Kaarinan työttömyysprosentti pysyi totutun matalana– Talven ennuste ei kuitenkaan lupaa hyvää

0
Työttömyysprosentti asettui Kaarinassa 5,2:een.

Kaarina

Kaarinassa oli syyskuun lopussa 901 työtöntä työnhakijaa, eli 5,2 prosenttia työvoimasta. Vaikka taloustilanne onkin niin seudulla kuin valtakunnallisesti vaikea, ei se ole juuri vaikuttanut työttömien määrään kaupungissa. Elokuussa työttömiä työnhakijoita oli 913, ja vuosi sitten syyskuussa lukumäärä oli 870. Tilastot käyvät ilmi tiistaina julkaistusta Varsinais-Suomen ely-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksesta.

Myös koko maakunnassa työttömyysluvut näyttävät toistaiseksi varsin kelvollisilta ottaen huomioon työvoiman kysynnässä jo keväästä asti näkyneen kysynnän hiipumisen. Katsauksessa ennustetaan kuitenkin, että kuluttajien ostovoiman hiipuminen ja rakennusteollisuuden laskusuhdanne kerrannaisvaikutuksineen alkanee näkyä myös työttömyydessä viimeistään talven aikana.

Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,0 %) sekä Turussa (11,5 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (5,9 %) sekä kunnista Ruskolla (3,8 %).

Syyskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 4 600 kappaletta eli 29 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 16 000 eli 33 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna syyskuun aikana 9 800, joista 5 100 oli uusia, syyskuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli syyskuussa tarjolle 36 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lokakuussa työttömien työnhakijoiden määrä pysyy normaalisti suhteellisen samana syyskuuhun verrattuna.