Mielipide: Torppalaan on tulossa mittavasti asukkaita, mutta toimiva liikenneyhteys puuttuu

0

Yli 50 vuotta Lemunniemen perukoilla asuneena ja 25 vuotta Kaarinan kunnallispolitiikassa mukana olleena ihmettelen Torppalan tulevan asemakaavan tiejärjestelyjä.

Asukkaat kulkevat aivan liian kapeaa, paikoin vain 4 metriä leveää tietä pitkin kouluun, töihin ja kauppaan. Koululaiset joutuvat kulkemaan pussinperältä autojen seassa. Kevyen liikenteen väylää ei ole. Läheltä piti -tilanteita on aivan liian usein.

Torppalan ohella Lemunniemen alueella on vireillä useita kaavoitushankkeita. Eikö nyt olisi syytä tarkastella kokonaisuutta ja hoitaa koko Lemunniemen alueen liikennejärjestelyt kerralla kuntoon, niin että turvallisuus taataan jalankulkijoille, pyöräilijöille ja autoilijoille?

Nykyisessä, jo selvästi vanhentuneessa yleiskaavassa pääkulku Lemunniemelle tulee Kurkelantieltä. Milloin tämän tien oletetaan todellisuudessa olevan kunnossa?

Torppalan kaavaluonnoksessa esitetään Lemuntien katkaisemista Torppalan kohdalta ja yhteyden Lemunniemelle rakentamista aikoinaan suunnitellun golfkentän laitamia myötäillen. Näin ollen liikennöinti Lemunniemelle tapahtuisi edelleen mutkaisen, liikenteellisesti hankalan uuden pikkutien kautta.

Hyvän hallinnon periaate, myös kaavoituksessa on, että valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan turvallisuus yhtä tärkeänä elementtinä kuin esimerkiksi luontoarvot. On myös hyvä muistaa väestömäärältään kasvavan Lemunniemen alueen vetovoimaisuus ja asiakastyytyväisyys.

Nopein, selkein ja taloudellisesti edullisin ratkaisu alueen saavutettavuuden ja turvallisen liikennöinnin järjestämiseksi olisi koko Lemuntien perusparannus. Se sisältäisi pahimpien mutkien oikaisut sekä kevyen liikenteen tien rakentamisen ja jatkuisi nykyistä väylää noudattaen Lemunniemelle asti.

Aiemmin Kaarinassa on ensin rakennettu infra kuntoon ja vasta sitten paikalle muuttaa asukkaita. Nyt Torppalaan on tulossa mittavasti asukkaita, samoin koko Lemunniemelle, mutta asialliset ja turvalliset liikenneyhteydet odottavat vieläkin ratkaisuaan.

Merja Kantalainen

Lemuntielle on tulossa kevyen liikenteen väylä

Vastaus Merja Kantalaiselle

Asukkaat ovat perustellusti huolissaan siitä, miten Lemuntie palvelee siinä vaiheessa, kun Lemunniemen ja Torppalan rakentaminen alkaa ja vauhdittuu. Erityisesti rakentamisvaihe on koettu riskialttiiksi teiden kapeuden vuoksi. Liikenneyhteyksien parantamiseksi laaditaan parhaillaan yleissuunnitelmaa. Lisäksi muutosten toteuttaminen edellyttää tarkempia suunnitelmia. Kuntapäättäjät pääsevät sanomaan näistä sanansa vielä kaavaehdotuksen yhteydessä.

Lemuntien mutkat aiotaan oikaista, ja sen varteen Uusihaan alueelta Torppalantielle asti on tulossa erillinen väylä kävelylle ja pyöräilylle. Tämä on suunnittelupöydällä nyt ensimmäiseksi.

Samalla suunnitellaan kokoojatieyhteyttä Uusihaantieltä Lemuntielle ja Lemun puistontielle. Myös sen varteen tulee kevyen liikenteen väylä.

Näitä viedään eteenpäin yhtä aikaa Torppalan asemakaavan kanssa, mutta tarkoitus on, että samalla palvellaan Lemunniemen ja Ala-Lemun kartanon asemakaavatyötä. Katusuunnitelmat tehdään/hyväksytään kaavan vahvistumisen jälkeen.

Viimeiseksi keskitytään Lemun puistotiehen.

Tarkoitus on, että lopputilanteessa Torppalan ja Ala-Lemun kartanon välinen osa Lemuntiestä jäisi kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteydeksi.

Päivi Liuska-Kankaanpää

Kaarinan kaupunkikehitysjohtaja

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän