Nyt on oikea hetki sanoa sanansa Voivalan uudesta yritysalueesta ja Ylikosken rivitaloista

0
Vapaa-ajan halli ja muita yritystiloja havitellaan rakentamattomalle alueelle Voivalantien viereen (kuvassa vasemmalla). Kuva otettiin vuosi sitten.

Uusien Voivalan yritysalueen ja Ylikosken rivitaloalueen kaavaluonnokset ovat parhaillaan nähtävillä kuntalaisten mielipiteitä varten.

Yritysalue Voivalassa on tulossa Uudenmaantien ja Voivalantien väliin. Kaupungin omistamalle, vielä rakentamattomalle pellolle ollaan mahdollistamassa vapaa-ajan hallia esimerkiksi padelin pelaamiseen.

Luonnoksessa kahden hehtaarin kokoinen kaava-alue on jaettu kahdeksi kortteliksi, joihin saa tulla toimisto-, tuotanto-, varasto- ja myymälätiloja. Valvattitie muutetaan pyörätieksi. Uusi ajoyhteys Voivalantien ja Uudenmaantien väliin rakennetaan Jalostusasemankadun jatkeeksi.

Suunnittelualueen läpi kulkee merkittäviä vesihuollon runkolinjoja, mutta tonttijaolla pyritään varmistamaan, että raskas liikenne ei aiheuta niille ongelmia.

Ylikoskella taas kaavoitetaan entistä peltoa Uudenmaantien ja Kaarinantien kulmauksesta, Ladjakosken sillan vierestä. 3,5 hehtaarin kokoiselle alueelle havitellaan kahta rivitalotonttia, joihin on tulossa yhteensä 50–70 uutta asukasta.

Ylikoskelle rakentaminen on huolestuttanut kuntalaisia, sillä siellä kulkee historiallinen Kuninkaantie. Kaavoittaja vastaa, että luonto- ja kulttuuriarvot huomioidaan eikä esimerkiksi Viipurintietä muuteta. Kaavasta pyydetään myöhemmin museoviranomaisen lausunto.

Aloitteen Ylikosken kaavoituksen käynnistämisestä teki maanomistaja, Kaarinan Ylikoski Oy. Voivalan kaavoitustyöhön kaupunki ryhtyi yritystonttien suuren kysynnän vuoksi.

Voivalan ja Ylikosken kaavat ovat nähtävillä verkossa Kaarinan kaupungin kuulutuksissa 5.4. asti.