Vesitornin ympäristössä harvennetaan puustoa

2
Kaatuneiden puiden raivaaminen pois metsästä herättää ihmisissä ristiriitaisia mielipiteitä. Kuvituskuva Juha Paju-Heikkilä/TS.

Kaarinan vesitornin ympäristössä harvennetaan tällä viikolla puustoa. Harvennustöitä tehdään kaupungin tiedotteen mukaan Kiertokoulukujan ja Vesitorninkadun varressa. Töistä saattaa aiheutua haittaa kevyelle liikenteelle.

Harvennustöillä ennakoidaan liikennettä, jonka aiheuttaa kevään aikana alkava vesitornin kattoremontti. Kiertokoulunkujalla siistitään metsän reunaa ja otetaan valaisimet paremmin esille. Samalla metsästä raivataan tuulenkaatoja, laukaistaan konkeloita sekä poistetaan muita heikkokuntoisia tai vaaraa aiheuttavia puita.

Kaupungin julkaisema tiedote herätti Facebookissa Kaarinalaiset-ryhmässä tuoreeltaan kritiikkiä. Osa asukkaista pitää metsän monimuotoisuuden kannalta tärkeänä, ettei tuulen kaatamia puita raivata metsästä pois.

– Tuulenkaatoja poistetaan lähinnä Multurinkadun päässä sijaitsevan uuden rivitaloyhtiön vierestä. Siellä on näköetäisyydellä asuinrakennuksista useita tuulenkaatoja, jotka voivat olla vaarallisia, jos esimerkiksi lapset menevät niihin leikkimään. Muuten tuulenkaadot saavat jäädä metsään. Tarpeen mukaan niistä tehdään turvallisia laukaisemalla kankeloon jääneet puut maata vasten ja karsimalla oksia, viheraluepäällikkö Terho Marttila selventää.

Hän kertoo kaupungin saavan usein palautetta juuri tuulenkaadoista.

– Osa ihmisistä pitää niitä vaarallisina ja osa toivoo, että ne jätetään metsään. Tämä on taiteilua kahden mielipiteen välillä.

Veitenmäen hakkuut suoritetaan nostokorityönä sekä suorakaatoina.

2 KOMMENTIT

  1. Hallittu hoitamattomuus on ollut Kaarinan johtotähti ja hyväkin, joskin itse painotan enemmänkin hoitoa. Joten hyvin teette, maisema kaunistuu.
    Sitten vielä asian vierestä: arkeologina näkisin, että Ladjakosken muinaismuistoalueella suojeltava kasvisto peittää esiteltävät historian kohteet. Pelkät infotaulut, vaikka hyviä ovatkin eivät riitä. Jäännökset pitää voida itse nähdä. Eli kaipaisin terävämpiä kannanottoja siihen mitä alueella oikeastaan halutaan esitellä.

    • Muinaisjäännöskohteiden hoito ja kohteille sijoitettavat opasteet edellyttävät aina Museoviranomaisen hyväksyntää. Ladjakosken muinaisjäännösalueen hoitosuunnitelma on katselmoitu maastossa yhdessä Museoviraston ja Varsinais-Suomen maakunnallisen vastuumuseon kanssa. Nämä tahot ovat myös tarkistaneet ja hyväksyneet kohteella olevan opastaulun sisällön. Perinnemaisemiin kuuluvat perinnebiotoopit ovat lajistoltaan arvokkaita, uhanalaisia luontotyyppejä. Kaarinan kaupunki edistää omilla alueillaan olevien muinaisjäännös- ja perinnemaisemakohteiden hoitoa työsuunnitelmien ja resurssien puitteissa.

Kommenttien lisääminen on estetty.