Auranlaaksoon on tulossa uusi puisto

0
Mikäli Museovirastolta heltiää lupa, Kaarina perustaa Espolan muinaisjäännösalueen lähelle niityn. Arkistokuva niitystä.

Auranlaaksoon Silvolan alueelle on suunnitteilla uusi viheralue. Puistoa suunnitellaan molemmin puolin Silvolankaarta. Viheralueen rakentamiseksi on varattu rahaa tälle vuodelle.

Puiston pohjoispuoli on vanhaa peltoa. Alueelle on tarkoitus istuttaa eri aikaan kukkivia puita ja pensaita. Kuntalaisaloitteessa alueelle on toivottu myös penkkejä ja roskiksia.

Eteläpuolella puistoa sijaitsee rakentamista rajoittava muinaisjäännös Espola. Muinaisjäännösalueella ei saa kaivaa. Kallioisella muinaisjäännösalueella kasvaa komeita mäntyjä, jotka haluttaisiin raivata esiin vesakon seasta. Silvolankaaren ja muinaisjäännösalueen väliin perustetaan niittykasvillisuusalue, jos tähän saadaan Museoviraston lupa.

Silvonlanmetsän puistoalueen yleissuunnitelma on nähtävillä verkossa Kaarinan kaupungin kuulutuksissa. Suunnitelmasta voi jättää mielipiteen 5.3. asti.