Rantalaituri ja sinne johtava tie kiistakapuloina Kuusistossa – ”Tuntuu aivan käsittämättömältä”

0
25-metrinen rantalaituri ja sinne johtava kulkuyhteys ovat puhuttaneet Kylliäisissä tämän vuoden aikana. Asiaa on puitu jo kaupunginhallituksessa asti, ja on mahdollista, että käänteet asiassa eivät ole vielä ohi. Kuva: Jan Sundman

Kuusiston Kylliäisissä on rantalaituri, joka on noussut puheenaiheeksi jo Kaarinan kaupunginhallituksessa asti. Rannan suuntaisesti 25-metrinen laituri on rakennettu alun perin vuonna 2003 kaupungin omistamalle rantatontille, ja käyttöoikeus laituriin on naapuritontilla sijaitsevien yhtiömuotoisten asuntojen asukkailla.

Jotta laiturin on saanut rakentaa kaupungin puistoalueelle rantaan, on kaupunki vaatinut vastineeksi kulkuoikeutta kaupunkilaisille rantatontille. Kulkuoikeus on kulkenut osin asuinkiinteistön tontin läpi. Samassa yhteydessä on myös perustettu rasitteet sekä kaupungin omistamalle rantatontille laiturioikeuteen perustuen ja myös naapurikiinteistölle kulkuoikeuteen perustuen.

Kahta vuotta myöhemmin 2005 kaupunki on myöntänyt lisäksi laiturirasitteen kasvattamista sen varalta, että laituria pitäisi myöhemmässä vaiheessa suurentaa. Kaupunki onkin tuolloin myöntänyt laiturille laajennusoikeutta kymmenen metriä rannan suuntaiseksi, ja vastineeksi on sovittu, että As Oy Kuusisto maksaa vuosittaista vuokraa 750 euroa laiturin käyttöoikeudesta.

Taloyhtiön yhtiökokouksessa on myöhemmin kuitenkin hylätty kaupungin ehdotus, koska vuosivuokran lisäksi taloyhtiön olisi pitänyt antaa kulkuoikeus rantaan kiinteistön tontin läpi.

15 seesteistä vuotta

Kaikki sujui hyvin Kylliäisten rannassa 15 vuotta, kunnes As Oy Kuusiston hallituksessa heräsi into kasvattaa laituria ja mahdollisuuksien rajoissa myös ruopata ja pengertää kaupungin omistamaa rantaa.

Hallitus päätti lähteä viemään rasiteasiaa eteenpäin ilman taloyhtiön osakkaiden kuulemista.

– Me osakkaat olemme olleet täysin tietämättömiä näistä käänteistä. On tehty sellaisia päätöksiä, jotka olisi pitänyt ehdottomasti äänestyttää taloyhtiön kokouksessa, Kaarina-lehteen yhteyttä ottanut taloyhtiön asukas harmittelee.

”Sellaisilla päätöksillä” osakas viittaa muun muassa taloyhtiön Kaarinan kaupungille toimittamaan hakemukseen laiturirasitteen kasvattamisesta.

Kaarinan kaupunginhallitus on nuijinut tuon hakemuksen läpi maaliskuussa 2020 vailla tietoa siitä, ettei asiasta oltu edes koskaan keskusteltu taloyhtiön kokouksessa. Valittaakaan ei voinut, koska huomautusaika oli mennyt jo siinä vaiheessa umpeen, jolloin osakkaat saivat tietää asiasta.

– Tuntuu aivan käsittämättömältä. Sitten meillä osakkailla olisi vain maksatettu niitä kuluja, joita rannan muokkaaminen olisi vaatinut, osakas ihmettelee.

“Taloyhtiölle on annettu vaihtoehto rakentaa uusi kulku kaupungin omistamalta katualueelta rantaan niin, ettei se kulje kiinteistön tontin läpi. Sitä ei ole kuitenkaan tehty, ja kulkuoikeus rantaan on tällaisessa tapauksessa välttämätön.”

”Rantaan pitää olla pääsy”

Laiturin kasvattaminen saati rannan ruoppaus- ja pengerrystyöt eivät seuraavina vuosina konkretisoituneet, ja kun taloyhtiön hallituksen toimet paljastuivat yhtiön osakkaille, on taloyhtiön jäsenillä nyt halu palauttaa lähes 20 vuoden takaiset rasitesopimukset takaisin ja mitätöidä Kaarinan kaupunginhallituksen vuosina 2020 ja 2021 tekemät päätökset asiaa koskien.

Asiaa käsiteltiinkin Kaarinan kaupunginhallituksen kokouksessa jälleen tämän vuoden elokuussa. Tuolloin päätettiin, että rasitesopimus voidaan rantalaiturin osalta muuttaa takaisin 18 vuoden takaisiin mittasuhteisiin, eli sellaisiin jollainen laituri rannassa edelleen on: 25 metriä leveä rannan suuntaisesti. Sen sijaan vuonna 2020 päivitettyä kulkuoikeusrasitetta kaupunki ei halua enää muuttaa takaisin vanhaan.

– Taloyhtiölle on annettu vaihtoehto rakentaa uusi kulku kaupungin omistamalta katualueelta rantaan niin, ettei se kulje kiinteistön tontin läpi. Sitä ei ole kuitenkaan tehty, ja kulkuoikeus rantaan on tällaisessa tapauksessa välttämätön. Kyse on kaupungin puistoalueesta, ja sinne pitää olla siten kaupunkilaisilla pääsy, Kaarinan kaupungin maankäyttöinsinööri Hanna Correia Noca korostaa.

“Jos kokouksessa päädytään valittamaan kaupunginhallituksen viimeisimmästä päätöksestä, jatkuu laituri- ja kulkuoikeussaaga Kylliäisissä loppuvuoden aikana.”

Paluu vanhaan toiveissa

As Oy Kuusiston jäsenistössä taas on vahva halu palauttaa myös kulkuoikeusrasite takaisin vuoden 2005 päätöksen mukaisiksi, koska vuosina 2020 ja 2021 rasitteista kaupunkiin oli yhteydessä vain taloyhtiön hallitus, jolla ei ollut päätösvaltaa asiassa. Siten jäsenet kokevat, etteivät myöskään kaupunginhallituksen asiassa tekemät päätökset päde.

Asiaa käsitellään seuraavaksi As Oy Kuusiston yhtiökokouksessa tänään keskiviikkona. Jos kokouksessa päädytään valittamaan kaupunginhallituksen viimeisimmästä päätöksestä, jatkuu laituri- ja kulkuoikeussaaga Kylliäisissä loppuvuoden aikana.

Äärimmäisessä tapauksessa taloyhtiö voi myös hakea vuonna 2020 tehdyn rasitetoimituksen purkua korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja paluuta siten alkuperäiseen, vuonna 2003 tehtyyn alkuperäiseen rasitesopimukseen. Alkuperäisessä rasitesopimuksessa ei ole mainintaa taloyhtiön velvoitteesta tehdä kulkuväylä rantaan tai rakentaa uutta kulkuliittymää sinne.