Elinvoimalupauksen valmistelutyö alkaa – Tavoitteena yritysmyönteisyyden sekä kaupungin veto- ja pitovoimaisuuden edistäminen

0
Kuvituskuva Kaarinan kaupunginvaltuuston kokouksesta (4/2022). Kuva: KaLe-arkisto

Kaarinassa on laadittu kaikkien ryhmäpuheenjohtajien allekirjoittama valtuustoaloite kaupungin elinvoimalupauksen valmistelemiseksi.

Elinvoimalupauksen osapuolet sitoutuvat viemään kaupungin toimintaympäristöä yritysystävällisempään suuntaan. Tarkoituksena on yhtäältä vahvistaa Kaarinan elinvoimaisuutta ja toisaalta huolehtia kaupungin veto- ja pitovoimasta.

Valtuustoaloite tuotiin esille Kaarinan Yrittäjät ry:n järjestämässä maanantaisessa (4.9.) Valtuusto koolle -tapaamisessa, ja sitä käsiteltiin myös tapaamista seuranneessa kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Elinvoimalupausta valmistelevat yhteistyössä kaupunginvaltuutetut, Kaarinan Yrittäjät ja elinkeinoyhtiö Kaarinan Kehitys Oy. Lupaus tulee valmistuessaan olemaan osa Kaarinan elinkeino-ohjelmaa.

Kaarinan Kehitys Oy laatii Kaarinan elinvoimalupausta kaupunginvaltuutettujen ja Kaarinan Yrittäjät ry:n kanssa. Kuva: KaLe-arkisto

Vuoropuhelua monessa muodossa

Kaarinan Yrittäjien puheenjohtaja Taija Kavalto, yhdistyksen hallituksen jäsen Petri Kannisto ja Kaarinan Kehityksen toimitusjohtaja Niina Sjöholm esittelivät maanantaina näkemyksiään elinvoimalupauksen mahdollisesta sisällöstä.

Sinetöidyn lupauksen toivotaan terävöittävän vuoropuhelua viranhaltijoiden, kaupunginvaltuutettujen ja yrityskentän välillä. Kaavoitus- ja lupaprosesseja sujuvoitetaan niin, että yritysten näkemykset ja ajatukset huomioidaan hankkeiden valmistelussa jo varhaisessa vaiheessa.

Kaupungin halutaan tekevän yrittäjämyönteisiä hankintoja siten, että se kartoittaa markkinatilanteen ja sitoutuu markkinavuoropuhelun järjestämiseen. Markkinavuoropuhelu voi olla esimerkiksi avoin tilaisuus, johon kutsutaan ne yritykset, jotka ovat mahdollisia tarjouksen jättäjiä tulevassa kilpailutuksessa.

Kaupungin toivotaan tekevän jatkuvaa yritysvaikutusten arviointia: miten tehdyt päätökset vaikuttavat yritysten toimintaedellytyksiin Kaarinassa?

Krossissa on paljon yrityksiä, mutta bussit kulkevat alueelle huonosti. Kuvassa oleva bussi seisoo 7-linjan päätepysäkillä Kaarinan keskustassa. Kuva: KaLe-arkisto

Valtakunnalliset ongelmat

Tilaisuudessa käytiin vapaamuotoista keskustelua paikallisten yritysten nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Työvoiman saatavuusongelmat koskevat Kaarinassa samoja aloja kuin kansallisestikin. Niina Sjöholmin mukaan pulaa on esimerkiksi hoitajista, ravintolatyöntekijöistä ja ajoneuvoasentajista.

Oppisopimuskoulutuksesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä, kuten ammattikoululaisten työvalmiudesta, käytiin osin kiivastakin debattia. Paikallisilla yrityksillä olisi halua oppisopimuskouluttamiseen, mutta menetelmä koetaan liian kalliiksi ja muita resursseja vieväksi.

Ongelmaksi muodostuu osin myös joukkoliikenne. Tilaisuudessa tuotiin esille, että Turusta kulkevien opiskelijoiden ja työntekijöiden on vaikeaa päästä Krossiin, joka tunnetaan yrityskeskittymästään. Sama tilanne koskee esimerkiksi Piikkiötä.

Kaarinan joukkoliikennetyöryhmä on esittänyt uusia bussireittejä kaupungin sisäisen liikenteen linjoihin, mutta työ- ja päätöksentekoprosessit ovat vielä kesken.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän