Vihreiden mielipide: Sorron hakkuu oli luvaton ja hallitsematon

0

Kaarina-lehti kirjoitti Sorron rajusta marraskuisesta hakkuusta 22.2.2023. Kaarinan kaupungin metsien hakkuuprosessissa on paljon korjattavaa.

Sorron hakkuumetsä oli yhdeksän hehtaaria. Tukki-, kuitu- ja energiapuuta kaadettiin 948 m³, tukkeja yksin 465m³ eli noin 460 runkoa. Hakkuumetsä on asemakaavassa virkistysaluetta.

Näin laaja metsätyö vaatii yksiselitteisesti maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 §:n mukaisen maisematyöluvan. Sitä ei haettu. Hakkuun suorittamiseksi ei pyydetty tarjouksia eikä puunkorjuupalvelua kilpailutettu. Kaupungin hankintasääntöä ei noudatettu. Työ annettiin suoraan Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:lle.

Ainoa virallinen asiakirja löytyi viranhaltijan sähköpostista: Lounametsän lähettämä valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus. Se oli allekirjoitettu sähköisesti. Asiakirjaa ei siirretty kaupungin eikä toimialan kirjaamoon, mikä on pakollinen hallintomenettely.

Lounametsän sopimusarvio oli, että hakkuun tuotto on 38 000 euroa ja kulut 11 000 euroa eli kaupungin tuleva tulo 27 000 euroa. Lopullinen laskelma osoittaa hakkuun ylittäneen merkittävästi allekirjoitetun sopimuksen: tuotto 72 000 euroa ja kulut 25 000 euroa eli kaupungin lopullinen tulo 46 000 euroa.

Kaupungin on parannettava sisäistä valvontaa sekä hakkuiden valmistelua ja valvontaa. On korjattava kuvattu prosessi välittömästi lain sekä kaupungin sääntöjen että hallintokäytäntöjen mukaiseksi.

Huomattakoon, että ympäristölautakunta valvoo MRL:n toteutumista, jolloin sen tulee olla valvovana viranomaisena osallisena tehtävissä päätöksissä.

Hakkuun suorittaja voi seurata koko ajan hakkuun aikana kertyvää puumäärää. Silti hakkuu ylitti sopimuksen liki 90 %. Virkistysalueen luonto- ja virkistysarvot menetettiin vuosikymmeniksi, kun vielä lukuisat ajourat painuivat yli puoli metriä syviksi.

Kaupungin on vaadittava hakkuun suorittajaa Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:tä tasoittamaan kaikki ajourat ja antamaan kirjallisen selvityksen, miksi hakkuumäärä niin mittavasti ylitettiin sopimuksen vastaisesti.

Vihreä valtuustoryhmä Kaarinassa

Ulla Haapanen, Liinu Leiwo, Hannu Rautanen, Minna Vuorio-Lehti, Anton Vaaranmaa, Jukka Lampikoski