Kirjalansalmen väylä menossa kiinni vesiliikenteeltä – “Aikaa ja rahaa palaa”

0
Kirjalansalmen sillan raskasta liikennettä aiotaan siirtää työsillalle. Kuva heinäkuulta. TS-arkisto/Ari Matti Ruuska

Kirjalansalmen sillan remontti saattaa aiheuttaa veneilijöille aiottua enemmän harmaita hiuksia. Mikäli Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy Väyläviraston hakeman vesiluvan muutoksen, Kirjalansalmen väylä saatetaan sulkea vesiliikenteeltä liki kahdeksi ja puoleksi vuodeksi.

Voimassa olevan vesiluvan Kirjalansalmen siltaremontille on hakenut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lupamuutoshakemus koskee kahden jo olemassa olevan lupamääräyksen muuttamista.

Nykyisen lupamääräyslistan toinen kohta sanoo näin:”Sillan alikulkukorkeuden tulee olla vähintään 16,0 metriä keskivedenkorkeudesta mitattuna. Sillan alittavalle vesiväylälle tulee jättää vähintään 20,0 metriä leveä kulkuaukko.

Työnaikaisiin rakenteisiin tulee jättää nykyistä siltaa alikulkukorkeudeltaan vastaava vähintään 15,0 metriä leveä kulkuaukko vesiliikenteelle Kirjalansalmen läpi.

Ehdotetussa uudessa lupamääräyksessä 15 metriä leveää kulkuaukkoa vesiliikenteelle ei mainita lainkaan, muutoin se on pysynyt ennallaan.

Nykyisen lupamääräyslistan kuudes kohta sanoo, että “Rakennus- ja purkutyöt tulee ajoittaa siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa vesiliikenteelle. Vapparn–Harvaluoto-väylän sulkemista edellyttävät toimenpiteet on tehtävä veneilykauden 1.5.–30.9. ulkopuolella.

Ehdotetussa uudessa lupamääräyksessä todetaan, että “Edellä sanotun estämättä Vapparn-Harvaluoto-väylä voidaan kuitenkin sulkea vesiliikenteeltä 1.9.2023–31.12.2025 väliseksi ajaksi, mikäli rakennus- ja purkutyöt tai työnaikaiset maantieliikenteen järjestelyt edellyttävät sitä. Väylän sulkua voidaan tarvittaessa jatkaa veneilykauden ulkopuolella 1.10–30.4 välisenä aikana lupavalvojan hyväksynnällä.

Kirjalansalmen silta on huonossa kunnossa. Kyseessä on ainoa maantieväylä Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Kuva: Tuula Purmonen.

Lisäksi Väylävirasto hakee töiden valmistelulupaa muutoksenhausta huolimatta.

Valmistelevina toimina työmaasilta otetaan jatkuvaan käyttöön, joka merkitsee veneilyaukon ja veneväylän sulkemista. Valmistelulupaa haetaan, jotta nykyisen sillan kuormitusta saadaan välittömästi vähennettyä siirtämällä työmaan raskasta liikennettä työsillalle. Mikäli työsiltaa ei saada jatkuvaan käyttöön, voi nykyisen sillan kunto heikentyä edelleen ja pahimmassa tapauksessa ajaa silta käyttökieltoon.

Kaarinan kaupunki pitää muutosta valitettavana

Lupamuutostarpeen kerrotaan johtuvan Kirjalansalmen sillan kunnon ennakoimattomasta ja nopeasta heikentymisestä. Tekstissä huomautetaan, että seututie 180 (Saaristotie) on ainoa maantieyhteys Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi sillalla on valtakunnallinen merkitys, sillä sitä pitkin kuljetetaan esimerkiksi kalkki- ja sementtiteollisuuden materiaaleja.

Sillan kunto heikentyi erityisesti talvikauden 2022–23 aikana. Varsinais-Suomen ely-keskus on asettanut sillalle liikennöintirajoituksia: sillalla ei sallita nykyisellään enää raskaita erikoiskuljetuksia, ja nopeusrajoitusta on laskettu kahdesti.

Siltatyömaa on käynnissä voimassa olevan vesiluvan mukaisesti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kaarinan ja Paraisten kaupungeilta lausuntoa vesiluvan muutoshakemuksesta.

Kaarinan kaupunginhallitus antoi oman lausuntonsa maanantaisessa kokouksessaan: “Kaarinan kaupunki pitää muutosta valitettavana, mutta samalla välttämättömänä turvallisuuden, työmaaliikenteen ja yleisen liikenteen jatkuvan toimivuuden turvaamiseksi. Kaupunki pitää tärkeänä hyvää ja kattavaa tiedottamista, jotta tavoitetaan erityisesti ne vesiväylää käyttävät rakentajat, ammattikalastajat ja veneilijät, joihin muutos veneilykaudella eniten vaikuttaa, jotta kielteisiä vaikutuksia voidaan ennakoinnilla vähentää.

Kaupungilla ei ole huomauttamista hakemuksen suhteen.”

Kaarinan Veneilijöiden kommodori Mika Barck kertoo Kirjalansalmen väylän sulkemisaikeiden herättäneen veneilyseurassa keskusteluja. Veneilijöiden lisäkustannukset ovat Barckin mukaan väistämättömiä. Kuva: KaLe-arkisto/Heinimaija Hirvonen

Veneilyseuran kommodori: Lisäkustannukset väistämättömiä

Kaarinan Veneilijät ry on tietoinen vesiväylän mahdollisesta sulusta.

– Monien jäseniemme kotisatama on sillan kupeessa. Jos väylä menee kiinni, Airistolle täytyy kiertää Paraisten eteläpuolelta, veneilyseuran kommodori (puheenjohtaja) Mika Barck toteaa.

Veneilijöille jää Barckin mukaan kaksi vaihtoehtoa, mikäli kotisatama sijaitsee sillan “väärällä” puolella.

– Jos Airistolle mielii, lisämatkaa tulee kiertämällä tunti suuntaansa. Kotisatamaa voi tietysti vaihtaa, mutta sekin on kustannuskysymys, Barck pohtii.

– Eikä ole mikään itsestäänselvyys, että vapaita venepaikkoja edes on, hän lisää.

Lisäkustannukset ovat Barckin mukaan väistämättömiä.

– Moottorikäyttöisten veneiden polttoaine maksaa, samoin autojen. On se ikävää vaihtaa kotisatamaa Paraisten puolelle, jos asuu Piikkiössä, hän sanoo.

Barck kertoo väyläasian vaivanneen veneilyseuran jäsenistöä.

– On ilmiselvää, että sulku luo rajoituksia. Aikaa ja rahaa palaa, hän kiteyttää.