Taija Kavalton kolumni: Pienillä työpaikoilla on kaikki edellytykset sopia paikallisesti

0

Pienissä yrityksissä työnantajan ja työntekijöiden väliset suhteet ovat hyvällä tasolla, vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri vuodesta toiseen. Samanlainen käsitys meillä on kaarinalaisten yritysten tilanteesta.

Mitä pienempi yritys, sitä paremmin luottamuksellisuus, avoimuus ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat. Työolobarometrissä asiaa on kysytty työntekijöiltä itseltään. Vastaajina ovat yksityisen sektorin palkansaajat. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Työolobarometrin mukaan työpaikoilla pystytään käsittelemään ristiriitoja sitä paremmin, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Pienillä työpaikoilla työntekijöillä on barometrin mukaan myös eniten vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Ei ole syytä epäillä, etteikö pienillä työpaikoilla pystyttäisi ratkomaan myös työehdoista sopimista. Tässä meillä on hieno mahdollisuus uudistaa työelämää yrittäjän ja työntekijöiden yhteistyöllä!

Paikallinen sopiminen edellyttää luottamusta. Usein ammattiyhdistysliikkeen edustajat sanovat, että työnantajan ja työntekijöiden väliltä puuttuu luottamusta, eikä paikallista sopimista siksi voida laajentaa. Työolobarometri osoittaa kuitenkin jälleen toista. Työolobarometrin tietojen valossa onkin harmi, että juuri niiden työpaikkojen sopimismahdollisuuksia rajoitetaan lainsäädännöllä, missä olisi parhaat edellytykset paikalliselle sopimiselle.

Meille yrittäjille työntekijät ovat yrityksen arvokkain asia. Ilman heitä ei yritys pärjäisi. He ovat usein käyntikorttimme ja parhaiten kosketuksessa asiakaspintaan. Näissä teemoissa myös me yrittäjäyhdistyksessä haluamme tukea yrittäjiä, sillä jokaisella on varmasti aina uuttakin opittavaa.

Kaarina, Varsinais-Suomi ja Suomi tarvitsevat lisää työtä ja työpaikkoja. Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Työmarkkinoiden jäykkyydet kuitenkin jarruttavat työpaikkojen syntyä ja myös työn vastaanottamista erilaisissa elämäntilanteissa. Siksi työpaikkasopimista on jo korkea aika edistää myös lainsäädännöllä. Päättäjien on aika nostaa tässä rimaa.

Pienissä yrityksissä edellytykset ovat kunnossa. Luottamuksen tai tiedonkulun puutteesta paikallisen sopimisen edistäminen ei jää kiinni.

Taija Kavalto

Kaarinan Yrittäjät ry, puheenjohtaja