Lupia ei tarvitse hakea, jos toteutetaan kaavaa – Kaarina ei vielä muuta metsänhakkuiden pelisääntöjään

0
Kaarina-lehti kävi nappaamassa kuvan Sorron kaadetusta metsästä marraskuussa 2022.

Kaarinan tekninen lautakunta ei toistaiseksi aio muuttaa käytäntöjä kaupungin metsien hoidossa ja harvennuksessa. Mahdollisiin muutoksiin ryhdytään vasta siinä vaiheessa, kun uusi maankäyttö- ja rakennuslaki on valmis eli vuoden 2024 alussa.

Tarve kaupungin omistamien metsien uusiin pelisääntöihin nousi loppuvuonna toteutettujen Sorron metsän hakkuiden vuoksi. Hakkuiden rujo jälki herätti asukkaissa laajasti närkästystä.

Uusia metsäpelisääntöjä ehdotettiin vihreiden valtuustoaloitteessa. Aloitteessa toivottiin muutoksia metsänhoitotoimenpiteiden lupakäytäntöihin asemakaava-alueilla. Lisäksi aloitteessa esitettiin, että vuosittaiset metsänhoitokohteet tuotaisiin ympäristölautakunnan eli poliittisten päättäjien puntaroitavaksi. Nämä ehdotukset muuttaisivat sen verran paljon kaupungin hallintosääntöä ja lupakäytäntöjä, että niihin ei nähty järkeväksi ryhtyä ennen kuin uuden lain vaatimukset ovat selvät.

Tekninen lautakunta päätti kuitenkin lisätä tiedottamista metsänhoitotoimenpiteistä.

Katuja ja putkia tulossa Sorron metsään

Vihreiden pyytämässä selvityksessä viheraluepäällikkö Terho Marttila avaa Sorron metsän hakkuiden taustoja. Hän kertoo, että alueella paitsi harvennettiin lähimetsää myös raivattiin puusto pois 7500 neliömetrin kokoiselta alalta kunnallistekniikan tieltä.

Sorron uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen eli uusien katujen, putkistojen ja sähköjen vetäminen kilpailutetaan nyt maaliskuussa. Urakan pitäisi käynnistyä huhtikuussa sekä valmistua marraskuuksi.

Sorron asemakaava oli hyväksytty jo vuonna 2021, eivätkä infrapalvelut hakeneet hakkuille maisematyölupaa, koska puiden poistaminen toteutti kaavaa.

Erillisiä lupia ei ole Kaarinassa tarvittu, jos puun kaatamiset toteuttavat yleis- tai asemakaavaa tai myönnettyjä rakennus- tai toimenpidelupia. Asemakaava-alueella ei myöskään ole tarvinnut tehdä metsälain mukaista metsänkäyttöilmoitusta. Lisäksi vakiintunut käytäntö Kaarinassa on ollut, että viheraluemestari ei ole tehnyt kirjallisia puunkaatolupia kaupungin omista kohteista.

Hoitosuunnitelmat päivitetään tänä vuonna

Sorron metsän harvennuksessa huomioitiin Terho Marttilan mukaan liito-oravalle tärkeät puut, ja liito-oravan ydinalue jätettiin raivaamatta. Kuntopolun ympärillä olevat vaaralliset pystylahot ja kallellaan olevat puut poistettiin. Puiden ajoura metsästä Asessorintien varteen oli ohjattava kuntoradan poikki, koska muuta vaihtoehtoa ei maastonmuotojen takia ollut. Metsurityönä kyseinen työ olisi kestänyt noin kolmesta neljään kuukautta; metsäkoneella aikaa kului kaksi viikkoa, joten tähän päädyttiin, vaikka seurauksena olikin syvät ajourat.

Kaarinan lähimetsien hoidon linjaus on otettu käyttöön vuonna 2016. Siihen perustuvat hoitosuunnitelmat päivitetään tänä vuonna konsulttityönä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Teknisen lautakunnan päätös jäädä odottamaan lain muutosta ei ollut kaupungin lopullinen vastaus vihreiden valtuustoaloitteeseen, vaan metsien pelisääntöjä käsitellään vielä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.