Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät Kaarinassa viime vuonna

0
Eniten Kaarinassa sairauspoissaoloja kertyi työntekijää kohti teknisissä palveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Arkistokuva.

Kunta-alan henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät vuonna 2022 keskimäärin kahdella päivällä edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaoloja kertyi yhä useammalle työntekijälle kuntien kaikilla ammattialoilla ja ikäryhmissä kerrotaan Kevan tiedotteessa.

Myös Kaarinan kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot lisääntyivät tuntuvasti viime vuonna. Kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksessa käsitellyn henkilöstöraportin mukaan sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 34,3 prosenttia vuodesta 2021. Samoin tapaturmasta johtuvat poissaolopäivät lisääntyivät 33,3 prosenttia.

Kaarinan henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala kertoo, että sairauspoissaoloissa näkyvät koronapandemian vaikutukset.

– Tilastojen mukaan hengityselinsairauksista johtuvat poissaolot lisääntyivät Kaarinassa 84 prosenttia. Juuri lyhyet poissaolot ovat lisääntyneet, pitkät ovat vähentyneet. Terveysprosenttimme on pysynyt samana, eli 49 prosenttia työntekijöistä ei ole ollut sairauden vuoksi poissa töistä, Hanhiala kertoo.

Eniten sairauspoissaoloja kertyi työntekijää kohti Kaarinassa teknisten palvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstölle. Kaupunkikehityspalveluissa sairauspoissaolot tuplaantuivat vuodesta 2021.

Vähiten sairauspoissaoloja työntekijää kohden oli hallintopalveluissa, joissa sairauspoissaolopäivät jopa hieman vähenivät vuoteen 2021 verrattuna.

Kaarinassa on Hanhialan mukaan tehty jo aiemmin töitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja tämä työ jatkuu edelleen. Erilaisia työhyvinvointiin ja työkyvyn tukemiseen liittyviä malleja on päivitetty ja henkilöstön tietoisuutta tullaan entisestään lisäämään, jotta malleja osataan käyttää ennalta ehkäisevästi.

– Erilaisia työkyvyn tuen ja työhyvinvoinnin toimintamalleja meillä on reilu kymmenen. Lisäksi henkilöstölle on tarjolla kohdennettuja työhyvinvointia tukevia palveluita ja ryhmiä, kuten tyhy-retriitti, Puhti, digitreenejä, juoksukoulu, digitaalisia tukipalveluita, uimahallin ja salin käyttömahdollisuus. Yksilötasolla työkyvyn tukemiseksi toteutettavat toimet ovat meillä toimivia ja tätä työtä jatkamme aktiivisesti edelleen, Hanhiala toteaa.