Torppalan ekokylän tieyhteydet ja uimaranta huolestuttavat – ”Tuntuu hurjalta perustaa uimaranta Viperinlahden lintu­ruovikkoon”

0
Arkistokuva talon seinustalla kasvavasta tomaatista Merimaskun ekokylästä. Merimaskun ekokylää on pidetty epäonnistuneena.

Torppalan ekokylän asemakaavan luonnos keräsi nähtävilläoloaikanaan niin suuren määrän mielipiteitä – 26 kappaletta – , että Kaarinan kaupunkikehityslautakunnassa päädyttiin keskustelemaan niistä jo etukäteen eli ennen kaavaprosessin seuraavaa askelta.

– Osa palautteista ei ole myöskään tullut, vaan esimerkiksi maanomistajat ovat halunneet ensin tapaamisen kanssani. Tavoitteena on, että loput palautteet käsiteltäisiin lautakunnan kesäkuun kokouksessa, kertoo kaupunginarkkitehti Taina Riekkinen.

Asukkaiden esittämiin toiveisiin ei annettu vielä vastauksia, ja lautakuntakin kävi niistä vain yleistä keskustelua.

Kaivoja jää tien alle

Erityisesti Lemunniemen kehnot tiejärjestelyt ovat herättäneet asukkaissa kritiikkiä. Asiasta keskustellaan myös 17.5.2023 ilmestyneen Kaarina-lehden mielipidepalstalla, jossa kaupunkikehitysjohtaja avaa Lemunniemeen aiottuja uusia tieratkaisuja.

– Lemunniemen ajojärjestelyt ovat Torppalan kaavan ulkopuolinen asia, ja haasteena on, miten niitä silti pystyttäisiin linjaamaan jo tässä vaiheessa, Taina Riekkinen miettii.

Moni asukkaista vastustaa ennen kaikkea Torppalantien leventämistä. Esimerkiksi nykyisten kiinteistöjen kaivoja jäisi uuden tielinjauksen alle.

Jos uutta tieyhteyttä Torppalaan ei rakenneta, uudisrakentamisen määrää tien varrella toivottiin tuntuvasti pienemmäksi. ”Riittävän leveyden ja ohituspaikkojen rakentaminen vaatii kohtuuttomia uhrauksia vanhalta asujaimistolta”, kirjoitti eräs palautteen antaja. ”Idyllinen Torppalan kylä ja meidän kylätiemme tulee säilyttää ennallaan”, toivoi toinen.

Ihmetystä herätti myös yleisen uimarannan rakentaminen Torppalaan. ”Se, että Viperinojan suulle ruovikkoon perustetaan uimaranta, tuntuu hurjalta.” Eräs mielipiteen jättäjä murehti sitä, että suojaisan Viperinlahden lintujen pesimäalueet tuhoutuisivat kokonaan uimarannan rakentamisen myötä.

Yksi palautteen antaja muistutti, että Lemunniemellä ei ole muita julkisia uimarantoja, joten Torppalan uimarannalle tulisi valtavasti käyttäjiä ja liikennettä. Uimarannalle aiottu alue on kuitenkin pieni ja kapea.

Torppalasta Kaarinan Ruissalo?

Osa palautteen antajista piti alueen luontoselvityksiä puutteellisina ja toivoi lisää suojeltuja luontoalueita.

Ekokylästä ja sen ympäristöstä voisi rakentaa puistomaisen, Kaarinan Ruissalon, jonne tultaisiin muualtakin, ehdotti eräs.

Kasvimailta ja kompostoreista pelättiin valuvan vesiä rehevöittämään matalaa Viperinlahtea. Biokaasun valmistamisen biojätteistä epäiltiin aiheuttavan ympäristöhaittoja.

Rivitalojen ja pienkerrostalojen ei nähty sopivan maalaismaisemaan ja Natura-alueen kylkeen. Osa asukkaista halusi rakennusten suojelumerkintöjä pois, osa taas katsoi, että historialliset kohteet ovat jäämässä liian puristuksiin uudisrakenteiden keskelle. Kelluvien vuokramökkien koettiin pilaavan nykyisten asukkaiden merinäkymät.

Yksi mielipiteen kirjoittaja piti ekokylä-ajatusta pelkkänä viherpesuna, sillä paikka on niin kaukana palveluista, että asukkaat tarvitsevat joka tapauksessa autoja.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän