Kaarina-lehti kysyi: Onko kaarinalaisten seiskaluokkalaisten määrä poikkeuksellisen suuri?

0
Piispanlähteen yläkoulu. Kuva on tammikuulta 2023.

Kaarinan väkiluku on kasvanut tasaisesti jo vuosien ajan, ja kehitys näkyy eittämättä myös paikallisten koulujen opiskelijamäärissä. Kun monissa kaupungin kouluissa tehdään parhaillaan vielä remontteja, ovat erilaiset poikkeusjärjestelyt enemmän sääntö kuin poikkeus.

Kaarina-lehti tiedusteli kaupungin johtavalta rehtorilta Emmi Virtaselta, onko Kaarinassa nyt poikkeuksellisen suuri määrä seiskaluokkalaisia.

Onko seiskaluokkalaisten määrä Kaarinassa nyt ennätysiso, Emmi Virtanen?

– Seitsemäsluokkalaisten ikäluokka on suuri kuten ikäluokat toisinaan ovat. Seitsemännellä luokalla aloittavien joukkoa ovat kasvattaneet myös muuttajat ja pieneltä osin painotusluokille tulevat. Ikäluokka on suuri, mutta ei mitenkään poikkeuksellinen.

Onko kouluissa tehty erityisjärjestelyjä? Jos on, onko niihin turvauduttu kaikissa kaupungin yläkouluissa?

– Erityisjärjestelyjä ei sinällään ole tarvittu. Piispanlähteen ja Kotimäen kouluissa on kummassakin yksi seitsemännen vuosiluokan ryhmä enemmän kuin viime lukuvuonna. Opetusryhmät on saatu näin sopivan kokoisiksi.

– Seitsemänsillä luokilla tulee olemaan vähemmän niin sanottuja vieraskuntalaisia. Esimerkiksi Kotimäessä, jossa tavanomaisesti on ollut lietolaisia oppilaita, on seitsemännellä luokalla vähemmän vieraskuntalaisia kuin aiemmin, koska kaarinalaisilla on etusija muista kunnista tuleviin nähden.

Pääsivätkö kaikki uudet seiskaluokkalaiset lähikouluihinsa? Ovatko tilat ja infra sillä tasolla, että opiskelu sujuu ongelmitta?

– Kaikki seitsemäsluokkalaiset ovat lähikouluissaan tai toissijaisissa koulupaikoissa, jos vanhemmat ovat niihin hakemuksia tehneet.

– Useammassakin koulussa on koko koulua tarkastellen paljon väkeä, mutta kaikkiin kyllä mahdutaan. Toki oppilasmäärien kasvu laittaa rehtorit miettimään koulupäivien rytmityksiä ja aikatauluja sekä esimerkiksi rekrytointeja, mikäli opettajia tarvitaan lisää.