Piikkiökodin viereen toivottiin esteetöntä luontopolkua

0
Kuntalaisaloite ei saanut toivomaansa tulosta. Arkistokuva luontopolusta.

Tekninen lautakunta käsitteli viime viikolla kuntalaisaloitetta, jossa esitetään luontopolun rakentamista Piikkiökodin viereiselle metsäalueelle. Aloitetta perustellaan metsän virkistävällä vaikutuksella Piikkiökodin asukkaille ja muillekin kulkijoille.

Metsäalueella tarkoitetaan Piikkiökodin eteläpuolella olevaa rakentamatonta metsää, joka on merkitty asemakaavaan YS-merkinnällä eli sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Näin ollen ulkoilureitin rakentaminen alueelle ei ole kaavan mukaista toimintaa.

Piikkiökodin itäpuolinen metsä on kaavassa merkinnällä PL eli luonnontilainen puisto. Sinne ulkoilupolun rakentaminen olisi kaavan puolesta mahdollista, mutta suurten korkeuserojen takia alue ei sovellu esteettömään rakentamiseen.

Esteettömyysvaatimukset täyttävän ulkoilureitin rakentaminen ja kunnossa pitäminen edellyttäisivät myös investointirahaa. Kaupungin arvion mukaan noin 300 metrin pituisen esteettömän luontopolun rakentaminen maksaisi noin 30 000–45 000 euroa.

Tekninen lautakunta päätti edellä esitetyistä syistä, ettei esteetöntä kuntopolkua suunnitella Piikkiökodin eteläpuolelle. Pykälässä todetaan, että Piikkiökotia vastapäätä, Hadvalantien toisella puolella, on Kirismäen puisto, jossa on puistokäytävää yli 500 metriä. Puistokäytävä ei ole sama asia kuin luontopolku, mutta sijaintinsa puolesta se soveltuu hyvin Piikkiökodin asukkaiden ulkoiluun.