Littoisiin lisää bussivuoroja, Piikkiöstä uusi linja Varissuolle - Kaarinan sisäiseen liikenteen ongelmiin on luvassa vihdoin ratkaisuja

0
Jos työryhmän esitys hyväksytään, K1-linja kulkee jatkossa useammin Kaarinan keskustan ja Littoisten välillä.

Joukkoliikennetyöryhmä on saanut valmiiksi esityksensä Kaarinan sisäisistä bussilinjoista eli K-linjoista. Kaarinassa sisäisen liikenteen suurin haaste on korkeat kustannukset suhteessa vähäisiin matkustajamääriin. Työryhmä esittää runsaasti uudistuksia sekä reitteihin että aikatauluihin.

– Lähtökohtana on ollut joukkoliikenteen käytön lisääminen. Bussin pitää käydä siellä, missä ihmiset liikkuvat, ryhmän puheenjohtaja Kari Nikkonen (sd.) toteaa.

Joukkoliikennetyöryhmä on kahlannut taustatyönään läpi toistakymmentä valtuustoaloitetta ja tutkinut linjojen matkustajatilastoja. Uudet reittiehdotukset julkaistaan tällä viikolla Kaarinan kaupungin verkkosivuilla ja niistä toivotaan palautetta asukkailta.

Keskustaan oma linjansa

Työryhmä esittää, että nykyisten kuuden sijaan Kaarinassa kulkisi jatkossa viisi K-linjaa.

Nykyisistä linjoista eniten matkustajia on ollut K1-linjalla, joka kulkee Kaarinan keskustasta Littoisten kautta Auranlaaksoon. Tällä linjalla ryhmä ehdottaa vuorojen lisäämistä siten, että bussit kulkisivat jatkossa kahdesti tunnissa ja jokaisena viikonpäivänä. Samalla reittiä nopeutettaisi niin, ettei linja koukkaisi enää Kesämäessä.

– Krossin alueen yrityksiltä on tullut toiveita joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta. Vuorojen lisääminen hyödyttää sekä Krossin alueella työskenteleviä että asiakkaita, Nikkonen perustelee.

K2-linja ajaisi jatkossa kahdeksikkoa Kaarinan keskustan, Piispanristin ja Kesämäen alueella. Ideana on, että kaarinalaiset pääsisivät bussilla kauppaan, terveyskeskukseen ja liikkumaan. Kritiikkiä on tullut siitä, ettei nykyisillä linjoilla pääse Visiitin kuntosalille tai keskusliikuntapuistoon. Nämä kohteet on Nikkosen mukaan huomioitu uudessa reittisuunnitelmassa.

Linjan aikataulu on tarkoitus rakentaa niin, että K2 toimii syöttölinjana muille linjoille.

– Pääkaupunkiseudulla ihmiset ovat tottuneet vaihtamaan bussista toiseen, mutta täällä on ollut sellainen ajatus, että yhdellä bussilla olisi päästävä perille saakka, Nikkonen vertaa.

Kuusisto jäämässä pois reitiltä

Littoislaisilta on tullut toiveita bussiyhteyden ulottamisesta Varissuolle. Toiveet on kuultu, sillä uusi K3-linja kulkisi jatkossa Piikkiön Toivonlinnasta Littoisten kautta Varissuolle.

Linjat K4 ja K5 ajaisivat Harvaluodosta ja Hepojoelta Piikkiöön keskustaan ja on suunniteltu palvelemaan etupäässä koululaisia. Näiden linjojen aikataulut on tarkoitus sovittaa yhteen koulun toiminta-aikojen kanssa.

Kuusisto on jäämässä kokonaan pois K-linjojen reitiltä. Matkustajamäärät ovat Nikkosen mukaan olleet Kuusiston linjalla todella alhaiset, 2-3 asiakasta per päivä.

– Työryhmän näkemys on, että Paraisilta Turkuun tuleva 801 palvelee hyvin kuusistolaisia ja kulkee tiheästi. Linnanrauniontiellä ja Vuolahdessa asuvat koululaiset tulee halvemmaksi kuljettaa kouluun koulutaksilla, Nikkonen perustelee.

Edellyttää lisää rahaa

Reittiverkostoa on Nikkosen mukaan mahdollista muokata vielä asukkailta ja sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että reittiehdotukset saataisiin teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi vielä ennen kesälomia.

Sisäisten K-linjojen liikenne on maksanut Kaarinan kaupungille noin 700 000 euroa vuodessa. Lipputuloja on kertynyt noin 100 000 euroa vuodessa.

Työryhmän esittämät reittiuudistukset tulevat teknisen johtajan Jyrki Haapasaaren mukaan toteutuessaan parantamaan palvelutasoa, mutta myös nostamaan sisäisen liikenteen kustannuksia.

– Kaarina on ilmasto-ohjelmassaan asettanut tavoitteeksi päästöjen vähentämisen, ja tällä hetkellä lähes puolet hiilidioksidipäästöistä tulee liikenteestä. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän täytyy pystyä vähentämään henkilöautoliikennettä, Haapasaari perustelee.

Tarkemmat kustannuslaskelmat tehdään teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen. Viimeisen sanan linjoista sanoo kaupunginvaltuusto ensi syksynä talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Uudet reitit ja aikataulut otetaan Haapasaaren mukaan käyttöön aikaisintaan syksyllä 2024.

Taustaa

Kaarinassa on tehty sisäisestä liikenteestä useita valtuusto- ja kuntalaisaloitteita.

Aloitteissa on toivottu mm. bussiyhteyden ulottamista Littoisista Varissuolle ja K-linjojen muuttamista kokonaan maksuttomiksi.

Syksyllä 2021 perustetun joukkoliikennetyöryhmän tavoitteena on ollut käsitellä aloitteet ja tehdä oma esityksensä sisäisen liikenteen kehittämiseksi.

Joukkoliikennetyöryhmässä on ollut edustajia kaikista puolueista. Ryhmän puheenjohtajana toimii SDP:n Kari Nikkonen ja varapuheenjohtajana kokoomuksen Ulla Myntt-Rinne.

Uusiin reittiehdotuksiin voi tutustua ja kommentoida osoitteessa kaarina.fi/kuljebussilla

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän