Kirjalansalmen sillan tilanne on vakava – lisärajoituksia tulossa, erillisen varasillan rakentamista pohditaan

0
Kirjalansalmen siltatyömaata heinäkuun puolivälissä. Varsinaisen sillan viereen on valmistumassa työsilta, mutta sekään ei välttämättä riitä. Suunnittelussa on nyt kokonaan uusi varasilta. Kuva: TS-arkisto/Ari-Matti Ruuska

Kaarinan ja Paraisten rajalla sijaitsevalle Kirjalansalmen sillalle on tulossa lisää liikennerajoituksia. Uusia rajoituksia laaditaan, koska sillan kunto on heikentynyt oletettua nopeammin, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) tiedotteessa kerrotaan.

Sillalla on tehty kuntotarkastuksia useaan otteeseen kuluvan vuoden aikana, viimeksi tässä kuussa. Sillan nopeusrajoitusta on alennettu useaan otteeseen, minkä lisäksi raskaalle liikenteelle on asetettu useita rajoituksia.

Uudetkin rajoitukset koskisivat raskasta liikennettä, sillä sillan kuormitusta on edelleen tarpeen vähentää. Lisärajoitukseksi suunnitellaan raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvaa ratkaisua, ja sen tarkempaa toteutustapaa selvitetään parhaillaan.

Tuoreen arvion mukaan järjestelyt voidaan ottaa käyttöön vuoden loppuun mennessä. Mikäli sillan kunto edellyttää nopeampia rajoitustoimia, joudutaan sille asettamaan painorajoitus päiväaikaan, ja yöaikaan liikenne muutetaan yksisuuntaiseksi.

Kirjalansalmen sillalle on asetettu useita liikennerajoituksia. Nyt niitä ollaan tiukentamassa entisestään. Kuva: TS-arkisto/Milla Kangasjärvi

Odotusalueita ja liikenteenohjaajia?

Toukokuussa asetettu 30 km/h-nopeusrajoitus vähensi ely-keskuksen mukaan sillan liikkeitä, mutta kesän jälkeen liikkeet lisääntyivät uudelleen. Ne aiheutuvat pääosin tilanteista, joissa kaksi raskasta ajoneuvoa kohtaa vierekkäisillä kaistoilla. Tiedotteessa korostetaan, että sillan kuormituksen vähentämiseksi etsitään ratkaisuja, joilla voidaan minimoida liikennehaitat ja ylimääräiset kustannukset elinkeinoelämälle.

Mikäli raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuva ratkaisu toteutetaan, edellyttää se odotusalueiden rakentamista molemmin puolin siltaa. Muu liikenne, esimerkiksi linja-autot, saisivat kulkea normaalisti kahdella kaistalla.

Liikennejärjestelyn toimivuus varmistettaisiin käyttämällä liikenteenohjaajia ainakin päiväaikaan, koska liikennevalo-ohjauksella ei voida taata raskaan liikenteen 60 metrin etäisyysvelvoitteen noudattamista.

Kirjalansalmen sillan tilanne on Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan vakava. Kuva: TS-arkisto/Juha Paju-Heikkilä

Suunnitelmissa varasilta työmaasillan lisäksi

Ratkaisu on innovatiivinen, siitä ei ole aikaisempaa kokemusta ja toteutukseen sisältyy paljon epävarmuustekijöitä, ely-keskus arvioi. Haasteellisinta on löytää toimiva toteutustapa raskaan liikenteen odotuspaikoille, sillä tilaa on vähän, liittymien toimivuus pitää turvata ja maaperäänkin liittyy tiettyjä ongelmia.

Liikenteen sujuvuutta ja odotusalueiden mitoitustarvetta on selvitetty simulaatioilla, mutta etukäteen ei ole täyttä varmuutta, miten liikenne sujuu käytännössä. Uudenlaiset liikennejärjestelyt edellyttävät uuden opettelua sekä tarkkaavaisuutta ja yhteispeliä myös tienkäyttäjiltä, tiedotteessa huomautetaan.

Raskaan liikenteen muuttaminen yksisuuntaiseksi on tässä vaiheessa riittävä toimenpide, ely-keskus olettaa. Sillan vaurioituminen on kuitenkin edennyt, eivätkä uudetkaan rajoitustoimet välttämättä täysin pysäytä vaurioiden etenemistä. Tästä johtuen on käynnistetty suunnittelu varasillan rakentamisesta työmaasillan itäpuolelle. Päätös varasillan rakentamisesta tehdään vasta suunnitelman valmistuttua. Sen rakentaminen kestäisi noin kuusi kuukautta ja maksaisi arvion mukaan noin 5–8 miljoonaa euroa. Toteutuessaan kaikki liikenne siirtyisi varasillalle.

Vaikka tilanne on vakava, sillalla on ely-keskuksen mukaan turvallista liikennöidä. Rajoituksia on asetettu ja asetetaan, jotta tilanne pysyy jatkossakin samanlaisena.

Rajoituksia on noudatettava

Tilanne on ely-keskuksen mukaan vakava. Tienkäyttäjien vastuuta korostetaan, sillä rajoitusten noudattamatta jättämistä ei pystytä teknisesti estämään. Myös yhteistyötä poliisin kanssa on tiivistetty liikenteen valvonnassa.

Uusien rajoitusten käyttöönotosta viestitään tarkemmin, kun toteutustapa ja aikataulu tarkentuvat, viimeistään marraskuun lopussa.

Vaikka tilanne on vakava, sillalla on ely-keskuksen mukaan turvallista liikennöidä. Rajoituksia on asetettu ja asetetaan, jotta tilanne pysyy jatkossakin samanlaisena.

Kirjalansalmen sillan kuntoa ja liikennerajoituksia koskevat tiedot on koottu verkkosivuille, joille pääsee tästä.