Hovirinnan pysäköintialueille yritetään jälleen rotia

0
Arkistokuva Hovirinnan pysäköintipaikoilta.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta yrittäähuomenna keskiviikkonasaada Hovirinnan pysäköintialueet epäselvyydet kuntoon. Ongelmia on yritetty ratkoa jo kolme vuotta, ilman tulosta.

Hovirinnan taloyhtiöt ovat pitäneet 1970-luvusta saakka pysäköintialueita käytössään kirjavin sopimuksin, eikä kaikista ole sopimuksia lainkaan. Varmuutta ei ole, kenen vastuulla eri alueet ja niiden rakennelmat lopulta ovat. Viranhaltijoiden toiveena on tähän mennessä ollut ja on edelleen, että vain yksi taho eli käytännössä Maininki Kiinteistöpalvelut Oy hallinnoisi alueita.

Mikäli pysäköintialueita ei vuokrattaisi Mainingille vaan ne kuuluisivat taloyhtiöille, edessä olisi tonttien lohkomista, lukuisten kulkurasitteiden perustamista, runsaasti hallinnollista työtä ja entistä pirstaloidumpia järjestelyjä. Taloyhtiöt eivät kuitenkaan ole mielellään luopuneet siitä, että pysäköintialueita on saanut käyttää vastikkeetta. Poliittiset päättäjät ovat vaatineet, että pysäköintialueiden vuokraamista taloyhtiöille joka tapauksessa selvitetään.

Viranhaltijoiden tämänkertaisena esityksenä on, että Hovirinnan pysäköintialueet vuokrataan Mainingille sillä edellytyksellä, että taloyhtiöt suostuvat asiaan. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Ulkopuolisella teetetyn arvion mukaan pysäköintialueiden käypä vuokrataso on 690 euroa vuodessa.

Asunto-osakeyhtiöt omistavat yhdessä Mainingin, joten taloyhtiöillä on edelleenkin päätösvalta pysäköintialueen ratkaisuihin. Jatkossa Maininki laskuttaisi autopaikoista taloyhtiöitä ja nämä edelleen asukkaitaan. Alueen huolto hoidettaisiin aiempien huoltosopimusten mukaisesti. Autokatokset jäisivät taloyhtiöiden hallintaan.