Yllätysehdotus kiistakauppaan: Kaupunginjohtaja esittää, että Hepojoen metsää ei myydä Langheille eikä muillekaan

1
Arkistokuva metsästä.

Kaarinan kaupunginhallitus saa maanantaina eteensä huomiota herättäneen metsäkaupan oikaisuvaatimukset. Kaupunginjohtaja Harri Virran ehdotus on yllättävä: hän esittää, että Langhien kanssa tehty Hepojoen metsäkauppa kumotaan, mutta tarjouskilpailua kaikkien halukkaiden kesken ei myöskään järjestetä.

Ratkaisua perustellaan sillä, että metsä on kaupungille hyvä ja vakaata tuottoa tuova sijoituskohde. Tämän vuoksi kiinteistön säilyttämistä kaupungin omistuksessa kannattaa harkita. Kunnalla ei myöskään ole mitään velvollisuutta myydä kiinteistöjään.

Kunnan ei tarvitse kilpailuttaa omaa omaisuuttaan


Oikaisuvaatimuksissa oli kritisoitu ennen kaikkea sitä, että kaupunginhallitus oli päättänyt myydä metsän Linda Langhille ja Laura Langh-Lagerlöfille ilman kilpailutusta. Viranhaltijoiden mukaan kilpailutus ei sinällään olisi välttämätön: lain vaatimukset julkisten hankintojen kilpailuttamisesta eivät koske kunnan oman omaisuuden myymistä.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on koeteltu se, että kunnalla on laaja harkintavalta siinä, millä perusteilla, kenelle ja mihin hintaan kunta myy omaisuuttaan. Kunta saa myydä kiinteää omaisuuttaan suoraan jollekin taholla ilman julkista hakumenettelyä ja sitä, että muille kiinnostuneille varataan tilaisuus – kunhan suoralle myynnille on objektiivisesti arvioiden hyväksyttävät perusteet. Tätä jälkimmäistä ei kuitenkaan löydetty tästä kaupasta.

“Jos kohde päädytään myymään, olisi se perusteltua myydä joko huutokaupalla tai avoimella tarjouskilpailulla”, esittelytekstissä todetaan.

Hinta-arvioylikaksinkertaistui


Kaupunki teetti myös uudet arviot metsän arvosta. Ne osoittavat todeksi sen, että kiistellyn metsän arvo on Venäjän puuntuonnin tyrehdyttyä noussut voimakkaasti ja kaupungin kolmen vuoden takainen arvio – 330 000 euroa – oli pahasti vanhentunut.

Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV:n mukaan Hepojoen 84 hehtaarin kokoisen metsätilan markkina-arvo on nyt 750–760 000 euroa. “Kohteen sijainti on erinomainen. Hyvät tieolosuhteet ja yhtenäinen tilakokonaisuus lisäävät kohteen markkina-arvoa ja kiinnostavuutta”, yritys perusteli. Pelkän metsätalouden kannalta hinnaksi asettuu 470 000 euroa.

Langhien ostotarjous metsätilasta oli 560 000 euroa.

Virran ehdotusta olivat valmistelleet myös Kaarinan maankäyttöinsinööri Henna Correia Noca ja hallintojohtaja Päivi Antola.

Kaarinan kaupungin ja Langhien välistä metsäkauppaa on pidetty osoituksena korruptiosta, sillä Langhit ovat kokoomustaustaisia. Viranhaltijoiden alkuperäisessä esityksessä metsästä olisi järjestetty julkinen tarjouskauppa, mutta kaupunginhallitus oli päättänyt myydä metsän suoraan Langheille, koska piti näiden tarjousta hyvänä.

1 KOMMENTTI

Kommenttien lisääminen on estetty.