Seurakunnasta muuttaneita 1129

Kirkkoon liittyneitä 125

Kirkosta eronneita 280

Muut syyt 15

Jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa: 17 409

Piikkiön seurakunnan vuosi 2022


Kastettuja 46

Kuolleita 66

Seurakuntaan muuttaneita 298

Seurakunnasta muuttaneita 313

Kirkkoon liittyneitä 34

Kirkosta eronneita 86

Muut syyt 13

Jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa: 5 693