Yltöisten tila suojellaan – suojelupäätös koskee toistakymmentä rakennusta ja tilan puutarhaa

0
Puutarhatutkimuslaitoksen päärakennus ja ruokala kuuluvat suojeltavien rakennusten joukkoon. Kuva: Kirsti Virkki

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) teki maanantaina 16. lokakuuta päätöksen, että Luonnonvarakeskuksen Piikkiön puutarhantutkimuslaitos Yltöisissä suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Suojeluasia otettiin vireille ely-keskuksen omasta aloitteesta helmikuussa 2021.

Suojeluprosessin aikana on kuultu Museovirastoa, Varsinais-Suomen liittoa, Kaarinan kaupunkia, kiinteistön ja rakennusten omistajaa ja haltijaa sekä naapureita. Suojelupäätös koskee päärakennusta, ruokalaa, johtajan asuinrakennusta, työväen ja työnjohtajien asuinrakennuksia, verstasrakennusta, hirsiaittaa, luhtia, hedelmätaloa, taimivarastoa sekä muuntajaa. Suojelu kohdistuu myös puutarhaan ja sen rakenteisiin.

Kaikkien edellä mainittujen rakennusten ulkoasu on suojeltu. Lisäksi suojeltiin osia päärakennuksen ja johtajan asuinrakennuksen kiinteästä sisustuksesta.

Suojelupäätös ei ole vielä lainvoimainen.

Tutkimuslaitoksen johtajan asuinrakennus on peräisin vuodelta 1949. Kuva: Kirsti Virkki

Merkittävä maisemallinen kokonaisuus

Yltöisten tila on ollut keskiaikainen perintötila, kruununtalo ja rälssitila 1600-luvulla, minkä jälkeen se on ollut valtion omistuksessa sotilasvirkatalona. Eri aikakausilta peräisin oleva rakennusperintö kuvastaa kruunun virkatalon tilakeskuksen muutosta valtion tutkimuslaitokseksi, ja vanha rakennuskanta yhdessä uudemman kanssa muodostaa merkittävän maisemallisen kokonaisuuden viljelymaisemaan ja raittimaisen Toivonlinnantien varteen, ely-keskuksen tiedotteessa perustellaan.

Alueen vanhempaa rakennuskantaa edustaa Männistön mäkitupa 1850-luvulta ja kaksi 1800-luvun hirsiaittaa, joista 1816 rakennettu luhtiaitta on alueen vanhin rakennus. Arkkitehti Otto-Iivari Meurman suunnitteli vuodelta 1930 olevan uuden päärakennuksen ja myös vuodelta 1935 olevan ruokalan. Meurman laati myös koko aluetta koskevan yleissuunnitelman.

Sotien jälkeen arkkitehti Aarne Ervi suunnitteli alueelle vuonna 1949 valmistuneen modernia asuntosuunnittelua edustavan johtajan asuintalon.

1920-luvulla perustettu Piikkiön puutarhatutkimuslaitos eri-ikäisine rakennuksineen ja puutarhoineen on edustava esimerkki valtion harjoittamasta maatalouden ja kasvituotannon tutkimustoiminnasta. Tutkimuslaitos edustaa myös sen pitkäaikaisen johtajan, Olavi Meurmanin, ansioita puutarha-alan tutkimuksessa ja koulutuksessa, tiedotteessa mainitaan.