Huoli Piikkiönlahdesta kasvaa – lahti rehevöityy ja mataloituu kovaa vauhtia, ellei kunnostustöihin ryhdytä pikaisesti

0
Projektityöntekijä Pasi Salmi on tutkinut Piikkiönlahteen laskevien uomien tilaa tarkasti kevään ja kesän aikana. Tutkimusten tulokset huolettavat häntä. Kuva: Jan Sundman

Huoli Piikkiönlahden ja siihen laskevien jokien sekä ojien kunnosta kasvaa. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys on parhaillaan laatimassa lahdelle valuma-aluelähtöistä kunnostussuunnitelmaa, ja sitä varten tehdyt mittaukset sekä maastokatselmukset kertovat karua sanomaa: Piikkiönlahti rehevöityy ja mataloituu kovaa vauhtia, ellei valuma-alueella aloiteta kunnostustöitä pikaisesti.

– Esimerkiksi Hepojoella tilanne on se, että peltojen vieressä virtaava vesi pääsee virtaamaan liian nopeasti Piikkiönlahdelle ja kuljettaa siten mukanaan valtavasti hienoa maa-ainesta uomastosta ja pelloilta. Veden sameus oli varsinkin keväällä todella korkealla, mutta ei se mitenkään kirkasta ole näin kesäaikaankaan. Mukana on paljon irtoainesta pelloilta, sanoo Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen projektityöntekijä Pasi Salmi.

Hän on käynyt mittaamassa veden ominaisuuksia sekä Hepo- että Makarlanjoessa kuin myös Mylly-, Pukkilan- ja Viukkalanojissa kuluvan vuoden aikana useasti. Mittauksista on käynyt myös ilmi, että veden fosforipitoisuus on ollut paikoin erittäin korkea.

– Erityisen korkeita pitoisuudet ovat olleet Viukkalan- ja Pukkilanojissa. Myös typpikuormitus on ollut paikoin korkealla, Salmi kertoo.

Vesi Piikkiön Hepo- ja Makarlanjoessa on ollut paikoin erittäin savista ja sameaa tämän kesän aikana. Liian nopeasti virtaava vesi huuhtoo Hepojoen pelloilta paljon maa-ainesta mukanaan. Kuva: Jan Sundman

Liian suoria uomia

Veden liian nopean virtauksen aiheuttaa se, että sekä Piikkiönlahteen laskevat joet että ojat ovat liian suoria. Kaltevilla savimaiden pelloilta korkean valumana syntyy noroutumia, joiden mukana kiintoaineista joutuu eroosion mukana uomastoon. Myös peltojen ja virtaavan veden välinen piennar on paikoin liian kapea, eikä siinä kasva useinkaan riittävästi maa-ainesta sitovia kasveja. Siten hyvää peltomaata hukkuu jokiin ja sitä kautta Piikkiönlahteen vuosittain tonnikaupalla.

– Veden virtausnopeus on yksinkertaisesti liian korkea suhteessa joen varrella olevaan maa-ainekseen. Se on myös viljelijöiden kannalta huono asia, sillä veteen huuhtoutuu parasta mahdollista maata pellon pintakerroksista, Salmi harmittelee.

Yksi keino parantaa tilannetta olisi leventää vesiuomien piennarta ja kasvattaa siinä syväjuurisia kasveja, kuten vaikka apilaa tai pajukkoa. Se on kuitenkaan harvalle maanviljelijälle mieluisa vaihtoehto.

– Pajukko leviää aika ärhäkästi ja sitä pitäisi siten myös hoitaa. Tuohan se lisää työtä ja siten ymmärrän myös sen, miksi pientareilla ei kasva enää juuri esimerkiksi pajua.

Hepojoen veden sameus on laskenut hieman kesän aikana, mutta edelleen veden maa-ainespitoisuus on turhan korkea. Kuva: Jan Sundman

Lahti mataloituu kovaa vauhtia

Jos kuitenkaan mitään ei tehdä, muuttuu Piikkiönlahti nopeasti yhä matalammaksi merenpohjukaksi. Salmen mukaan lahden pohja kohoaa arviolta tällä hetkellä noin kahden sentin vuosivauhdilla, joten isot muutokset ovat silmillä havaittavissa parissakymmenessä vuodessa.

– Maa ei täällä nouse kuin runsaat puoli senttiä vuodessa, mutta sekundäärinen mataloituminen, eli valuma-alueelta kulkeutuva maa-aines on selvästi isompaa. Jos mitään ei tehdä, Piikkiönlahti vain mataloituu ja mataloituu entisestään todella kovaa vauhtia.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen rahoittama kunnostussuunnitelman laatiminen valmistuu vielä loppukesän aikana, ja syksyllä edessä on sen perusteella laadittu yksi pilottihanke yhdessä Kaarinan kaupungin kanssa.

– Syksyllä haetaan varmasti lisärahoitusta kunnostustöiden aloittamiseksi. Toki pitkällä aikavälillä tärkeintä olisi, että maatalous olisi kannattavampaa ja siten esimerkiksi vesistönsuojelutoimiin olisi enemmän resursseja. Nykyisin moni tila on niin ahtaalla, että saadaan juuri ja juuri ydintoiminnot vietyä läpi vuosittain, Salmi harmittelee.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys järjestää 31. heinäkuuta vesiklinikkapäivät Tuorlan majatalossa Piikkiössä kokoushuoneessa Mummola kello 9–14. Tuolloin tarjolla on lisätietoa muun muassa Piikkiönlahden ja sen valuma-alueen nykytilasta.