Kaarinan työttömyystilanne liki sama kuin vuosi sitten – Varsinais-Suomessa positiivinen trendi

0
Varsinais-Suomen työttömyysluvut ovat huomattavasti positiivisempia kuin Suomessa keskimäärin. Kaarinan tilanne oli elokuussa liki identtinen vuodentakaiseen verrattuna. Kuva: TS-arkisto/Ari-Matti Ruuska

Kaarinan työttömyysaste oli elokuun lopussa 5,3 prosenttia. Lukema on täsmälleen sama kuin viime vuoden elokuussa, mutta 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin kuluvan vuoden heinäkuussa.

Kaarinassa oli elokuussa 913 työtöntä työnhakijaa, kun vuosi sitten heitä oli 904. Heinäkuussa lukema oli selvästi yli tuhannen (1 073).

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) työllisyyskatsauksessa kehitystä kuvaillaan tavanomaiseksi. Työttömien määrä laskee normaalisti elokuussa reippaasti heinäkuun lukemista, katsauksessa kiteytetään.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa yhteensä 20 300 työtöntä työnhakijaa. Luku on kaikkiaan 2 700 henkilön verran pienempi kuin heinäkuussa. Vuotta aiemmasta työttömien määrä laski maakunnan alueella 200 henkilöllä (yhdellä prosentilla), kun koko maan työttömyysaste on noussut samassa ajassa neljällä prosentilla.

Nuorten työttömyys vähentynyt

Jos Kaarinan tilanne on stabiili vuodentakaiseen verrattuna, pätee sama trendi koko Varsinais-Suomeenkin. Maakunnan työttömyysaste oli elokuussa 8,8 prosenttia, eli 0,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Kansallisessa vertailussa Varsinais-Suomella potkii mallikkaasti, sillä valtakunnan työttömyysaste oli elokuussa 9,4 %.

Maakunnan korkein työttömyysaste oli Turussa (11,9 %) ja laajemmin Turun seutukunnassa (9,2 %), johon Kaarinakin kuuluu. Parhaiten pyyhkii Paimiossa, jonka työttömyysaste oli elokuussa vain 3,9 %.

Työllisyyskatsauksen kenties ilahduttavinta antia oli nuorten työttömyystilanteen parantuminen. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on edelleen Varsinais-Suomessa 2 200, mutta prosentuaalinen lukema on supistunut viime vuodesta kahdella prosentilla. Vanhimmassa ikäryhmässä, eli yli 60-­vuotiaissa, oli työttömänä 3 000 henkilöä eli käytännössä saman verran vuodentakaiseen verrattuna.

Toimialoittain tarkasteltuna työttömien määrä oli monessa ryhmässä pienempi kuin vuotta aiemmin. Eri toimialoista työttömien työnhakijoiden määrä supistui voimakkaimmin maatalous-­ ja puutarha-­alan (­9 %), metalliteollisuuden (­9 %) ja hoitoalan (­6 %) tehtävissä. Työttömyyden lisääntymistä oli nähtävissä rakennusalan (+6 %), opetusalan (+6 %) ja hotelli-­ sekä ravintola-­alan (+3 %) tehtävissä. Myös johtotason työpaikoissa oli selkeää työttömyyden lisääntymistä (+9 %).

Elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Varsinais-Suomessa 6 900, eli 500 (7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.