Kaarina-konkari palaa kaupungin liikuntapäälliköksi – Mikko Häkkilän nimitys saanee sinetin teknisen lautakunnan tiistaisessa kokouksessa

0
Mikko Häkkilä aloitti Paimion kaupungin leivissä vuonna 2017. Kuva otettu, kun Häkkilä oli työskennellyt Paimiossa noin kuukauden ajan.

Kaarinan kaupungin uudeksi liikuntapäälliköksi nimitetään liikunnanohjaaja (YAMK) Mikko Häkkilä. Nimitys saanee sinettinsä Kaarinan teknisen lautakunnan tiistaisessa kokouksessa, jonka esityslistalla liikuntapäällikön viran täyttö on.

Virka avautui haettavaksi, kun nykyinen liikuntapäällikkö Tapio Svärd ilmoitti irtisanoutuvansa tehtävästään eläköitymisen vuoksi. Tekninen lautakunta hyväksyi eron toukokuisessa kokouksessaan ja julisti samalla viran haettavaksi.

Kaarinan kaupungin toiveena on, että uusi liikuntapäällikkö voisi aloittaa tehtävässään määräaikaisella sopimuksella jo ennen vuodenvaihdetta, jolloin Svärd jää eläkkeelle. Täten Svärdillä olisi mahdollisuus perehdyttää uusi viranhaltija toimenkuvaansa.

Mikko Häkkilä työskentelee tällä hetkellä Paimion kaupungin liikuntasuunnittelijana. Hän aloitti työt Paimion liikuntapalveluissa vuonna 2017.

Kaarina ei ole työskentely-ympäristönä Häkkilälle vieras, sillä ennen Paimion-pestiään hän toimi Kaarinan uimahallissa vesiliikunnan ohjaajana liki kymmenen vuoden ajan.

Paimion kaupungin liikuntasuunnittelija Mikko Häkkilä ja Paimion opiston liikunnan ja hyvinvoinnin suunnittelijaopettaja Jenni Rönnberg kertoivat Paimion harrastamisen mallista syksyllä 2021. Kuva: PKL-arkisto/Anni Himberg

46 hakemusta

Kaarinan kaupunki sai hakuaikana (19.6.–16.7.) yhteensä 46 hakemusta liikuntapäällikön virkaan. Hakijoista 23:lla oli tehtävään edellytetty kelpoisuus, eli liikunta-alan soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalle luettiin eduksi kokemus liikunta-alan esihenkilötehtävistä, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä liikuntapaikkojen rakennuttamis- ja kunnossapitotehtävistä.

Kuusi hakijaa kutsuttiin hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun. Haastattelut suoritti teknisen lautakunnan kokouksessaan (16.5.) nimeämä valintatyöryhmä, johon kuuluivat teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Nikkonen, kaupungin tekninen johtaja Jyrki Haapasaari, kaupungin viheraluepäällikkö Terho Marttila sekä teknisen lautakunnan jäsen Päivi Lehtovaara. Elokuussa valintatyöryhmään liittyi myös henkilöstöhallinnon edustajana rekrytointisuunnittelija Henna Merta.

Kaikki haastattelut käytiin 8. elokuuta, ja valintatyöryhmä piti pätevimpänä kandidaattina Mikko Häkkilää. Valinta perustuu kokonaisarviointiin, jossa otettiin huomioon Häkkilän koulutus, työkokemus ja haastattelu.

Teknisen lautakunnan päätösehdotuksessa todetaan, että “Mikko Häkkilä osoitti haastattelussa laajaa liikunta-alan ammatillista osaamista sekä kokonaisvaltaista soveltuvuutta haettuun virkaan”.

Moninainen työnkuva

Kaarinan kaupungin liikuntapäällikkö toimii Liikunnan suunnittelu- ja Liikuntapaikat-yksiköiden lähiesihenkilönä. Liikuntapäällikön toimenkuvaan kuuluu vastata liikuntapalveluiden käytännön toiminnasta, toimia lähiesihenkilönä liikuntapalveluiden henkilökunnalle sekä osallistua asiantuntijana liikuntapalveluiden investointihankkeisiin.

Oleellinen osa tehtävää on myös liikuntapalveluiden käyttö- ja vuorojakojen koordinoiminen sekä avustuksista päättäminen.

Liikuntapäällikön suorassa alaisuudessa toimii 24 henkilöä: liikuntapaikkojen ja uimahallin henkilökunta sekä kaupungin liikunnansuunnittelijat.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.