Tunnollisilla ihmisillä on usein helposti koulutettavia koiria – Tutkimuksen mukaan lemmikit muistuttavat luonteeltaan omistajiaan

0
Rotukuvaukset ovat Milla Salosen mukaan usein kaunisteltuja ja objektiivista tietoa roduista voi olla vaikea löytää. Salonen toivoo, että tutkimustulokset auttaisivat ihmisiä löytämään itselleen sopivan rodun ja parantaisivat sitä kautta myös lemmikkien hyvinvointia. Kuva: Suvi Harvisalo / Turun yliopisto

Sanotaan, että koirat muistuttavat omistajaansa, ja nyt tästä on myös tieteellistä näyttöä.

Koirien ja kissojen käyttäytymiseen perehtynyt tutkijatohtori Milla Salonen havaitsi, että lemmikkien ja omistajien luonteissa todella on yhtäläisyyksiä. Näyttäisi siltä, että esimerkiksi neuroottisilla omistajilla on tyypillisemmin epävarmoja koiria ja tunnollisilla ihmisillä helposti koulutettavia koiria. Ulospäin suuntautuneiden ihmisten koirat ovat usein sosiaalisia. Tutkimus on vielä julkaisematon.

Sitä, mistä yhtäläisyydet omistajan ja lemmikin luonteissa johtuvat, ei vielä tiedetä.

– Yksi selitys on, että omistaja tiedostamattaan valitsee pentueesta sellaisen pennun, joka muistuttaa häntä itseään käyttäytymiseltään. On myös mahdollista, että tiivis suhde koiran ja omistajan välillä muuttaa koiran persoonallisuutta. Taustalla voi olla myös muita selittäviä tekijöitä, Turun yliopistossa työskentelevä Salonen sanoo.

Pelokas pinseri, aktiivinen terrieri

Salonen on mukana Hannes Lohen tutkimusryhmässä, joka keräsi persoonallisuustietoa yli 15 000 Suomessa elävästä koirasta ja yli 50 roturyhmästä.

Tutkimuksessa kartoitettiin koirien persoonallisuuspiirteitä ja tekijöitä, jotka ovat yhteydessä persoonallisuuspiirteiden vaihteluun. Ympäristötekijöitäkin enemmän koiran luoteeseen vaikuttaa rotu.

–  Ei voi ajatella niin, että jos ottaa tietyn rotuisen koiran, saa tietynlaisen koiran. Rodun valitseminen huolellisesti kuitenkin parantaa todennäköisyyttä, että saa itselleen sopivan koiran, Salonen sanoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin seitsemää persoonallisuuspiirrettä. Piirteet olivat aktiivisuus, pelokkuus, koirasosiaalisuus, ihmissosiaalisuus, aggressiivisuus, koulutettavuus ja itsepäisyys.

Esimerkkinä aktiivisista roduista Salonen mainitsee belgianpaimenkoiran, australianpaimenkoiran ja parsonrusselinterrierin. Toisessa ääripäässä ovat vinttikoirat, laumanvartijakoirat ja aasialaiset rodut, kuten akita ja shiba.

Pelokkaita rotuja ovat yleisesti shetlanninlammaskoira, kääpiöpinseri ja espanjanvesikoira.

– Erilaisia rotuja on jalostettu erilaisiin tarkoituksiin. Vaikka käyttötarkoitukset ovat osittain jääneet historiaan, ne näkyvät edelleen voimakkaasti roduissa. Tämä on hyvä tiedostaa, Salonen huomauttaa.

Hän kuitenkin painottaa, että yksilöiden välillä voi olla suuria eroja myös saman rodun sisällä.

Kaunistellut rotukuvaukset

Salonen kiinnostui alun perin lemmikkien persoonallisuudesta tutkimusaiheena tarkkaillessaan omia kissojaan. Hiljattain perheeseen liittyi myös koira.

Koirarotuihin tutustuessaan hän huomasi, että rotukuvaukset ovat monesti kaunisteltuja.

– Puhutaan esimerkiksi varautuneisuudesta, vaikka oikeasti tarkoitetaan, että rodun yksilöt ovat usein pelokkaita

Salonen toivoo, että lemmikin hankkimista harkitsevat olisivat nykyistä tietoisempia rotujen ominaisuuksista. Tässä tutkimustieto voi olla apuna.

– Järkevintä on valita rotu, joka sopii omiin tarpeisiin. Se, että yrittää muokata omaa käyttäytymistään koiran tarpeiden mukaan, ei yleensä ole toimiva ratkaisu.

Salosen Piki-koira on shetlanninlammaskoira, joka rotuna on tyypillisesti pelokas. Siksi perhe käytti paljon aikaa sopivan pennun etsimiseen ja pennun sosiaalistamiseen.

Ympäristön vaikutus koiran luonteeseen on tutkimusten valossa suurimmillaan ennen syntymää ja heti syntymän jälkeisinä viikkoina.

– Se aika, jolloin omistaja voi voimakkaasti vaikuttaa lemmikin käyttäytymiseen, on aika lyhyt. Totta kai koiran käyttäytymiseen voi vaikuttaa myös myöhemmällä iällä, mutta se on huomattavasti hankalampaa, Salonen sanoo.

– Itse olin jopa vähän neuroottinen sosiaalistamisen suhteen. Minulla oli pään sisäinen Excel-taulukko, mitä kaikkea pitää kohdata ja mielessäni laitoin rasteja ruutuun.

Piki nyt noin 1,5-vuotias ja suhtautuu rohkeasti uusiin asioihin. Välillä Piki kulkee Vantaalla asuvan Salosen mukana töissä Turussa nukkuen lunkisti junamatkat.