Miksi Carunan työnjälki kelpaa muissa kunnissa muttei Kaarinassa? – 100 kilometriä sähkölinjaa odottaa maahan upottamista

0
Kaarinassa on vielä runsaasti sähkölinjoja, jotka voisi upottaa säältä suojaan maan alle. Carunan hanke tyssäsi pari vuotta sitten näkemyseroihin. Kuvituskuva

Sähköverkkoyhtiöt ovat viime vuosina siirtäneet sähköverkkojaan säältä suojaan maan alle. Kaarinassa ja Piikkiössä on yhä noin 100 kilometriä sähkölinjaa, joka odottaa maahan upottamista.

Sähköverkkoyhtiö Caruna olisi halukas investoimaan Kaarinaan ja korvaamaan sähkölinjat maakaapeleilla. Työ keskeytyi kaksi vuotta sitten, koska Carunalle ja Kaarinan kaupungille tuli näkemyseroja työnjäljestä ja kaivantojen täytöstä.

Piikkiöläinen yrittäjä ja kokoomusvaltuutettu Hans Langh ihmetteli viime viikolla kaupunginvaltuuston kokouksessa, miksi Carunan työnjälki kelpaa muissa kunnissa, muttei Kaarinassa.

– Caruna on valmis investoimaan viisi miljoonaa euroa hankkeeseen. Olen sitä mieltä, että investointi kannattaisi ottaa vastaan, Langh toteaa.

Kuntalaiset valittaneet työnjäljestä

Erimielisyys liittyy Kaarinan teknisen lautakunnan syksyllä 2020 hyväksymiin kaivanto-ohjeisiin kaapelikaivantojen täyttämisestä.

Carunaa ohjeissa hiertää vaatimus, jonka mukaan asfaltin reunasta alle 0,75 metrin etäisyydellä sijaitseva kaivanto on täytettävä kokonaan yleisen kadunrakennustavan mukaisilla aineksilla. 0,75–1,5 metrin päässä olevissa sisäluiskissa kaivanto on täytettävä puoleen väliin asti karkeilla, kantavilla ja tiivistämiskelpoisilla aineksilla.

Teknisen johtajan Jyrki Haapasaaren ohjeistuksen taustalla on pelko teiden murtumisesta. Etenkin vanhoilla asuinalueilla on hänen mukaansa kapeita katuja, jotka ovat vaatimattomasti perustettuja. Vuosikymmenten saatossa maa-ainekset ovat ehtineet kuitenkin tiivistyä ja painua nykyiseen kantavaan kuntoonsa.

– Kaivannosta tulevia maa-aineksia saa käyttää silloin, kun ne kaivetaan esiin erikseen kerros kerrallaan ja sieltä todella löytyy ne rakennekerrokset, jotka ovat tien rakentamiseen tarkoitettu. Urakalla rakentaessa käy helposti niin, että maakerrokset sekoittuvat ja myös höttöinen maa-aines päätyy takaisin kuoppaan. Tällöin painumariski on oleellinen, Haapasaari toteaa.

Kaarinan kaivanto-ohjeita päivitettiin myös siksi, että kaivantojen työnjälki on ollut usein puutteellista ja niistä on tullut kuntalaisilta runsaasti palautetta. Useat asukkaat ottivat yhteyttä myös Kaarina-lehteen.

– Kuntalaisia on harmittanut, kun tienpientareella kasvanut nurmikko on kaivettu auki ja kaivuutöiden jälkeen täytetty epämääräisellä maa-aineksella, jossa on pinnassa nyrkin kokoisia kiviä ja jossa ei uusi nurmikko ala edes itää.

Caruna on kommentoinut aiemmin asiaa mielipidekirjoituksessaan Kaarina-lehdessä (24.2.2021). Caruna katsoo Kaarinan kaupungin edellyttävän, että kadut ennallistetaan sähköverkkoyhtiön kustannuksella parempaan kuntoon kuin ne ovat olleet. Yhtiö pitää vaatimusta ylimitoitettuna niissä kohteissa, joissa kaivannosta ei löydy vaatimukset täyttäviä, tiivistämiskelpoisia maa-aineksia. Tällaisessa tilanteessa ohje edellyttää vanhojen, heikkolaatuisten maa-ainesten vaihtamista joko osittain tai kokonaan.

Caruna on luvannut työlleen kahden, Hans Langhin mukaan jopa kolmen vuoden takuun. Carunan aluepäällikkö Marko Koitijärvi ei halunnut kommentoida asiaa Kaarina-lehdelle .

Neuvottelut jatkuvat

Viime viikolla valtuustossa käydyn keskustelun jälkeen Kaarinan kaupunki ja Caruna sopivat neuvottelujen jatkamisesta. Asiasta keskustellaan Haapasaaren mukaan myös seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa, tosin ei lista-asiana.

– Kaivuulupien antaminen ja kaivanto-ohje kuuluvat teknisen lautakunnan toimivaltaan. Edellisellä lautakunnalla oli vahva näkemys asiasta, mikä oli linjassa viranhaltijoiden näkemyksen kanssa. Perehdytetään nykyinen lautakunta asiaan ja kuullaan, mitä he ajattelevat asiasta, Haapasaari sanoo.