Mielipitei: Varhan on säästettävä 70 miljoonaa euroa – Yksityiset soteyritykset tarvitaan avuksi

0

Soteuudistus toimeenpantiin vuodenvaihteessa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella eli Varhalla on lähes 500 000 asukasta. Korkeatasoinen yliopistollinen keskussairaala ja vetovoimainen alue ovat vahvuuksiamme, ja saaristolaisuus ja kaksikielisyys ovat meille ominaisia erityispiirteitä. Tavoitteenamme ovat laadultaan ja vaikuttavuudeltaan maan parhaimmat sote-palvelut.

Palveluita kehitettäessä kannattaa ottaa huomioon eri tuottamistapojen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Monituottajamallissa tuottajina voivat toimia yhtä lailla niin yritykset, yhdistykset kuin hyvinvointialueemme omat julkiset toimijat. Ottamalla yritysten palvelutuotanto julkisen tuotannon rinnalle on mahdollista saavuttaa monia etuja.

Yritykset ovat kilpailun pakottamana joutuneet löytämään tavat toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti ja silti asiakkaita hyvin palvellen. Julkisella sektorilla ei kilpailua ole ollut. Yritysten toimintamalleista oppimalla ja niitä soveltamalla on mahdollista kehittää julkisen puolen toimintaa sujuvammaksi.

Julkisella puolella tarvitaan malleja, jotka helpottavat asiointia, nopeuttavat hoitoonpääsyä ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä sekä samalla hillitsevät kustannusten kasvua. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat yksityisellä puolella jo laajasti käytössä olevat digipalvelut.

Lisäksi yritysten tarjoamien palveluiden hyödyntäminen esimerkiksi palveluseteleillä lisää asukkaille tarjolla olevia vaihtoehtoja. Ilman yksityisen puolen resurssien hyödyntämistä ei palveluita saada lisättyä eikä jonoja purettua. Varhan asiakkaalle kuuluu vapaus valita palvelunsa – ja tarvittaessa äänestää jaloillaan. Terve kilpailutilanne on positiivinen asia.

Hyvinvointialueemme sopeutustarpeen on ennakoitu olevan 70 miljoonaa euroa vuosien 2023–2027 aikana. Jotta tähän päästään ilman palveluiden heikentämistä, tulee kaikki keinot käyttää ja hyödyntää markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet kaikissa palveluissa tukitoiminnoista lähtien. Myös kustannustehokkaiden Kela-korvausten poisto tulee valtakunnallisesti perua.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuutetut (kok.)

Sini Ruohonen, VTM

Susanna Majasuo, LL, erikoislääkäri