Kavallukset ja väärennökset toivat vuoden ehdollista vankeutta Kaarinan omaishoitoyhdistyksen aiemmalle puheenjohtajalle

0
Arkistokuva.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut Kaarinan seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n aiemman puheenjohtajan, Marco-Mihail Iljinin, vuoden pituiseen ehdolliseen vankeuteen. Tuomio tuli kavalluksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta, väärennöksistä sekä rekisterimerkintärikoksesta.

Lisäksi Iljinin on maksettava Kaarinan seudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle siltä kavaltamansa 10 900 euroa viivästyskorkoineen sekä erilaisia oikeus- ja asianajokuluja yhteensä 9 900 euroa.

Tuomion mukaan Iljinin toiminta näyttäytyy kokonaisuudessaan suunnitelmalliselta menettelyltä, jonka tarkoitus on ollut keskittää yhdistyksen päätösvalta hänelle ja tätä kautta siirtää yhdistyksen avustusvarat hänelle itselleen. Kirjanpidon laiminlyönnit ovat olleet pitkäaikaisia ja toistuvia, ja ne ovat mahdollistaneet rikollisen toiminnan jatkamisen. Oikeus piti tekoja törkeinä.

Oikeudessa Iljin esitti runsaasti todistelua siitä, miten aikaavievästi hän on tehnyt töitä yhdistyksen eteen. Käräjäoikeus totesi, että tätä ei ole syytä epäillä, mutta rikoksiin syyllistymisen kannalta tällä vaivannäöllä ei ole merkitystä.

Syytteessä olleet teot tehtiin vuosina 2015–2020. Merkittävimmät kirjanpidon epäselvyydet ja rahasiirrot tapahtuivat vuonna 2016 eli sinä vuonna, kun Iljin aloitti puheenjohtajana.

Iljinin mukaan yhdistyksessä oli sovittu, että hän voisi nostaa rahoja työkorvauksina ja matkakuluina. Yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät jakaneet oikeudessa tätä käsitystä, eikä sellaista asianmukaista päätöstä, jossa tästä järjestelystä olisi sovittu, ole löytynyt. Käytännössä hallituksen päätösvaltaiset kokoukset olivat loppuneet vuonna 2016, minkä jälkeen ne jäsenet erotettiin, jotka ryhtyivät selvittämään yhdistyksen epäselvyyksiä. Samoin yhdistyksen taloudenhoitajalta evättiin pääsy yhdistyksen pankkitilille, ja hän sai tiliotteet nähtäväkseen vasta kyseistä asiaa käsitelleen oikeustaistelun jälkeen.

Oikeuden mukaan Iljin on itse laatinut ja hyväksynyt laskut itselleen maksettavista korvauksista. Lisäksi oikeus katsoin Iljinin väärentäneen useassa yhteydessä hallituksen pöytäkirjoja, joita hän on esittänyt aiemmin todisteina oikeudessa sekä lähettänyt Patentti- ja rekisterihallitukselle. Pöytäkirjoissa oli allekirjoittajina henkilöitä, jotka kiistivät olleensa tällaisissa kokouksissa tai antaneet luvan skannata nimeään.

Iljin on myöntänyt, että ei osannut kirjanpitoa kunnolla. Käräjäoikeus totesi, että kirjanpidosta vastuulla olevalla henkilöllä on velvollisuus tuntea kirjanpitolaki ja hyvä kirjanpitotapa, ja mikäli tämä ei onnistu, työ on annettava ulkopuolisen tehtäväksi.

Iljin vaati, että rangaistusta lieventävänä seikkana otetaan huomioon asian saama julkinen huomio, mikä on tuonut hänelle kielteisiä seurauksia. Oikeus ei kuitenkaan nähnyt rangaistuksen lieventämiselle perusteita.

Myös Iljinin lähipiiriä on kuultu rikoksista epäiltyinä, mutta syyttäjä päätti jättää nämä syytteet nostamatta. Oikeus ei pitänyt heidän todistuskertomuksiaan Iljinin puolesta uskottavina.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa korkeampiin oikeusasteisiin.