Kirje tulossa: Valittavana biojätteen keräily tai kompostointi

0
Leena ja Risto Salmivuori ovat kompostoineet biojätteensä jo vuosikymmenten ajan. Kompostorissa ne muuttuvat puutarhamullaksi. Kuva: Jari Malm

Teksti: Jari Malm

Biojätteen keräilyvelvoite laajenee ensi vuoden heinäkuuhun mennessä jokaiseen kiinteistöön yli 10 000 asukkaan taajamissa. Velvoite koskee omakotitalojen lisäksi myös vapaa-ajan asuntoja. Biojätteen keräilyyn ei kuitenkaan pakoteta, jos valitsee vaihtoehdoksi kompostoinnin.

Jos haluaa ryhtyä kompostoimaan biojätteensä, kompostori tulee ilmoittaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan rekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitäkin kiinteistöjä, joilla ei ole biojätteen keräilyvelvoitetta. Jätelain mukaan ilmoitus pitää tehdä vain keittiöjätteen kompostoinnista. Puutarhajätteen kompostointia ei tarvitse ilmoittaa.

Myös jo kaikista käytössä olevista biojätekompostoreista olisi pitänyt tehdä ilmoitus. Jos ilmoitus on tehty ennen elokuuta 2022, tieto ei ole siirtynyt automaattisesti uuteen rekisteriin, vaan kompostorista on tehtävä uusi ilmoitus.

Samaa kompostoria voi käyttää myös useampi kiinteistö. Silloin ilmoituksen tekee kimppakompostorin vastuuhenkilö. Kompostori-ilmoituksen voi tehdä sähköisesti Lounais-Suomen Jätehuollon nettisivuilla tai paperilomakkeella, joita saa myös kuntien palvelupisteistä.

Syyskuun alkupuolella Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan rekisterissä oli noin 15 000 kompostoria. Kaarinassa niitä oli noin 1 100.

Kartan tummennetut alueet ovat yli 10 000 asukkaan taajama-alueita, joissa biojätteen keräilyvelvoite laajenee ensi vuoden heinäkuuhun mennessä jokaiseen kiinteistöön. Kuva: Maanmittauslaitos/Suomen ympäristökeskus/Lounaistieto

Kompostointikokemusta varsin pitkältä ajalta

Kaarinalaiset Leena ja Risto Salmivuori ovat kokeneita kompostoijia. Heillä on ollut kompostori jo runsaat neljäkymmentä vuotta.

– Rakensin ensimmäisen kompostorimme pellistä. Se ei toiminut talvella. Seuraavaksi tein lämpöeristetyn kompostorin, joka toimii loistavasti talvellakin. Parhaimmillaan kompostorin lämpötila nousee lähes 60 asteeseen, Risto Salmivuori kertoo.

Nyt Salmivuorilla on biojätekompostori ja kaksi muuta kompostoria, joihin he panevat muun muassa haravointijätteet sekä haketetut risut ja oksat. Kompostorit tuottavat hyvää puutarhamultaa kolmisen kuutiota vuodessa.

Leena Salmivuori arvioi, että kahden hengen taloudessa keittiön biojäteastia tulee tyhjennettyä kompostoriin pari kolme kertaa viikossa.

– Käytämme biojätteen keräämiseen tavallista kannetonta keittiön alakaapissa olevaa roska-astiaa. Meillä on tapana vuorata se sanomalehdellä, sillä se sitoo biojätteessä olevaa kosteutta.

Moni rakentaa kompostorinsa itse kuten Salmivuoret ovat tehneet. Vaihtoehtona on ostaa valmis kompostori, joita on tarjolla useita malleja. Nelihenkinen perhe tarvitsee biojätteilleen noin 150–400-litraisen kompostorin.

Kompostorilta vaaditaan vain, että siinä on seinät, pohja ja kansi, jotka estävät rottien ja muiden eläinten pääsyn kompostoriin. Jos kompostori on talvikäytössä, sen pitäisi olla lämpöeristetty toimiakseen kunnolla.

“Biojätteiden erilliskeräys Kaarinassa alkaa 26. päivänä helmikuuta, joten siihen mennessä biojäteastia tulee olla hankittuna. Kaarinassa on kaksi siirtymäaikaa, osalla 26. helmikuuta mutta osalla vasta 13. toukokuuta.”

Biojätteen keräilytarpeen kartoitus meneillään

Jätelain perusteella kuljetusvastuu kaikesta biojätteen erilliskeräilystä siirtyy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle yhtiön 18 osakaskunnan alueella. Yhtiö kilpailuttaa kuljetukset, jotka alkavat kunnissa erilaisten siirtymäaikojen mukaan ensi vuoden puolella.

Kartoitus biojätteen laajenevasta erilliskeräilytarpeesta on alkanut kyselykirjeillä yli 10 000 asukkaan taajamiin. Kirjeissä pyydetään ilmoittamaan, haluaako vastaanottaja valita biojätteen keräilyn vai kompostoinnin.

– Kaarinaan menevät kirjeet postitamme lokakuusta alkaen. Kirjeet lähetetään ainoastaan niille, jotka eivät ole ilmoittaneet kompostoinnista siihen mennessä, palvelupäällikkö Sanna Rajala kertoo.

– Biojätteiden erilliskeräys Kaarinassa alkaa 26. päivänä helmikuuta, joten siihen mennessä biojäteastia tulee olla hankittuna. Kaarinassa on kaksi siirtymäaikaa, osalla 26. helmikuuta mutta osalla vasta 13. toukokuuta. Oman kiinteistön siirtymäajan saa tietää kirjeestä.

Uudet alueelliset velvoitteet saattavat hämmentää, kun puhutaan yli 10 000 asukkaan taajamista.

– Meidän alueellamme niitä on kolme, eli Turun, Salon ja Uudenkaupungin taajamat. Ne eivät kuitenkaan noudata kuntarajoja, vaan Turun taajamakin ulottuu muun muassa Raisioon ja Kaarinaan. Taajamien määrittelyyn vaikuttavat asukasluvun lisäksi muutkin asiat, Rajala kuvailee.

Lounais-Suomen Jätehuollon nettisivuilla on linkki jätehuoltokarttaan. Siitä selviää, että esimerkiksi Kuusistossa on alueita, joiden omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot eivät kuulu biojätteen erilliskeräilyvelvoitteen piiriin.