Kuusiston linnanraunioille hankitaan lampaita ja lehmiä – Puustoa raivataan juuri nyt

1
Kuusiston linnanrauniot. Puustoa raivataan sekä raunioilta, kartanon ympäristöstä, pysäköintialueiden luota että Verkkorannasta, joka sijaitsee raunioiden kaakkoispuolella.

Metsähallitus aikoo ensi vuonna tuoda Kuusiston piispanlinnan raunioiden ja kartanon alueelle lampaita ja lehmiä laiduntamaan. Eläimet huolehtivat samalla luonnon monimuotoisuudesta ja harvinaisten luontotyyppien säilymisestä.

Lampaille ja lehmille raivataan nyt sopivat alueet sekä rakennetaan aita. Kuusiston luonto- ja kulttuuripolun retkeilyreiteille asennetaan lammasaitaan eläin- ja kulkuportit. Työt ovat alkaneet tällä viikolla.

Samalla ennallistetaan myös muuta raunioiden ja kartanon ympäristöä. Vesaikkoa ja liian tiheästi kasvavia kuusia raivataan pois. Osa puista jätetään lahoamaan paikalle.

Pellonreunat avataan puoliavoimen hakamaiseksi. Verkkorannan eli raunioiden viereisen kiinteistön ruovikko murskataan niittämällä. Alueelta myös poistetaan vierasperäistä terttuseljaa.

Työt tehdään metsurityönä eli ilman isoja metsäkoneita, mutta puunrunkoja ja risuja kuljetetaan pois koneellisesti. Ulkoilijoiden kannattaa varautua siihen, että alueen kulkureitit voivat väliaikaisesti muuttua.

– Luonto- ja kulttuuripolulla saa liikkua vapaasti, mutta kulkeminen voi olla ajoittain vaikeaa, luonnehtii luonnonsuojelun asiantuntija Markus Jaskari Metsähallituksen tiedotteessa.

Ennallistamisen tavoitteena on parantaa alueen luontotyyppien ja merkittävän eliölajiston elinvoimaisuutta. Lisäksi tarvoitteena on turvata arkeologiset kohteet ja parantaa niiden näkyvyyttä. Työ tehdään Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman tuella.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka käyttää, hoitaa ja suojelee valtion omistamia maa- ja vesialueita.

1 KOMMENTTI

  1. Toivottavasti eläinten omistaja huolehtii eläimistä hyvin ja joka päivä tarkastaa, että eläimillä kaikki asiat hyvin laitumella.

Kommenttien lisääminen on estetty.