Kaarina sai viime vuonna säästöön 10 miljoonaa euroa

0
Kaarinan velkataakka on kasvanut pitkään, mutta sitä saatiin viime vuonna kevennettyä. Taulukko on Kaarinan kaupungin tilinpäätöskirjasta.

Kaarinan kaupungin vuoden 2022 lopullinen tulos on hieman pienempi kuin vielä helmikuussa ennustettiin, mutta edelleen ylijäämä on melkoinen: 9,8 miljoonaa euroa.

Kaarinalle on kertynyt tämän ja aiempien hyvien vuosien vuoksi nyt yhteensä 44,4 miljoonaa euroa ylijäämää.

Selittävä tekijä oli verotulojen nousu, niin kunnallisveron kuin yhteisöveron osalta. Verotuloja nostivat Kaarinan ripeä väestönkasvu ja uudet kaarinalaiset yritykset sekä yleinen hyvä työllisyystilanne ja talouskasvu. Verotuloja kertyi 14 miljoonaa euroa ja valtionosuutta 4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulot ylittivät budjetoidun 9 miljoonalla eurolla ja valtionosuudet yhdellä miljoonalla.

Kaupungin velka väheni 5 miljoonalla eurolla. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella, ja omavaraisuusaste nousi 44 prosenttiin.

Toimintakuluja oli enemmän kuin oli ennakoitu. Esimerkiksi kaupungin henkilöstökulut ylittivät budjetoidun puolella miljoonalla eurolla, ja palveluja myös ostettiin enemmän kuin oli ennakoitu. Energian, elintarvikkeiden ja rakennusmateriaalien hintojen nousu kasvatti menoja runsaalla miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveystyön kulut ylittivät budjettinsa, mutta ylitykset jäivät pieniksi. Erikoissairaankuluja oli 2 miljoonaa vähemmän kuin oli ennakoitu.

Kaarinan konsernitilinpäätös on yhä kesken. Siihen sisällytetään Kaarinan kaupungin tytäryhtiöt sekä osakkuusyhteisöt ja kuntayhtymät, joihin Kaarina kuuluu.

Poimintoja Kaarinan tilinpäätöksestä

  • Toimintakate –195 milj. euroa
  • Vuosikate 22 milj. euroa
  • Poistot 12 milj. euroa
  • Investointeja 19 milj. euroa
  • Korollista vierasta pääomaa 93 milj. euroa
  • Velkaa per asukas 2606 euroa (valtakunnallinen keskiarvo 3476 euroa / asukas)