Peltoaukeasta pientaloalueeksi? Ala-Lemun asemakaava etenee valtuustoon eriävän mielipiteen saattelemana

0
Nouseeko tähän tulevaisuudessa pientaloja? Kaupunginhallituksen puolesta kyllä, mutta valtuusto päättää. Ala-Lemun kartano kuvassa taustalla. Kuva keväältä 2022. TS-arkisto/Jori Liimatainen

Kaarinan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Ala-Lemun kartanon asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksen maanantaisessa (6. marraskuuta) kokouksessa.

Päätös ei ollut yksimielinen. Hannu Rautanen (vihr.) ehdotti puoluetoverinsa Liinu Leiwon kannattamana, ettei valtuustolle anneta esitystä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymisestä. Pohjaehdotus voitti äänestyksen (11–2), mutta Rautanen ja Leiwo jättivät siitä eriävän mielipiteensä.

Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja Lemon Kartano Oy. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus, josta valitettiin Turun hallinto-oikeuteen. Valitus hylättiin elokuussa, ja päätös on lainvoimainen. Täten asemakaavaprosessin käsittelyä voidaan jatkaa kaupunginvaltuustossa.

Kaarinan kaupunki teki Lemon Kartano Oy:n kanssa kaavoituksen käynnistyssopimuksen syyskuussa 2019. Maanomistajan tavoitteena on pääasiassa matkailutoimintaa palvelevan nykyisen asemakaavan muuttaminen myös asumisen mahdollistavaksi.

Maanomistajan tavoitteena on matkailutoimintaa palvelevan nykyisen asemakaavan muuttaminen myös asumisen mahdollistavaksi. Suunniteltu pientalomiljöö on tällä hetkellä pääosin peltoaluetta. Kuva: TS-arkisto/Jori Liimatainen

Luonnonsuojeluarvot huomioitu

Ala-Lemun kartanon asemakaavaratkaisu mahdollistaa toteutuessaan pientalojen rakentamisen Lemuntien varteen sekä korttelin itä- ja luoteisosaan. Itse kartano ei kuulu asemakaavamuutosalueeseen, mutta kartanomiljöö ohjaa alueen suunnittelua ja on osa tarkastelualuetta. Kartanon kehittäminen asemakaavamuutoksen jälkeen kokous-, ravintola- ja matkailupalvelujen alueena on mahdollista.

Kartanoalueen luonnonsuojeluarvot on huomioitu kaavaratkaisussa, ja kaava edellyttää käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista arvojen säilyttämiseksi.

Alueelle muodostuu asemakaavan ja asemakaavan muutoksen myötä matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, useita asuinrakennusten ja loma-asuntojen korttelialueita, virkistysalueita, katuja sekä erityisalueilta ja verkostoja.

Osa Lemuntiestä kehitetään kokoojakaduksi. Aluevaraus on laajuudeltaan 16 metriä, ja katu varustetaan kevyen liikenteen väylällä. Lemuntie kokoojakadusta pohjoiseen päin muodostetaan kevyen liikenteen kaduksi, ja sen leveys on 8 metriä. Ala-Lemun rantatiestä muodostetaan katualue, joka on luonteeltaan asuntokatu.

Kaava-alueen länsiosaan muodostetaan korttelipuisto, joka toteutetaan puu- ja pensasistutuksin korttelialuetta rajaavaksi viheralueeksi. Pohjoisosaan taasen muodostetaan suojaviheralue maisemalliseksi rajaukseksi.

Uusia asuntoja kaavoitetaan Ala-Lemussa kuvassa näkyvälle pellolle. Kuva: TS-arkisto/Marttiina Sairanen

Valitus ei mennyt läpi

Asemakaavan muutosprosessi kuulutettiin vireille helmikuussa 2020. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu ja kaikille avoin osallistumiskokous käytiin toukokuussa 2021. Vielä samassa kuussa kaavaluonnosta käsiteltiin ja se hyväksyttiin Kaarinan kaupunkikehityslautakunnassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Ala-Lemun asemakaavaehdotuksen nähtäville pantavaksi 7. helmikuuta 2022. Ehdotus ja sitä koskeva rakentamistapaohje olivat virallisesti nähtävillä 23.2.–25.3.2022. Nähtävilläoloaikana annettiin neljä muistutusta, joiden johdosta, kuten myös viranomaisneuvottelun ja lausuntojen pohjalta, tehtiin muutamia tarkistuksia esimerkiksi rakennusoikeuteen ja rakentamistapaan.

Lemon Kartano Oy ja Kaarinan kaupunki solmivat Ala-Lemun kartanomiljöötä koskevan maankäyttösopimuksen viime vuoden marraskuussa. Yksityishenkilön hallinto-oikeudelle tekemässä valituksessa vaadittiin päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä (KaLe 4.10.).Valituksessa todettiin muun muassa, että maankäyttösopimus sisältää rahallista tukea maanomistajalle, eikä sen solmiminen noudattanut Kaarinan kaupungin vakiintunutta käytäntöä.

Valitus hylättiin, ja maankäyttösopimuspäätöksen lainvoimaisuustodistus saapui kaupungille kuluvana syksynä 12. lokakuuta.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän