Kaarinan kaupunginhallitus äänesti ratikkalausunnosta – Vihreät toivoi myönteisempää suhtautumista

0
Kaarina antoi lausuntonsa Turun raitiotiesuunnitelmaan. Kuvituskuva Riitta Salmi/TS.

Kaarina suhtautuu myönteisesti Turun raitiotiesuunnitelmiin, mutta ei näe toistaiseksi tarpeellisena raitiotien ulottamista Kaarinaan.

Turun kaupunginhallitus on pyytänyt naapurikunnilta lausuntoa Turun raitiotien yleissuunnitelmasta. Lausuntoa käsiteltiin Kaarinan kaupunginhallituksessa maanantaina. Vihreiden Hannu Rautanen esitti raitiotietä vahvemmin puoltavaa lausuntoa, mutta pohjaesitys peittosi Rautasen esityksen äänin 10-2.

Kaarina luonnehtii lausunnossaan raitiotietä etenkin Turun vetovoimatekijäksi, mutta epäilee, onko raitiotien laajentamiselle ja sen edellyttämälle täydennysrakentamiselle riittävää potentiaalia naapurikunnissa. Lausunnossa todetaan, ettei Kaarinan kaupunkirakenne tue raitiotien rakentamista Kaarinaan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Ensimmäisessä vaiheessa raitiotie kulkisi Turun satamasta Varissuolle. Keskusteluissa on ollut myös Kaarinaan ulottuva raitiotien linjaus, joka kulkisi Skanssista Piispanristille ja sieltä Poikluomaan päin.

Kaarina toteaa lausunnossaan, ettei raitiotien suuntautuminen Kaarinan kaupunkialueella vaikuta loppuun asti harkitulta. Raitiotien mahdollisuus on kuitenkin huomioitu Piispanristin asemakaavamuutoshankkeessa mitoittamalla katutilaa siten, että raitiotien rakentaminen on myöhemmin mahdollista.

Raitiotien sijaan Kaarinassa uskotaan Fölin kehittämiseen sekä lähijunaliikenteeseen, joka palvelisi etenkin työmatkaliikennettä.