Kaarina kaavoittaa Okartekille yritystonttia Raadelmaan

0
Okartekissa valmistaa muovista lähes mitä tahansa muovituotteita. Arkistokuva.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta pohtiihuomennakeskiviikkona Raadelman uuden yritysalueen kaavaluonnosta.

Käytännössä uusi yritysalue on tarkoitettu muovialalla toimivalle Okartek Oy:lle, jonka toimitilat sijaitsevat tällä hetkellä Krossissa. Krossin tontti on käymässä ahtaaksi, eikä sopivalla tavalla kaavoitettua uutta tonttia ole Kaarinasta löytynyt. Kaupunki ryhtyi kaavoitustyöhön pystyäkseen vastaamaan Okartekin tarpeisiin.

Kaavoitettava alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Okartekin kanssa valmistellaan kaavan yhteydessä kiinteistökauppaa. Korttelialueen pinta-ala on noin 7,5 hehtaaria.

Myös aiemmassa kaavassa alue on tarkoitettu työpaikoille, mutta nyt tontteja on tarkoitus yhdistää.

Nykyisellään alue on enimmäkseen peltomaata, joka on jatkumoa Tuorlan pelloille. Alueelta laaditaan luontoselvitys.

Suunnittelualue sijaitsee moottoritien, Raadelmaantien ja Vanha Raadelmantien rajoittamalla alueella. Kaavoitustyö kulkee nimellä Raadelman liittymän eteläosan asemakaava.