Kaarina takaisinlunastaa piikkiöläistontin, jolle piti kohota asuinkerrostalo – Rakennusyhtiö on saanut jo kymppitonnien edestä sopimussakkoa, ja viimeinen erä on vielä maksamatta

0
Arkistokuva Peabin rakennustyömaalta Turusta keväältä 2023. Kuva: TS-arkisto/Marttiina Sairanen

Kaarinan kaupunki takaisinlunastaa itselleen piikkiöläisen tontin, jonka se myi rakennusyhtiö Peab Oy:lle kymmenen vuotta sitten. Tontin rakentamista ei ole kuluneiden vuosien aikana aloitettu, vaikka Peabille on määrätty viivästysten vuoksi useita kauppakirjan mukaisia sopimussakkoja.

Kaupunginhallitus päätti takaisinlunastuksesta maanantaisessa (25. syyskuuta) kokouksessaan. Päätös on ehdollinen niin kauan, kunnes kaupunginvaltuusto myöntää kaupan toteuttamiseen tarvittavan lisämäärärahan, 42 000 euroa.

Peab Oy:n on yhtäältä hyväksyttävä toimenpide omassa hallituksessaan, ja yhtiön on lisäksi maksettava kuluvan vuoden sopimussakko, jotta kauppa saa sinettinsä.

Tontin sijainti on osoitettu punaisella nuolella. Karttakuva: Kaarinan kaupunki

Hakemusta ei käsitelty

Peab Oy osti toukokuussa 2013 noin 2 780 neliömetrin määräalan Piikkiön Pappilassa sijaitsevasta Rinnepelto-nimisestä tilasta. Määräalasta on sittemmin muodostettu asemakaavan mukainen asuinkerrostalotontti.

Kauppakirjan rakentamisvelvollisuutta käsittelevässä kohdassa todetaan, että “Ostaja sitoutuu aloittamaan myytävällä alueella asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen rakentamisen 30.6.2016 mennessä ja saattamaan rakentamisen täysin valmiiksi 31.12.2018 mennessä.

Ostaja on velvollinen maksamaan kaupungille sopimussakkoa, jos hankkeen rakentamista ei ole aloitettu tai rakentamisvelvollisuutta tai muita ehtoja ei ole täytetty määräajassa. Minimi rakentamisvelvollisuus kohteessa on 1 200 kerrosalaneliömetriä sekä pysäköintipaikkoja kaavan edellyttämä määrä. Ostaja maksaa edellä mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä sopimussakkona 21 000 euroa per vuosi siihen saakka, kunnes rakentamisvelvollisuus tai muut asetetut ehdot ovat toteutuneet. Sopimussakkoa peritään enintään kuudelta vuodelta.

Kaupunki voi perustellusta syystä myöntää (esim. yleinen kysyntätilanne) lisäaikaa edellä esitettyihin määräaikoihin.

Peab Oy on hakenut syyskuussa 2018 rakentamisvelvollisuuden jatkoaikaa: rakentamisen aloittamiselle vuoteen 2020 saakka ja valmiiksi saattamiselle vuoteen 2022 saakka. Hakemus on jostain syystä jäänyt käsittelemättä. Kaupunki on keskustellut Peab Oy:n kanssa syksyllä 2020 ja pyytänyt sitä tekemään uuden hakemuksen. Sopimussakkoa ei toimeenpantu, koska asiaa ei oltu käsitelty.

Tontin omistajalla on ollut yli kahdeksan vuotta aikaa aloittaa rakentaminen. Lisäksi heillä on mahdollisuus myydä tontti rakentamattomana ilman sopimussakkoa. Jatkoajan myöntäminen ei sen vuoksi ole perusteltua

Syksyllä 2021 Kaarinan kaupunki kävi läpi kohteet, joissa rakentamisvelvoitetta ei ollut määräaikaan mennessä täytetty, ja piikkiöläistontin tilanne tuli jälleen esille. Kaupunki päätti laskuttaa sakkomaksun, 21 000 euroa, koska rakentamista tontille ei oltu aloitettu, eikä uutta jatkohakemustakaan oltu toimitettu.

Peab toimitti saman vuoden marraskuussa hakemuksen rakentamisen aloittamisen ja rakentamisen valmistumisen lisäajasta. Uudessa hakemuksessa yritys totesi, että rakentaminen voisi alkaa vuonna 2024 ja valmistua vuonna 2025. Lykkäystä perusteltiin Piikkiön asuntojen yleisellä kysyntä- ja markkinatilanteella.

Kaupunkikehityslautakunta päätti joulukuussa 2021, ettei jatkoaikaa myönnetä. “Tontin omistajalla on ollut yli kahdeksan vuotta aikaa aloittaa rakentaminen. Lisäksi heillä on mahdollisuus myydä tontti rakentamattomana ilman sopimussakkoa. Jatkoajan myöntäminen ei sen vuoksi ole perusteltua“, päätöstä perustellaan.

Sopimussakot selvästi yli kauppahinnan

Nyt Peab on tarjonnut tonttia takaisin Kaarinan kaupungille. Yhtiö on vaihtoehtoisesti esittänyt, että se aloittaisi rakentamisen tontilla vuonna 2026 ja saisi projektinsa valmiiksi vuonna 2028.

Peab on yrittänyt löytää tontille ostajaa, mutta sellaista ei ole löytynyt. Yleinen markkinatilanne ja rakentamiskustannukset aiheuttavat mutkia matkaan. Kohteella ei myöskään ole voimassa olevaa rakennuslupaa.

Kaarinan kaupunki ja Peab päätyivät ratkaisuun, jossa Kaarina lunastaa tontin takaisin itselleen. Tontin kauppahinta, 42 000 euroa, on sama kuin vuonna 2013.

Peab on jo maksanut sopimussakkoa edellä mainitun kauppahinnan edestä. Kun kuluvan vuoden lasku ynnätään yhtälöön, kokonaissakkosumma nousee 63 000 euroon.