Vaalipuhetta: Listaamattomien yhtiöiden verotuksesta

0

Santeri Pessi huomautti aivan oikein mielipidekirjoituksessaan asiavirheestä ehdokashaastattelussani. Artikkelin mukaan sanoin, että meillä on yhteiskunnassa ihmisiä, jotka nostavat tuloinaan listaamattoman pörssiyhtiön osinkoja eivätkä maksa juurikaan veroja. Kyse oli erehdyksestä; tarkoitin luonnollisesti haastattelussa puhua listaamattomista yhtiöistä.

Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksessa on selvitysten mukaan ongelmia, mutta poliittista tahtoa ongelmien korjaamiseksi ei ole löytynyt. Listaamattoman yhtiön osinkojen veroaste jää nykyään alhaisemmaksi kuin listattujen yhtiöiden.

Omistajayrittäjän näkökulmasta ns. tuplaverotusta on haluttu huojentaa (yhteisövero ja osingosta maksettava vero), mutta osinkoverohuojennusta ei ole rajattu vain omistajayrittäjille, vaan siitä hyötyvät myös sijoittajat. Järjestelmän tarjoama veroetu jakautuu epätasaisesti, ja etu koskee muitakin sijoittajia kuin kotimaisia yrittäjiä. Aloittelevan tai pienituloisen yrittäjän verotaakkaa ei osinkoverohuojennus juurikaan kevennä.

Koko verotusjärjestelmää tulisi uudistaa siten, että jokainen osallistuisi yhteisten palveluiden rahoittamiseen maksukykynsä mukaan. Lisäksi tulee luonnollisesti huolehtia yritysten mahdollisuuksista kasvaa ja toimia markkinoilla.

Nykyinen verotusmalli on kokonaisuudessaan huono, mutta sen jälkeen, kun se luotiin 1990-luvun laman yhteydessä, uudistaminen on osoittautunut lähes mahdottomaksi. Olisi syytä tarkastella koko veropohjaa siten, että työntekoa ja omistamista ei verotettaisi täysin eri periaattein. Nykyinen tilanne vääristää kokonaisuutta ja avaa mahdollisuuksia erilaisten sivupolkujen löytämiseen. Omistaminen on nykyisin selvästi kannattavampaa kuin työnteko.

Niina Alho

SDP:n eduskuntavaaliehdokas Kaarinasta

Kaarina-lehti julkaisee Vaalipuhetta-palstalla vaaleja käsitteleviä mielipiteitä ja ehdokkaiden kirjoituksia. Tekstejä lyhennetään, ja niitä julkaistaan valikoidusti.