Pasi Aromäen kolumni: Vapaaehtoisena koulussa

0

Ennen eläkkeelle jäämistä päätin tehdä jotain vapaaehtoistyötä. Sattumien kautta tutustuin kouluvaarien toimintaan, joka tuntui heti oikealta harrastukselta.

Kun olin menossa kouluvaariksi Lausteen alakouluun, houkuteltiin minut kokeilemaan myös yläkoulua. Olen ollut viikossa yhden päivän Lausteella ja toisen päivän Luostarivuoren yläkoulussa. Kouluvaarin päivä on neljä–viisi tuntia.

Kouluvaarit ry organisoi toimintaa Turun seudulla. Yhdistys pitää yhteyttä rehtoreihin, hankkii uusia kouluvaareja, järjestää perehdytystä ja koulutusta sekä tilaisuuksia kokemusten vaihtoon. Yhdistyksen 80 jäsenestä 50 toimii aktiivisesti kouluvaareina.

Luokassa opettaja opettaa ja johtaa toimintaa. Opettajan kanssa sovitaan, mitä kouluvaari tekee. Kouluvaari on yhtenä aikuisena lisää. Kouluvaarin henkilöstä, ammattitaustasta ja elämänkokemuksesta sekä toisaalta koulusta muotoutuu kunkin vaarin toimintatapa. Tuskin on kahta samanlaista tapaa toimia kouluvaarina.

Lausteella olen ollut äidinkielen ja matematiikan opetuspäivänä ykkös-, kakkos- ja kolmosluokilla. Talven aikana ehdin olla ainakin kerran jokaisen kuuden luokan kanssa. Kouluvaari auttaa lapsia lasku- ja kirjoitustehtävien tekemisessä. Välillä kouluvaarille luetaan läksyjä. Alakoululaiset ovat innokkaita pyytämään apua. Monikulttuurisessa koulussa on kotoutumisen kannalta tärkeä suomen kielen oppiminen suuri haaste.

Yläkoulussa on kouluvaarin rooli toisenlainen. Murrosikäiselle nuorelle on vaikeaa pyytää apua kavereiden nähden. Olen avustanut tehtävien tekemisessä yhdeksännen luokan englannin tunneilla. Seitsemänsille luokille olen pitänyt historian tunneilla esityksiä kansallisromanttisesta arkkitehtuurista, suurteollisuuden synnystä Suomeen sekä lähiöiden rakentamisesta. Viime keväänä järjestin arkkitehtuurikävelyn Turun keskustassa. Tänä talvena olen ollut myös seitsemänsien luokkien käsityötunneilla.

Kouluvaarin suurin palkkio on tunne siitä, että on voinut olla avuksi oppilaille ja opettajille. Oletko jäämässä eläkkeelle ja haluat hyvän harrastuksen? Ryhdy kouluvaariksi.

Pasi Aromäki

Arkkitehti