Valtakunnallinen e-kirjasto kiinnostaa Kaarinassa – Vaski-kirjastojen johtoryhmä on tehnyt periaatepäätöksen “yhden luukun” digikirjastoon liittymisestä

0
Kaarinan pääkirjastossakin siitä huomautetaan: kirjoja on saatavilla paitsi perinteisessä painetussa muodossa myös digitaalisina e-versioina. Kuva: Julian Rauhaniemi

Vaski-kirjastot suhtautuu myönteisesti ensi vuoden huhtikuussa avautuvaan valtakunnalliseen e-kirjastoon. Täten Kaarinassakin päästäneen nauttimaan huomattavasti laajentuvasta kirjaston digiaineistosta.

– Vaski-kirjastojen johtoryhmä on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että liitymme valtakunnalliseen e-kirjastoon. Kuntapäättäjillekin on tullut asiasta tietoa, ja hanketta on esitelty Kaarinassa ainakin vapaa-ajan lautakunnalle jo ennen kesää, Kaarinan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Arja Pesonen kertoo.

Vaski-kirjastot on 18 varsinaissuomalaisen kunnan kirjastoverkosto eli kirjastokimppa, jossa Kaarinakin on mukana. Vaski-kirjastoilla, kuten muillakin suomalaisilla kunnankirjastoilla ja kirjastokimpoilla, on vielä tällä hetkellä omat e-kirjastonsa, joiden kokoelma vaihtelee alueittain.

Valtakunnallisen e-kirjaston tavoitteena on tarjota monipuoliset digiaineistot tasapuolisesti kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta. Uuteen e-kirjastoon liittyminen on kuitenkin vapaaehtoista, ja liittymisestä päätetään kuntien päätöksentekoelimissä.

– Liittymissopimuksia ei ole vielä toimitettu, mutta niiden odotetaan saapuvan lähiaikoina, Pesonen tietää.

Kirjastojen e-aineistokokoelmissa on kirjoja, äänikirjoja, lehtien näköisversioita sekä musiikkia. Kuva Kaarinan pääkirjaston äänikirjahyllystä. Kuva: Julian Rauhaniemi

Yhden luukun digikirjasto

E-kirjastokokoelmat koostuvat digitaalisista kirjoista, äänikirjoista, musiikkiteoksista ja lehdistä. Vaski-kirjastojen laskelmien mukaan Kaarinassa lainattiin viime vuonna reilut 8 300 e-kirjaa, vajaat 2 500 e-musiikkiteosta ja vajaat 35 000 digilehteä. Laskelmat eivät ole täsmällisiä, sillä e-lainat tilastoidaan Vaski-alueella yhteisesti ja jaetaan prosentuaalisesti kunnan asukasluvun mukaan.

– On odotettavissa, että kaarinalaisten kirjaston käyttäjien e-aineistovalikoima lisääntyy ja monipuolistuu nykyiseen nähden, Arja Pesonen kiteyttää.

Uusi valtakunnallinen e-kirjasto toimii omalla teknisellä alustallaan. Erillisten alustojen käyttö päättyy niiden aineistojen osalta, jotka siirtyvät yhteiseen e-kirjastoon. Nykyisellään alustoja on useita, eikä esimerkiksi kirjallisuutta ja digilehtiä voi lainata saman toimijan kautta.

Mikäli Vaski-kirjastot ja Kaarina ovat lopulta mukana tulevan e-kirjaston piirissä, tarvitsevat paikalliset verkkokirjaston käyttäjät uudet tunnukset palvelun käyttämiseksi.

– E-kirjastoon kirjaudutaan kirjastotunnuksella, jonka kaikki mukana olevien kuntien asukkaat voivat hankkia. Tunnuksen saaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista, Pesonen tietää.

Tällä hetkellä e-kirjastokokoelmia on Suomessa yli 30, ja niiden laajuus vaihtelee runsaasti. Uutta e-kirjastoa hallinnoidaan valtakunnallisesti emo-organisaation, Kansalliskirjaston, kautta.

Kunnat ja kirjastokimpat hoitavat jatkossakin osan yhteiseen e-kirjastoon liittyvistä tehtävistä: kuntien kirjastoammattilaiset valitsevat nimikkeistöön hankittavat uutuudet, vastaavat kokoelman muodostamisesta, laativat kirjavinkkejä ja opastavat paikallisia uuden alustan käyttämisessä.

Mikäli Vaski-kirjastojen asiakas haluaa nykyisellään lainata e-aineistoja, on erilaisia alustoja käytössä lukuisia. Uusi valtakunnallinen e-kirjasto toimii sen sijaan ”yhden luukun palveluna”. Kuvakaappaus Vaski-kirjastojen nettisivuilta.

Fyysiset kappaleetkin säilyvät

Printtituotteiden kysyntä ja tulevaisuus on kuuma peruna niin kirjastoissa, kustannusalalla kuin kahvipöytäkeskusteluissakin. Arja Pesonen sanoo, ettei e-aineistokokoelman laajeneminen aiheuta uhkaa printtituotteille.

– Tavoitteenamme on tarjota aineistoja eri formaateissa myös jatkossa, niin fyysisenä kuin sähköisenäkin, hän alleviivaa.

Teknologisia harppauksia ei voi tietenkään tyystin sivuuttaa.

– CD-muotoisten äänikirjojen lainaaminen on vähentynyt, koska asiakkailla ei välttämättä enää ole edes CD-soitinta. Aineistoa, jolle ei ole kysyntää, ei kirjastonkaan kannata loputtomiin tarjota. Harvasta kirjastosta löytää enää C-kasetteja, Pesonen mainitsee.

– E-aineistot, joita voi käyttää ja lainata vuorokaudenajasta riippumatta, lisäävät kirjastoaineiston saatavuutta ja saavutettavuutta, hän jatkaa.

Laskelmat kertovat, että fyysistä kirjastoaineistoa lainattiin Kaarinassa viime vuonna 18,4 kappaletta asukasta kohden, kun e-aineistoja lainattiin 1,2 kappaletta per asukas.

On yhtäältä muistettava, ettei netissäkään oleva aineisto ole rajatonta. Kirjastot hankkivat tietyn määrän luku- ja kuunteluoikeuksia, joten tiettyä nimikettä saattaa joutua edelleen jonottamaan.

Valtakunnallisen e-kirjaston käynnistymispäiväksi on ilmoitettu 23. huhtikuuta. Kyseessä on Unescon kansainvälisen kirjan ja tekijänoikeuksien päivä sekä Kirjan ja ruusun päivä.

Valtakunnallinen e-kirjasto

  • Hanke, jonka tarkoituksena on yhdistää kuntien ja kirjastokimppojen digiaineistot yhdelle alustalle.
  • Uusi e-kirjasto antaa kirjastojen asiakkaille nykyistä tasa-arvoisemman ja helppokäyttöisemmän pääsyn kirjastojen digitaalisiin sisältöihin.
  • Käyttö edellyttää sitä, että oma asuinkunta on liittynyt mukaan e-kirjastoon.
  • Kokoelma sisältää e-kirjoja, e-äänikirjoja, musiikkia ja lehtien digitaalisia näköisversioita.
  • Alustalle kirjaudutaan kirjastotunnuksella, jonka kaikki e-kirjastossa mukana olevien kuntien asukkaat voivat hankkia käyttöönsä.
  • Emo-organisaationa toimii Kansalliskirjasto. Hanke on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön projektirahoituksella, ja sitä on vetänyt Helsingin kaupunginkirjasto.
  • E-kirjaston toiminta rahoitetaan kunnilta perittävillä vuosimaksuilla, joiden suuruudesta sovitaan sopimuksessa. On laskettu, että nykyisellään kunnat käyttävät e-kirjastopalveluihin keskimäärin 0,8 euroa asukasta kohden. Yhteisen e-kirjaston kustannuksiksi arvioidaan 0,7 euroa per asukas.