Miksi Kaarinan kouluissa joulutodistus annetaan vasta tammikuun lopussa?

0
Vanhemmat kaipaavat todistuksenjakoa takaisin joulujuhlaan. Kaarinan kouluissa joulutodistuksia ei ole jaettu enää moneen vuoteen.

Koulujen joulujuhlat päättyvät juhlallisesti todistusten jakoon. Vanhemmille ikäpolville tämä on tuttu traditio, mutta Kaarinan kouluissa näin ei ole tapahtunut enää moneen vuoteen.

Kaarinalaislapset saavat joulutodistuksen, virallisemmin perusopetuksen väliarvioinnin, vasta tammikuun lopussa. Poikkeuksena ovat 9. luokan oppilaat, jotka saavat väliarvioinnin jo joulukuussa. Paperitodistuksen sijaan arvosanat annetaan useimmissa Kaarinan kouluissa Wilman kautta.

Osassa perheistä on ihmetelty Kaarinan linjaa. Asiasta on keskusteltu myös Kaarinan kaupunginvaltuuston ja sivistyslautakunnan kokouksissa.

Saavatko Kaarinassa koulut itse päättää, milloin oppilaille annetaan välitodistus? johtava rehtori Emmi Virtanen.

– Eivät. Yleisesti väliarvioinnista linjataan kansallisessa opetussuunnitelmassa. Kuntakohtaisista linjoista päättää Kaarinan sivistyslautakunta. Väliarviointi voidaan toteuttaa monin eri tavoin, esimerkiksi Liedossa käydään arviointikeskustelut tietyillä vuosiluokilla ja osalle vuosiluokista arviointi annetaan, kuten Kaarinassa.

Kaarinassa todistuksen sai aiemmin joulujuhlassa. Minkä takia väliarviointia haluttiin siirtää tammikuuhun?

– En ole ollut Kaarinassa töissä silloin, kun tästä on päätetty, joten kaikkia asian valmistelun näkökulmia en tiedä. Osin aikataulutus liittyy siihen, että loka–marraskuussa pidetään oppimiskeskustelut. Kun väliarviointi annetaan tammikuussa, saavat oppilas ja huoltaja palautetta koulunkäynnistä tasaisemmin läpi lukuvuoden. On myös tärkeää, että oppilailla on riittävästi aikaa oppimiskeskusteluissa nostettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

– Lisäksi osassa kouluista jakso vaihtuu vasta tammikuun lopussa ja siksikin välitodistuksen antaminen joulukuussa olisi hankalaa. Väliarvioinnin tekeminen tammikuussa myös tasaa lukukausien pituuksia, Virtanen perustelee.

Minkälainen käytäntö on naapurikunnissa?

– Osassa kunnista annetaan väliarviointi joulukuussa, kuten Turussa. Liedossa osa saa väliarvioinnin todistuksen muodossa joulukuussa, osalla vuosiluokista on arviointikeskustelut. Opetussuunnitelma sallii erilaiset kuntakohtaiset järjestelyt.