Hallinto-oikeus hylkäsi Piikkiön VPK:n kerhotilaa koskevan valituksen

0
Piikkiön VPK olisi halunnut muuttaa virkistyskäyttöön suunnitellun rakennuksen käyttötarkoituksen asuinkäyttöön.

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Piikkiön VPK:n valituksen, joka koskee Nunnassa sijaitsevaa kerhotilaa.

Piikkiön VPK haki vuonna 2021 poikkeamislupaa virkistyskäytössä olleen rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi asuinkäyttöön. Kaarinan kaupunki ei taipunut tähän, koska katsoi kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamisen olevan ristiriidassa alueen kaavoituksen ja kehittämistarpeiden kanssa.

Kerhotilat on sittemmin myyty Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunnalle. Yhdyskunta on ilmoittanut yhtyvänsä Piikkiön VPK:n tekemään valitukseen.

Valituksessa vedotaan siihen, ettei kiinteistön käyttötarkoitusta ole tarkoitus muuttaa, vaan pikemminkin palauttaa alkuperäiseksi. Kiinteistöllä on ollut vuodesta 1950 lähtien asuinrakennus, joka purettiin, kun nykyistä, virkistyskäyttöön suunniteltua rakennusta alettiin rakentaa.

Maakuntakaavassa alue on merkitty osin teollisuustoimintojen ja osin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Suunnittelumääräyksen mukaan teollisuustoimintojen alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista ilman erityisperusteita. Kaarinan kaupungilla on valmisteilla Piikkiön taajaman ja Kehätien varren osayleiskaava, jossa aluetta tullaan kehittämään maakuntakaavan mukaisesti teollisuuden ja logistiikan alueena.

Hallinto-oikeus katsoo ratkaisussaan, että rakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuintaloksi aiheuttaisi haittaa alueen kaavoitukselle. Päätöksessä todetaan, ettei kiinteistö sovi asuinkäyttöön myöskään teollisuustoiminnasta aiheutuvan melun takia. Kiinteistö sijaitsee Soraliike Lehtovaaran naapurissa. Kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen voisi hallinto-oikeuden mukaan vaarantaa elinkeinoharjoittajan toimintaedellytykset.

Oikeus määräsi valittajan maksamaan itse oikeudenkäyntikulunsa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän