Kaarinan keskusta-alueen suunnittelukilpailun voitto kahdelle työlle – 110-tien linjaus pysyy aihioissa ennallaan, mutta pysäköintiä keskitetään parkkihalleihin

0
Voittajat yhteiskuvassa. Johanna Vuorinen (oik.) suunnitteli "Kaarizin" yhdessä kuvasta puuttuvan Esa Kankaan kanssa. Korttelit ja kävelykadut -ehdotuksesta vastasivat Liisa Heinonen ja Henri Jessen-Juhler. Kuva: Julian Rauhaniemi

Kaarinan keskusta-alueen suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin perjantaina 27. lokakuuta. Voitto jaettiin lopulta kahden ehdotuksen, Kaarizin sekä Korttelit ja kävelykadun, kesken. Molemmat palkitut työryhmät saivat ansiokkaasta suunnitelmastaan 50 000 euron vaivanpalkan.

Kaariz on Johanna Vuorisen ja Esa Kankaan (Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy) käsialaa. Ideakilpailun arvostelupöytäkirjassa todetaan työstä esimerkiksi näin: “Alueen rungon muodostaa raitti, jota jäsentää kolme aukiota: Leikkipiazza, Kulttuuriaukio ja Kauppa-aukio. Raitin käsittely ja jaksottaminen pienillä eriluonteisilla aukioilla toimii hyvin. Kaksi supermarkettia on koottu kauppa-aukion äärelle Paraistentien länsipuolelle, jolloin Hovirinnantien itäpuoli on vapautunut asuinrakentamiselle. Lidl ehdotetaan poistettavaksi nykyiseltä paikaltaan, jolloin syntyy tilaa kaupunkimaiselle rakenteelle. Uusi 1 500 kerrosalaneliömetrin liiketila, johon liittyy pysäköintitalo, tarjotaan Kaarina-talon vierestä.

Uudenmaantien linjaus on säilytetty, eikä tien korkeusasemaa ole muutettu. Tien keskellä oleva viherkaista on ehdotettu poistettavaksi ja tila kavennettavaksi katumaiseksi 2+2-kaistaiseksi.

Uudenmaantien pohjoispuolelle sijoitettujen asuinkortteleiden sijoittelu on vapautunutta mutta samalla hallittua, ja niiden mittakaava on hyvä. Korttelinmuodostus on onnistunutta ja persoonallista, ja rakennusmassojen suhde tiehen on mielenkiintoinen.

Ehdotus jäsentää kaupunkitilaa avaamalla puistoja keskusraitilta Uudenmaantielle ja myös sen yli. Ratkaisu on kaupunkikuvan kannalta mielenkiintoinen ja hengittävä.

110-tien linjaus pysyy Kaarizissa ennallaan, mutta tietä tiivistetään ja miljöötä muutetaan kaupunkimaisemmaksi. Autoliikenteellä ei ole ehdotuksessa asiaa keskustan ytimeen. Havainnekuva.

Ihmisen mittakaava

Johanna Vuorinen oli vastaanottamassa kukkakimppua ja kädenpuristuksia Kaarina-talossa. Hänen ja Esa Kankaan lähtökohtana oli suunnitella Kaarinan keskustasta yhtenäinen miljöö, jossa päästään pois “autovaltaisuudesta”.

– Teimme työtä ihmisen mittakaavasta. Ydinkeskustasta on löydyttävä vihreää ja oleilun paikkoja, Vuorinen tiivistää.

Ideointia johdatteli niin sanotun kävelyakselin luominen. Keskiössä ovat arvostelussakin esille nostetut aukiot, joihin autoilla ei asiaa ole.

– Autoliikenne on suunnitelmassamme sijoitettu keskusta-alueen ulkoreunoille. Pysäköinti on mahdollista suuremmissa laitoksissa sekä jossain määrin korttelikohtaisestikin, Vuorinen kertoo.

110-tien, eli Uudenmaantien, linjausta ei Kaarizissa muuteta.

– Mutta tietä tiivistetään, ja miljöötä muutetaan kaupunkimaisemmaksi rakentamalla sen molemmille puolille, Vuorinen huomauttaa.

K-Supermarket muuttaa Kaarizissa S-Marketin rinnalle samaan “kauppaytimeen”.

– Siihen rinnalle voisi rakentaa myös kauppahallin ja -torin, Vuorinen huomauttaa.

Hän painottaa, että suunnitelmassa yhteensovitetaan uutta ja jo olemassaolevaa rakennuskantaa.

– Toivottavasti pääsemme mukaan myös alueen jatkosuunnitteluun esimerkiksi yhteisten kehityshankkeiden kautta. Kaupunkisuunnittelu on kestävyyslaji, ja Kaarinassakin suunnittelemista todella riittää, Vuorinen päättää.

Korttelit ja kävelykatu -suunnitelmassa hyödynnetään sekä uutta että jo olemassaolevaa rakennuskantaa. “Ideassamme painotetaan keskustamaisuutta. Rakentamiselle tarvitaan lisää tilaa, ja asumisviihtyvyys on keskiössä”, arkkitehti Liisa Heinonen sanoo. Havainnekuva

Arkkitehtonista artikulointia

Toisen voittotyön takana ovat arkkitehdit Liisa Heinonen ja Henri Jessen-Juhler. Korttelit ja kävelykatu -suunnitelmasta sanotaan kilpailun arvostelupöytäkirjassa esimerkiksi seuraavaa: “Ryhdikäs ehdotus, joka perustuu nykyisiin tielinjauksiin. Paraistentien ilmeen muutos bulevardityyppiseksi puistokaduksi ja kiertoliittymien harkittu osittainen poisto ovat onnistuneita ratkaisuja. Ankarasta koordinaatistosta huolimatta kaupunkitilasta muodostuu kiinnostava ja näkymiltään vaihteleva tilallinen kudos, jota tukee myös rakennusten skaalan hillitty vaihtelu ja arkkitehtoninen artikulointi.

Pysäköinti on keskitetty erillisiin laitoksiin, joita on kolme. Etäisyydet pysyvät kohtuullisina, kun osa pysäköinneistä on sijoitettu suurempien asuinkorttelien kansipihojen alle. Puoliavoimina ja kävelyraiteille avautuvina pihat tuovat onnistuneesti vehreyttä keskustan kaupunkikuvaan.

Korttelit ovat muodoltaan yksinkertaisia ja väljiä, ja niiden rajaukset ovat selkeitä. Uudenmaantien muutokset ovat maltillisia, mutta tien ilmettä on kehitetty puistokatumaiseksi.

Kokonaisuutena ehdotus on huolella tutkittu ja hyvin perusteltu, ja tekijä rakentaa Kaarinan keskustalle kiinnostavan, uutta ja vanhaa yhteen kutovan rikkaan kaupunkirakenteen.”

“Vanha pysyy, mutta sitä voi tietenkin aina kehittää.”

Voittajatyöryhmillä yhteistä historiaa

Heinosen ja Jessen-Juhlerin suunnittelutyötä ohjasi kirkas johtoajatus.

– Minkälaiseen Kaarinaan haluaisimme itse muuttaa, Heinonen sanoittaa.

Kaksikko halusi kehittää ehdotuksen, jossa on selkeä korttelirakenne ja viihtyisä ympäristö.

– Viihtyisyyttä luodaan kävelykaduilla ja aukioilla, parivaljakko mainitsee.

Ero julkisten ja yksityisten tilojen välillä on oltava selkeä. Heinonen ja Jessen-Juhler haluavat hyödyntää jo olemassaolevaa rakennuskantaa Johanna Vuorisen ja Esa Kankaan tavoin.

– Vanha pysyy, mutta sitä voi tietenkin aina kehittää, Heinonen alleviivaa.

Kauppahallia kaavaillaan Kortteleissa ja kävelykadussa Kaarina-talon läheisyyteen.

– Keskustan asukkaille tarjotaan lähipalveluja esimerkiksi kahviloiden ja ravintoloiden muodossa. Liiketilaa voisi olla rakennusten kivijalassa, Heinonen toteaa.

– Ideassamme painotetaan keskustamaisuutta. Rakentamiselle tarvitaan lisää tilaa, ja asumisviihtyvyys on keskiössä, hän jatkaa.

Heinonen ja Jessen-Juhler toivovat Johanna Vuorisen tavoin, että he pääsisivät jatkokehittelemään ehdotustaan Kaarinan kaupungin kanssa. Haastattelun yhteydessä käy ilmi, että voittajatyöryhmillä on yllättävää historiaa: Vuorinen on nimittäin toiminut Heinosen ja Jessen-Juhlerin opettaja Aalto-yliopistossa.

Havainnekuvia Liisa Heinosen ja Henri Jessen-Juhlerin Korttelit ja kävelykatu -suunnitelmasta.

Uudenmaantie, pysäköinti ja kaupat polttopisteessä

Kaarina käynnisti avoimen suunnittelukilpailun keskusta-alueensa kehittämiseksi viime vuoden joulukuussa. Hyväksyttyjä kilpailutöitä jätettiin yhteensä 38 kappaletta takarajaan (14. huhtikuuta) mennessä. Kahden voittajatyön lisäksi neljä ehdotusta lunastettiin ja kolmelle annettiin kunniamaininta. Voittajatyöryhmät saivat 50 000 euron palkkion, ja lunastukset tehtiin 10 000 euron hintaan per idea.

