Mielipitei: Langhin metsäkauppa horjuttaa uskoa Kaarinan tasapuolisuuteen

0

Kaarina-lehti uutisoi viikko sitten kaupunginhallituksen päätöksen, jolla myytiin piikkiöläisille sisaruksille 83 hehtaarin virkistys- ja talousmetsä. Metsä ei ollut myynnissä. KHO:lta löytyy ennakkopäätös vastaavanlaisesta tapauksesta (KHO 16.8.2011 t. 2186).

Maakauppa perustui Laura Langh-Lagerlöfin ja Linda Lagerlöfin joulun aatonaaton tarjoukseen. He ilmoittivat tarjouksen olevan voimassa vain 14.2.2023 saakka. Kaupunginjohtaja kiirehti ilmiömäisellä tavalla asian valmistelua, ja sen hoiti vain maankäyttöinsinööri. Valmistelussa ohitettiin metsistä vastaava viheraluepäällikkö ja lautakunnat.

Metsän hinta-arviona oli kolme vuotta vanha metsäarvio. Maapohjan sekä kiinteistön sijaintiin että mahdolliseen käyttömuodon muutokseen pohjautuvaa arviota ei ollut tehty. Ei huomioitu myöskään arvonnousua, virkistyskäyttöä, hiilinieluja ja myöhemmin mahdollista kompensaatiota.

Kaupunginjohtaja esitti tarjouksen hylkäämistä ja metsän myyntiä kaupungin käytännön mukaan julkisesti, jotta kaikilla olisi yhdenvertainen ja tasapuolinen mahdollisuus tehdä tarjous. Me allekirjoittaneet esitimme asian palauttamista ja olimme tarjouksen hylkäämisen kannalla.

Kiinteistön toiminnallista ja taloudellista kokonaisarviota ei ollut päätöksenteon pohjana. Harkintavallan väärinkäyttönä ja KHO:n oikeuskäytännön valossa toimivallan ylittämisenä voidaan pitää päätöstä, jolla kunta myy omaisuuttaan ilmeiseen alihintaan ilman hyväksyttäviä perusteita.

Kaupunginhallituksen enemmistö ei perustellut päätöksessään myöskään poikkeamista kaupungin käytännöstä millään tavalla. Miksei noudatettu perustuslain yhdenvertaisuutta ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta sekä harkintavallan väärinkäytön kieltoa?

Samoja periaatteita on noudatettava samanlaisissa kaupoissa. Jos linjasta poiketaan, tulee olla asialliset ja perustellut syyt.

Metsät ovat Kaarinan kaupungin yksi tuottavimmista omistuksista. Metsien myymiseen ei siten ole asiallisia perusteita.

Hannu Rautanen

kaupunginhallituksen 3. varapj

Liinu Leiwo

kaupunginhallituksen jäsen