Omakotitontin vuokra voi Kaarinassa hypähtää tänä vuonna kolminkertaiseksi

0
Kaarinan tavoitteena on lisätä tänä vuonna vuokratonttien tarjontaa. Yksi vapaina olevista kaupungin vuokratonteista sijaitsee Piispanristillä keskellä vanhaa omakotitaloaluetta.

Kaarinassa vuokratonttien vuokrat nousevat tänä vuonna tuntuvasti. Korotukset vuokriin voivat olla satoja, pahimmillaan jopa tuhansia euroja.

Syynä vuokrien nousuun on Kaarinan paikkatietopäällikön Sami Kääriäisen mukaan se, että vuokrat ovat useissa kohteissa sidottu 12 kuukauden euriboriin ja elinkustannusindeksiin. Näin ollen korkojen nousu ja inflaatio vaikuttavat myös maanvuokriin.

– Laskimme, että erään 2000-luvun alussa vuokratun omakotitontin vuokra oli viime vuonna 890 euroa. Tänä vuonna vuokra on 2 750 euroa, eli vuokra nousee lähes 2 000 euroa. Tällaisia korotuksia tulee olemaan muitakin, hän varoittaa.

Kaarinassa on vuokrattu runsaat 200 kaupungin omistamaa omakotitonttia ja 80 yritystonttia. Kaikissa tapauksissa vaikutukset eivät ole näin suuria, vaan vuokrankorotus riippuu siitä, milloin sopimus on tehty ja onko kyse omakoti- vai yritystontista.

Omakotitonttien osalta Kaarinassa on käytössä kahta eri tyyppistä sopimuspohjaa. Eniten nousee vanhojen, ennen vuotta 2014 vuokrattujen tonttien vuokra, sillä näissä vuokrasopimuksissa tontin vuokra on sidottu euribor-korkoon. Korotukset eivät ole niin suuria tätä uudemmissa vuokratonteissa, joissa vuokra on sidottu ainoastaan indeksiin.

Kaarinan kaupunki toivoi Kaarina-lehden uutisoivan maanvuokrista, jotta ihmiset osaisivat varautua vuokrien nousuun.

– Olemme varautuneet siihen, että meille tulee soittoja, että miten tällainen korotus vuokraan on mahdollinen. Indeksin ja korkojen vaikutusta voi olla vaikea ymmärtää, Kääriäinen sanoo.

Matalista koroista palattu normaaliin

Kääriäinen avaa asiaa esimerkkien kautta.

Ennen vuotta 2014 vuokratuissa omakotitonteissa tontin vuokra on sidottu euriboriin. Vuokraprosentti on ollut 2,5 prosenttia lisättynä sen hetkiseen euribor-korkoon.

Tontin vuokraajat ovat hyötyneet matalasta korkotasoista ja maksaneet tontistaan pientä vuokraa euriborin ollessa pitkään miinuksella. Jos euribor on ollut -0,5 prosenttia, omakotitontin vuosivuokra on ollut vain 2 prosenttia tontin myyntihinnasta.

– Käytännössä 50 000 euron hintaisen omakotitontin vuosivuokra on ollut 1 000 euroa, Kääriäinen ynnää.

Tällä hetkellä 12 kuukauden euribor huitelee 3,5 prosentissa. Tällöin vuosivuokra nousee kuuteen prosenttiin eli 3 000 euroon. Tontin hinta on sidottu indeksiin, mikä nostaa entisestään vuokria.

– Parin tuhannen euron korotus vuokraan tuntuu varmasti suurelta ja voi aiheuttaa ongelmia varsinkin, jos siihen ei ole osattu varautua. Totuimme siihen, että korot ovat matalalla. Nyt, kun koroissa on palattu takaisin normaalitasoon, monille on tullut yllätyksenä, mihin kaikkeen se vaikuttaa, Kääriäinen myötäilee.

Vuoden 2014 jälkeen tehdyissä omakotitonttien vuokrasopimuksissa on kiinteä vuokraprosentti ja vuokra on sidottu ainoastaan indeksiin. Näiden tonttien osalta vuokrat nousevat vain indeksikorotuksen verran.

– Käytännössä puhutaan muutaman sadan euron korotuksesta, mikä on varmasti vielä kohtuullisuuden rajoissa, Kääriäinen sanoo.

Myös yritystonttien vuokrasopimukset on tehty Kaarinassa pääsääntöisesti kiinteällä vuokraprosentilla.

Laskut lähtevät toukokuussa

Tonttivuokrien moninkertaistuminen herättää varmasti ihmisissä närkästystä. Omakotitonttien vuokrat peritään Kaarinassa kahdessa erässä. Ensimmäiset laskut lähtevät Kääriäisen mukaan toukokuussa.

Kaarinassa ei ole ainakaan toistaiseksi avattu keskustelua vuokrien laskemisesta tai hyvittämisestä.

– Maanvuokrien suhteen on menty monta vuotta edullisesti ja nyt lähestytään normaalitasoa. Tuntuisi erikoiselta, jos päättäjät päättäisivät nyt leikata vuokria kaikilta. Jälkiviisaana voisi todeta, että viimeiset 10 vuotta, kun on maksettu mitätöntä vuokraa, vuokralaisten olisi pitänyt kerätä rahaa sukan varteen, Kääriäinen perustelee.

– Vuonna 2021 korkojen ollessa alimmillaan meillä oli noin 15 sopimusta, joissa vuokra oli 0-30 euroa/vuosi. Näissä sopimuksissa vuokra määräytyi sen hetkisen 12 kuukauden euribor-koron ja 0,5 prosentin marginaalin mukaan. Kun korko oli alle 0,5 prosenttia, oli vuokra 0 euroa, hän kertoo.

Maanvuokrista kertyi Kaarinan kaupungille tuottoa viime vuonna 671 000 euroa. Kääriäinen arvioi, että tänä vuonna vuokratuottoja kertyy korkojen ja indeksien noususta johtuen 10–15 prosenttia enemmän, mutta tarkkoja laskelmia ei ole tehty.

Kaarina on asettanut tavoitteeksi lisätä vuokratonttien tarjontaa, jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus rakentaa omakotitalo. Jää nähtäväksi, miten tonttivuokrien heilahdukset vaikuttavat vuokratonttien kysyntään.

– Täytyy muistaa, että uudet vuokrasopimukset tehdään kiinteällä 5 prosentin korolla. Näiden vuokrasopimusten kohdalla ei ole tällaista riskiä, että vuokra voisi nousta yhtäkkiä huomattavasti, Kääriäinen muistuttaa.

Vuokratontit ja muut maa-alueet Kaarinassa

Omakotitontit: 210 kpl

Rivitalotontit: 26 kpl

Kerrostalotontit: 4 kpl

Yritystontit 81 kpl

Muut: 49 kpl (linkkimastot, parkkipaikat, pienet lisämaat yms.)

Lähde: Kaarinan kaupunki