Kilpailijoiden tehtävänä oli visioida Kaarinan muutos valtatienvarsialueesta kaupungin keskustaksi, jolla on positiivinen paikan henki. Kilpailutöissä esitettyjä ideoita lähdetään viemään käytäntöön esimerkiksi asemakaavoituksen avulla. Suunnittelualue käsitti Kaarinan ydinkeskustan lisäksi kolme tarkastelualuetta.

– Tarkastelualueisiin ideoissa ei tosin järin perusteellisesti kajottu, kilpailun tuomaristossa vaikuttanut arkkitehti Aleksi Myyryläinen kertoo.

Kaikki palkitut yhteiskuvassa Kaarina-salissa. Mikin varressa Suomen Arkkitehtiliiton kilpailuasiantuntija Kirsti Rantanen. Kuvassa myös Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta. Kuva: Kaarinan kaupunki

“Ideoiden läpikäynti oli kuin lahjapakettien avaamista”

38 jätettyä kilpailutyötä on Aleksi Myyryläisen mukaan hyvä määrä.

– Ja taso oli erinomainen. Ideoiden läpikäynti oli kuin lahjapakettien avaamista, hän kuvailee.

Ehdotuksissa nousi esiin kolme pääteemaa, joita käsiteltiin ideoissa hyvinkin erilaisista näkökulmista: 110- eli Uudenmaantie, pysäköintialueet sekä kaupat.

– Meitäkin (tuomaristoa) kiinnosti nähdä, miten 110-tie integroidaan osaksi kaupunkikeskustaa. Joissain ehdotuksissa tiehen ei puututtu lainkaan, joissain sen linjausta muutettiin radikaalistikin, Myyryläinen sanoo.

Kauppojen käsittely ja sijoittelu jakoi yhtä lailla kilpailijoiden mielipiteitä.

– Marketteja on siirrelty kokonaan tai ei lainkaan. Lidlin kiinteistö koettiin erityisen ongelmalliseksi suunnittelun näkökulmasta, Myyryläinen paljastaa.

Pysäköinnin keskittäminen yhdisti monia ideoita. Esimerkiksi molempiin voittajatöihin on suunniteltu erillisiä parkkilaitoksia.

Palkintoluokan töissäkin on erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja keskusta-alueen kehittämiseen.

– Ja se hyödyttää (työn) tilaajaa, tuomaristossa istunut professori ja arkkitehti Hannu Huttunen kiteyttää.

Huttusen ja Myyryläisen lisäksi tuomaristoon kuuluivat Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Marjo Uotila (kok.), kaupunkikehityslautakunnan varapuheenjohtaja Sari Hukkanen (sd.), kaupunginvaltuuston jäsen Hannu Rautanen (vihr.), kaupunginvaltuuston jäsen Åsa Gustafsson (r.), kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, kaupunginarkkitehti Taina Riekkinen, tekninen johtaja Jyrki Haapasaari sekä ely-keskuksen liikennesuunnittelija Matti Kiljunen.

“Päättäjien mielipiteet eivät ole vielä selvillä.”

Mitä seuraavaksi?

Suunnittelukilpailun tulokset ja voittajat ovat nyt selvillä. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

– Tulokset esitellään kaupunginhallitukselle ja lautakunnille, ja keskustan kehittämisestä pidetään myöhemmin valtuustoseminaari, Kaarinan kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpää valotti palkintojenjakotilaisuudessa.

Tulokset esitellään myös alueen kiinteistönomistajille ja muille sidosryhmille.

– Sitten neuvotellaan, kypsytellään ja käydään keskusteluja. Päättäjien mielipiteet eivät ole vielä selvillä, Liuska-Kankaanpää muistuttaa.

Konkreettiset ja toteuttamiskelpoiset ideat viedään eteenpäin päätöksentekoelimiin ja sitä kautta aikataulutus- ja toimeksiantovaiheeseen.

– Kaupunki ei voi toimia yksin. Esimerkiksi kauppojen kanssa tullaan käymään neuvotteluja, mikäli jossain vaiheessa käy ilmi, että marketteja olisi tarpeen siirtää, Liuska-Kankaanpää teroittaa.

Kaarinan keskusta-alueen suunnittelukilpailu

Palkitut

  • Kaariz (ehdotus numero 12). Esa Kangas ja Johanna Vuorinen, Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy
  • Korttelit ja kävelykatu (ehdotus numero 17). Liisa Heinonen ja Henri Jessen-Juhler

Lunastetut

  • Kasvun paikka (ehdotus numero 13)
  • Korttelit, pihat ja puut (20)
  • Luodot (23)
  • Runoilijan löytöretki (32)

Kunniamaininnat

  • Kaarina ja Camillo (ehdotus numero 9)
  • Kirsikkapuisto (16)
  • Meanderi (24)

Kaikkiin kilpailutöihin voi edelleen tutustua ja niitä voi kommentoida 12. marraskuuta asti osoitteessa https://kaarinan-keskusta-entries-tietoa-cc.vercel.app/