Raskas liikenne yksisuuntaiseksi Kirjalansalmen sillalla – varasilta suunnittelussa, toteutuksesta ei vielä varmuutta

0
Havainnekuva Kirjalansalmen sillan tulevista liikennejärjestelyistä. Kuva: ely-keskus

Kirjalansalmen sillan kupeeseen rakennetaan raskaan liikenteen odotustilat sekä Kaarinan että Paraisten puolelle. Tavoitteena on vähentää heikkokuntoisen sillan kuormitusta muuttamalla sillä kulkeva raskas liikenne yksisuuntaiseksi.

Liikennejärjestelyjen toteutustapaa suunniteltiin lokakuussa, ja odotusalueiden rakennustyöt alkavat marraskuussa. Töiden uskotaan valmistuvan ensi vuoden tammikuussa, jolloin uudet liikennejärjestelyt otettaisiin käyttöön helmikuussa.

Kaarinan puolella Saaristotielle rakennetaan yksi ylimääräinen kaista Lauttarannantien liittymän jälkeen ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliin. Nykyisestä oikeanpuoleisesta kaistasta tulee raskaan liikenteen odotuskaista. Muu liikenne kulkee molempiin suuntiin odotusalueen vasemmalla puolella olevilla kahdella kaistalla. Raskaan liikenteen odotusalueen pituus on noin 200 metriä.

Paraisten puolella raskaan liikenteen odotustila rakennetaan pellolle ennen Riihipellontien liittymää. Odotusalue on pituudeltaan lyhyempi, mutta siihen tulee neljä vierekkäistä kaistaa. Näin ollen kokonaisuudessaan odotustilaa on sillan molemmin puolin yhtä paljon.

Ilmakuvaa Kirjalansalmen siltatyömaasta syyskuun puolivälistä. Kuva: TS-arkisto/Juha Paju-Heikkilä

Odotusalueille siirtyvät kaikki yli 20 tonnia painavat ajoneuvot linja-autoja lukuun ottamatta. Liikennettä ohjataan liikennevaloilla: Liikennevalot tulevat sekä raskaan liikenteen odotuskaistoille että muun samaan suuntaan kulkevan liikenteen kaistoille. Raskasta liikennettä päästetään valo-ohjauksella kulkemaan vain yhteen suuntaan kerrallaan. Muu liikenne kulkee koko ajan molempiin suuntiin.

Raskaan liikenteen kanssa samaan suuntaan kulkeva muu liikenne pysäytetään kuitenkin punaisiin liikennevaloihin siksi aikaa, kun raskaan liikenteen liikennevalot ovat vihreällä ja odotuskaistan liikennettä puretaan. Alkuvaiheessa liikenteenohjauksen tukena käytetään liikenteenohjaajia.

Saaristotien nopeusrajoitusta lasketaan Kaarinan puolella raskaan liikenteen odotuskaistan alkaessa 30 kilometriin tunnissa ja nostetaan odotuskaistan päättyessä 50 km:iin/h. Sillalla säilyy edelleen nopeusrajoitus 30 km/h. Paraisten päässä nopeusrajoitus säilyy ennen siltaa 50 km:ssa/h.

Sillalla säilyy edelleen myös raskaan liikenteen 60 metrin etäisyysvaatimus. Ohjeistuksen noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä liikennejärjestelyjen tavoitteena on jakaa kuormitusta sillalla tasaisemmin.

Sillan vaurioituminen on edennyt, eivätkä nyt tehtävät rajoitustoimet välttämättä täysin pysäytä vaurioiden etenemistä. Tämän vuoksi suunnittelu kokonaan uuden varasillan rakentamisesta on käynnistetty.

Varasilta suunnittelussa

Uudenlaiset liikennejärjestelyt edellyttävät uuden opettelua sekä tarkkaavaisuutta ja yhteispeliä myös tienkäyttäjiltä. Matka-aikaa kannattaa varata reilusti ja matkojen viivästyksiin on syytä varautua, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) tiedotteessa todetaan.

Liikennevalojen tunnistimilla seurataan odotusalueiden täyttymistä ja tarvittaessa raskaan liikenteen kaistaa tyhjennetään tiiviimmin. Muu liikenne pysäytetään vain raskaiden ajoneuvojen kaistan purkamisen ajaksi. Saaristotien liikennemäärä on kuitenkin niin suuri, että pienetkin pysähdykset ruuhkauttavat helposti liikenteen, tiedotteessa alleviivataan.

Sillan kunto heikkeni kesän jälkeen odotettua nopeammin, mutta tilanne on pysynyt vakaana koko syksyn. Raskaan liikenteen muuttaminen yksisuuntaiseksi on tässä vaiheessa riittävä toimenpide, tiedotteessa arvioidaan.

Sillan vaurioituminen on kuitenkin edennyt, eivätkä nyt tehtävät rajoitustoimet välttämättä täysin pysäytä vaurioiden etenemistä. Tämän vuoksi suunnittelu kokonaan uuden varasillan rakentamisesta on käynnistetty.

Suunnittelu kestää noin kolme kuukautta, ja sillan mahdollisesta rakentamisesta tehdään erillinen päätös. Varasilta voidaan joutua rakentamaan, mikäli raskaan liikenteen yksisuuntaisuus ei vähennä nykyisen sillan kuormitusta tarpeeksi. Varasillan rakentaminen kestäisi noin puoli vuotta, ja sen kustannusarvio tarkentuu suunnittelun aikana.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän