Kaarina on aikeissa tehdä useita raakamaakauppoja – Kaupunginhallitus päätti takaisin lunastaa tontin, jonka uudet omistajat ajautuivat umpikujaan

0
Kaarinan kaupunki hieroo raakamaakauppoja Lakarissa ja Lemunniemellä. Oheiseen karttakuvaan on merkitty Lakarin kaatopaikan eteläpuolella sijaitseva kiinteistö, jota Kaarina hamuaa kokonaan itselleen. Lähistöllä on toinenkin kiinteistö, jonka määräalaa kaupunki suunnittelee ostavansa. Kuvan nelikulmion muotoinen alue ei kuulu kauppasopimukseen. Kuva: Turun kaupunki

Kaarinan kaupunki suunnittelee ostavansa useita kiinteistöjä Lakarista ja Lemunniemeltä. Ostoaikeita käsiteltiin kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa.

Lakarin kiinteistöt sijaitsevat Turku–Helsinki-moottoritien pohjoispuolella. Kiinteistöistä suuremman Kaarina haluaa kokonaan itselleen. Se on kooltaan reilut 160 500 neliömetriä ja neuvotellulta kauppasummaltaan hieman yli 481 600 euroa.

Toisesta kiinteistöstä kaupunki havittelee noin 150 000 neliömetrin kokoista aluetta. Määräalan hintalappu on yhteensä noin 450 000 euroa.

Molemmat Lakarin kohteet ovat rakentamattomia, ja kaupat pyritään lyömään lukkoon kuluvan vuoden aikana.

– Kyse on tavanomaisista raakamaahankinnoista. Tarkempia suunnitelmia kiinteistöille ei vielä ole, Kaarinan paikkatietopäällikkö Sami Kääriäinen kertoo.

Kaupunki havittelee kiinteistöä myös Lemunniemeltä. Se on merkitty virkistysalueeksi Torppalan ekokylän vireillä olevassa asemakaavassa.

– Katsotaan, miten kaava lopulta edistyy, Kääriäinen kommentoi.

Lemuntien varressa sijaitseva kiinteistö on kooltaan noin 15 540 neliömetriä, ja sen neuvoteltu kauppasumma on 85 470 euroa.

Arkistokuva Kaarinan valtuustosalista.

Lisämäärärahaa tarvitaan

Vaikka maanomistajat ja kaupungin viranhaltijat ovatkin päässeet yhteisymmärrykseen kunkin kiinteistön alustavista kauppaehdoista, on matkassa vielä orastavia mutkia.

Kaarinan kuluvan vuoden budjetissa on varattu yhteensä 1,25 miljoonaa euroa maanhankinnoille. Määrärahasta on käytetty elokuun alkuun mennessä jo noin 900 000 euroa, joten tuleviin kauppoihin tarvitaan lisäpanostuksia.

Kaupunginhallitus esittääkin kaupunginvaltuustolle, että se antaa Lakarin ja Lemunniemen maanhankintoihin yhteensä 815 000 euron lisämäärärahan. Jos valtuusto nuijii päätöksen, vuoden maanhankintabudjetti nousee yli kahteen miljoonaan euroon.

Kaupunginhallituksen kiinteistökauppapäätökset ovat ehdollisia niin kauan, kunnes valtuusto hyväksyy lisämäärärahan.

Rakennus- ja korkokustannusten nousu on ajanut ihmisiä ahdinkoon. Kuva: TS-arkisto/Mikael Rydenfelt

Inflaatio tuli rakentamisen tielle

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaisessa kokouksessaan myös erään tontin takaisin lunastamista.

Asianosaiset ostivat Kaarinalta tontin kesäkuussa 2021 aikomuksenaan rakentaa sille asuinrakennus. Rakentamis- ja korkokustannusten nousu aiheutti rahoitusongelmia, eikä taloprojektin jatkamiselle ollut enää edellytyksiä.

Tontin omistajat pyysivät lupaa tontin jälleenmyyntiin. Vaihtoehtoisesti tonttia tarjottiin kaupungille takaisin lunastettavaksi.

Kaarinan kaupungin asuintontteja koskevassa kauppakirjapohjassa on vallintarajoitus, jonka mukaan ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin edelleen luovuttamatta kaupan kohteena olevaa kiinteistöä ennen kuin ostaja on täyttänyt kauppakirjassa mainitun rakentamisvelvoitteen. Kauppakirjapohjan mukaan ostaja sitoutuu aloittamaan tontilla asemakaavan, rakentamisjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakentamisen kolmen vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Tässä tapauksessa tontin myyjä, eli Kaarinan kaupunki, päätti, että tontti voidaan myydä edelleen rakentamattomana, mikäli kauppahinta vastaa alkuperäistä kaupungin ja ostajan välistä summaa.

Asianosaisilla oli mahdollinen tontin ostaja tiedossa, mutta kauppa kariutui. Lopulta tonttia tarjottiin takaisin kaupungille, ja kaupunginhallitus hyväksyi takaisin lunastuksen maanantaisessa kokouksessaan.

Lunastushinta on sama kuin alkuperäinen kauppahinta lukuun ottamatta 1 000 euron käsirahaa, joka jää kaupungille korvaukseksi aiheutuneista kuluista.

Tonttikauppa on hiljentynyt inflaation myötä. Arkistokuva Auranlaaksosta.

Tonttikauppa rauhoittunut

Kaarinan kaupungin maankäyttöinsinööri Henna Correia Noca toteaa, että tonttien takaisin lunastamiset ovat yksittäistapauksia.

– Välillä niitä tulee, hän kiteyttää.

Kauppakirjapohjassa olevan vallintarajoituksen tarkoituksena on estää taloudellinen keinottelu kaupungin tonteilla. Tonttia ei voi täten esimerkiksi myydä heti eteenpäin.

– Kaupunki voi lunastaa tontin takaisin tai se voidaan myydä rakentamattomana eteenpäin, mutta taustalla on oltava painavia syitä, Correia Noca alleviivaa.

Maankäyttöinsinöörin mukaan takaisin lunastamisia yleisempää on, että varatusta tontista ei tehdä lopullista kauppaa. Tällöin mahdollinen ostaja menettää vain varausmaksun.

Inflaatio on rauhoittanut Kaarinan tonttikauppaa yleisestikin.

– Kulunut vuosi on ollut selkeästi edellisiä hiljaisempi, Correia Noca mainitsee.