Tarkempia linjauksia Kaarinan vuorohoitoon – lasten säännöllinen päivärytmi taataan muutamilla perussäännöillä

0
Arkistokuva vuorokoti Rinkelin leikkipihalta. Tällä hetkellä vuorokoti toimii väistötiloissa Littoisissa. Kuva: KaLe-arkisto/Maria Kesti

Kaarinan sivistyslautakunta linjasi vuorohoidon paikallisia käytänteitä kokouksessaan 11. lokakuuta. Käytänteiden tarkempi määritteleminen nähtiin tarpeelliseksi vuorohoidon sujuvuuden takaamiseksi.

Vuorohoitoa järjestetään Kaarinassa keskitettynä palveluna vuorokoti Rinkelissä. Rinkeli toimii tällä hetkellä väistötiloissa Littoisissa, sillä sen keskustassa sijaitsevaan toimipisteeseen tehdään parhaillaan peruskorjausta.

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- sekä juhlapyhinä. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeenmukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Rinkeliin sijoitettavat lapset tarvitsevat säännöllistä viikoittaista vuorohoitoa. Huoltajan tai samassa taloudessa asuvan huoltajan puolison vapaa-ajan toiminta ei edellytä vuorohoitoa.

Satunnaista, ei-viikoittaista vuorohoitoa tarvitseville lapsille järjestetään Rinkelistä varahoitopaikka niille päiville, joina satunnaista vuorohoitoa tarvitaan.

Huoltajan tai huoltajan puolison vapaapäivinä, lomapäivinä tai sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa. Lapsi voi olla tällöin Rinkelissä arkipäivisin tarpeen mukaan aamuyhdeksästä iltapäiväkolmeen.

“Ensimmäiset lapset tulevat Rinkeliin aamuisin puoli kuudelta, ja yöhoitoon toimitettavien lasten on vastaavasti oltava paikalla viimeistään puoli yhdeksältä illalla. Mikäli huoltaja tai huoltajan puoliso on yötöissä, lapsi voi olla Rinkelissä seuraavana päivänä iltapäiväneljään asti.”

Säännöllinen päivärytmi

Rinkelissä tarjotaan vuorohoitoa maanantaista sunnuntaihin 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Jouluna (24.–26.12.) ja juhannuksena (juhannusaatto–juhannuspäivä) hoitoa järjestetään vain tarpeen mukaan.

Hoitoajat ilmoitetaan sähköisen järjestelmän kautta vähintään viikoksi kerrallaan. Varattujen hoitoaikojen perusteella tarkistetaan henkilökunnan työvuorot, varataan tarvittavat ateriat sekä varaudutaan mahdollisiin sijaisiin. Ajoissa tulleet hoitoajat huomioidaan sellaisenaan. Määräajan jälkeen ilmoitetut tai muuttuneet hoitoajat otetaan huomioon, jos tarvittavaan ajankohtaan on suunniteltu työvuoro ja hoitoryhmässä on tilaa lain vaatimat suhdeluvut sekä lasten tarpeet huomioiden.

Lasten säännöllinen päivärytmi taataan muutamilla perussäännöillä. Ensimmäiset lapset tulevat Rinkeliin aamuisin puoli kuudelta, ja yöhoitoon toimitettavien lasten on vastaavasti oltava paikalla viimeistään puoli yhdeksältä illalla. Ne lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee hakea viimeistään kello 21.45. Mikäli huoltaja tai huoltajan puoliso on yötöissä, lapsi voi olla Rinkelissä seuraavana päivänä iltapäiväneljään asti.

Jos vuorohoidon tarve päättyy tai muuttuu satunnaiseksi, päättyy samalla lapsen oikeus vuorohoitoon. Tällöin huoltajat hakevat lapselle tarvetta vastaavaa varhaiskasvatuspaikkaa toisesta yksiköstä. Kuvituskuva Kesämäen kentän leikkipaikalta. KaLe-arkisto

Vapaapäiviä tarkkaillaan

Säännöllistä vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Rinkelissä hoidontarpeiden mukaisesti erikseen ilmoitettavina kellonaikoina. Esiopetusta pidetään neljä tuntia päivässä esiopetuksen toiminta-aikoina.

Esiopetuksessa olevilla lapsilla tulee olla keskimäärin kaksi vapaapäivää viikossa. Vapaapäivien toteutumista seurataan kuukausitasolla. Huoltajan tai huoltajan puolison vapaapäivinä, lomapäivinä tai sairaslomalla esioppilas voi osallistua aamupäivän esiopetukseen riittävät vapaapäivät huomioiden.

Jos vuorohoidon tarve päättyy tai muuttuu satunnaiseksi, päättyy samalla lapsen oikeus vuorohoitoon. Tällöin huoltajat hakevat lapselle tarvetta vastaavaa varhaiskasvatuspaikkaa toisesta yksiköstä. Siirto toteutetaan mahdollisuuksien mukaan heti tilanteen muututtua mutta viimeistään uuden toimintakauden alkaessa.

Ostopalvelupäiväkodeista Pilke Omppulassa ja Pilke Kipinässä järjestetään pidennetyn aukiolon vuorohoitoa arkipäivisin. Pilke Omppula on avoinna tarpeen mukaan kello 5.30–22, ja Pilke Kipinä iltaisin erilliseen sopimukseen ja asiakkaan tarpeeseen perustuen.

Vastaehdotus ei saanut kannatusta

Sivistyslautakunnan jäsen Marjukka Viljanen (sd.) esitti, että linjauksista poistettaisiin kohta, jossa vuorohoitoa ei tarjota huoltajan tai huoltajan puolison sairasloman aikana. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi kannattamattomana.