Toistakymmentä hakemusta, mutta yksikään ei täyttänyt kelpoisuusehtoja: Kaarina ottaa aikalisän hallinnon palvelupäällikön rekrytoinnissa

0
Kaarinan kaupunginhallitus nuiji aikalisän hallinnon palvelupäällikön rekrytointiprosessiin. Kuvituskuva: Laitilan Sanomien arkisto/Juha Tuuna

Kaarinan kaupunginhallitus jättää kahdesti syksyn aikana haettavana olleen hallinnon palvelupäällikön viran toistaiseksi täyttämättä. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaisessa (2. lokakuuta) kokouksessaan.

Virka oli haettavana 21.8.–6.9. ja 11.–25.9. Kaarina sai määräaikaan mennessä 15 hakemusta, joista kaksi vedettiin sittemmin pois. Viran kelpoisuusvaatimuksiksi määriteltiin oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävään soveltuva työkokemus. Eduksi katsottiin aiempi tausta kuntahallinnosta tai esihenkilötehtävistä.

Kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan, ettei hakijoista kenelläkään ole tarpeeksi sekä virassa vaadittavaa kelpoisuutta että eduksi katsottavaa työkokemusta. Täten viran täyttämisestä vastannut valintatyöryhmä (kaupunginjohtaja Harri Virta, hallintojohtaja Päivi Antola ja henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala) päätyi ratkaisuun, jossa se esitti rekrytointiprosessin keskeyttämistä toistaiseksi.

Koska vuoden 2024 talousarviokäsittely on kesken, ja kaupunginvaltuusto päättää vasta marraskuussa ensi vuoden talousarviosta, on perusteltua ottaa aikalisä kanslia- ja viestintäpalvelujen hallinnon palvelupäällikön viran täyttämiseen. Lisäaikana on mahdollista arvioida uudelleen, minkälaista osaamista kanslia- ja viestintäpalvelut ja myös kaupungin palvelualueet tarvitsevat hallinnon toimivuuden varmistamiseksi sekä miten tehtävien hoito organisoidaan, maanantaisessa päätöksessä todetaan.

Ratkaisu tarkoittaa käytännössä sitä, että hallintojohtaja Päivi Antola hoitaa kanslia- ja viestintäpalvelujen vastuualueen esihenkilön tehtäviä toimialuejohtajuuden ohella. Keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät olivat alkuperäisessä rekrytointisuunnitelmassa määritelty hallinnon palvelupäällikön tehtäviin, joten tämän tehtävän hoitamiseen tulee löytää ratkaisu hyvissä ajoin ennen ensi kesäkuun EU-vaaleja, kaupunginhallitus painottaa.

“Kanslia- ja viestintäpalvelujen henkilöstö on vaihtunut merkittävästi viime vuosina, sillä kahdeksan yhdeksästä vakituisesta työntekijästä on tullut tehtäväänsä viimeisen puolentoista vuoden aikana.”

Kiire vaihtui paussiksi

Kaarinan kaupungin edellinen hallinnon palvelupäällikkö Heli-Maarit Makkonen jätti tehtävänsä kesäkuun alussa. Kaupunginhallitus totesi tuolloin, että uuden hallinnon palvelupäällikön rekrytointi on käynnistettävä pikaisesti.

Kanslia- ja viestintäpalvelujen henkilöstö on vaihtunut merkittävästi viime vuosina, sillä kahdeksan yhdeksästä vakituisesta työntekijästä on tullut tehtäväänsä viimeisen puolentoista vuoden aikana. Uuden henkilöstön perehdyttäminen, tarkoituksenmukaisten ja toimivien tehtävänkuvien muodostaminen sekä ylipäätään kokonaisuuden hallinta muuttuneessa henkilöstötilanteessa edellyttävät esihenkilön vahvaa työpanosta, kaupunginhallitus korosti 19. kesäkuuta antamassaan päätöksessä.

Hallinnon palvelupäällikön tehtävälista on nykyisellään pitkä: kanslia- ja viestintäpalvelujen esihenkilötyö, vaalien järjestäminen ja keskusvaalilautakunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, kaupunginhallituksen esityslistaprosessi, tarkastuslautakunnan sihteeriys, kaupungin johtoryhmän, kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien muodostaman Kjtj-ryhmän sihteeriys, henkilöstön tukeminen hallintoon ja juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä kanslia- ja viestintäpalvelujen vastuualueeseen liittyvät kehittämistehtävät.

Kaupunginhallitus totesi kesäkuussa tehtäväkuvan olevan liian laaja. Täten hallinnon palvelupäällikön työpariksi palkataan hallinnon asiantuntija, joka ottaa kontolleen osan vastuista. Asiantuntijan osalta rekrytointiprosessi on jo suoritettu, ja valittu henkilö aloittaa tehtävässään loppuvuoden aikana.

Kaupunginhallitus päätti yhtäältä kesäkuussa, että hallinnon palvelupäällikön kelpoisuusedellytyksiin lisätään oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto. Aiemmin vaatimuksena on ollut soveltuva korkeakoulututkinto ja alan tuntemus. Muutokseen päädyttiin, koska ”hallintokäytäntöjen kehittämiseen, hallinnon lainmukaisuuden valvontaan ja hyvän hallinnon toteutumiseen tarvitaan kipeästi lainsäädäntöön ja sen muutoksiin perehtynyttä henkilöä.”