Kolumni: Ollaan rohkeasti kavereita

0

Koulunalku on lapselle ja koko perheelle iloinen ja jännittävä uusi tapahtuma. Se tarkoittaa monien uusien taitojen opettelua: näihin kuuluvat esimerkiksi itsenäinen lähteminen kotoa, omista tavaroista huolehtiminen, lukeminen ja laskeminen sekä oman paikan löytäminen luokkaryhmässä.

Lapset ovat ensimmäisen luokan alkaessa eri kehitysvaiheissa sosiaalisen vuorovaikutuksen suhteen. Vanhemmat voivat opettaa lasta neuvottelemaan ja punnitsemaan erilaisia vaihtoehtoja, ja tilanteita kannattaa myös käydä lapsen kanssa läpi jälkikäteen. Lapselta kannattaa kysyä yksityiskohtaisia kysymyksiä koulupäivän ajalta. Mitä pihalla leikittiin? Kuka leikki kenen kanssa? Jäikö joku yksin? Pyydettiinkö häntä mukaan? Tarkat kysymykset johtavat yleensä hyviin keskusteluihin toisten kanssa toimimisesta.

Lasten hyvät keskinäiset suhteet lähtevät yhteisöstä ja sen hyvinvoinnista, ja myös vanhemmat ovat osa lapsen luokkayhteisöä. Koko luokan tulee voida hyvin, jotta yksittäiset lapset voivat hyvin. Tutkimuksissa on todettu, että kiusaamista on vähemmän, kun luokan vanhemmat tuntevat toisensa. Silloin he voivat ottaa toisiinsa yhteyttä helpommin ja olla yhdessä mukana tukemassa lasten kaverisuhteita. Hyvän kaveruuden opetteluun kannattaa panostaa heti ensimmäisellä luokalla.

Mistä sitten saada tukea ja apua, jos oman lapsen kaveritaidot mietityttävät? MLL:n vanhempainpuhelimessa voit keskustella nimettömästi ja maksuttomasti mistä tahansa vanhemmuuteen ja perhe-elämään liittyvästä asiasta. Mll.fi-sivustolta löydät myös kattavan Hyvä alku koulutielle -paketin, josta saa paljon tietoa koulun aloitukseen liittyen. Kouluikäisten lasten kaveritaitoihin ja kiusaamisen ehkäisyyn pureudutaan myös MLL Kaarinan lokakuisessa tapahtumassa, joka järjestetään lauantaina 7.10. Kaarina-talossa. Tervetuloa mukaan koko perheen voimin luomaan Kaarinaan parempaa yhteishenkeä!

Susanna Grandell ja Jenny Seppälä

MLL:n Kaarinan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja